Kroniek ajax-nieuws ff M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Het eerste clubblad in het nieuwe jaar dat betekent dat we, hoewel 1980 alweer enige weken oud is, hier alsnog onze beste wensen voor u en de uwen uitspreken. Goede gezondheid ja, vooraleen beetje geluk, als het kan én wat begrip voor elkaar en respect, waarbij het vaak juist de kleine dingen zijn die het 'm doen Met u allen die Ajax een warm hart toedragen, spreken wij de hoop uit voor een gunstige voortzetting van zaken wat onze club betreft, waarbij uiteraard in de eerste plaats de schijnwerper gericht op onze A-selectie. Kijken we nog even om, dan gaf het oude jaar alle reden tot tevredenheid, want 1979 was voor Ajax vooral sportief ge zien weer eens een top-jaar. Wel was er de teleurstelling met name de wijze waarop wij geheel onnodig door het Hon gaarse Honved uit de strijd om de UEFA-Cup werden gewipt, maar opnieuw KAMPIOEN VAN NEDERLAND (18e keer), op nieuw winnaar van de KNVB-BEKER (8e keer) en derhalve ook de zgn. double" veroverend (4e keer). Dat alles waren weer bekende hoogtepunten, die als het ware bij ons hóren. Wat we min of meer ook bevestigd vinden in het feit dat we nu al veer tien jaar onafgebroken Europees top-voetbal spelen. Kijken we naar de stand van zaken op dit ogenblik, wat onze A-selectie betreft, wel dan is er alle reden tot tevredenheid: HERFSTKAMPIOENmet vier punten vóór op no. 2: Feyenoord. Verder draaien we nog steeds mee in de strijd om de Europa Cup 1 en ook aangaande die om de KNVB-beker Alles bij elkaar een interessante situatie. De strijd wordt mét het vorderen van de competities natuurlijk steeds heviger en dat Kroll c.s. nog heel wat zware karweien te wachten staan, dat is zeker. Maar de ploeg draait momenteel goed en als we niet al te erg met blessures te kampen krijgen, is er alle reden de twee de helft van het seizoen 1979-1980 met vertrouwen tegemoet te zien. In ieder geval vanaf deze plaats veel succes toegewenst, ook onze technische staf i.e. de heren Leo Beenhakker en Bob Haarms. Succes(sen) zou(den) aardig passen in het kader van ons a.s. 80-jarig bestaan. Er valt intussen nog wel het een en ander te vermelden dat zich afspeelde in ,,de staart" van 1979. Daarbij allereerst doorgaande met de voetballerij van ons eerste elftalWe waren de vorige keer gebleven bij de uitwedstrijd tegen MVV. Dat betekende, aldus het programma, als volgende ontmoeting: AJAXFC DEN HAAG. Zonder Arnesen, die door een enkel-blessure enige tijd op non-actief zou blijven. Een operatie aan de enkelbanden bleek namelijk noodzakelijk. In tussen is er goede vooruitgang in de genezing Frank, all the best, we hopen je weer spoedig binnen de krijtlijnen te zien. Nu, de wedstrijd zelf was niet van hoog gehalte, waartoe het spel van de bezoekers (drie stoppers en één spits!) ook weinig aanleiding gaf. Karei Bonsink scoorde vóór de rust. Dick Schoenaker in de laat ste helft het tweede doelpunt, terwijl Martin van Geel inge. vallen voor Jensen met een beauty" de eindstand op 30 bepaalde. De week hierna naar SPARTA. We weten uit het verleden, dat daar op Spangen Ajax nu niet altijd zijn beste resultaten boekt. Bovendien gold voor de thuisclub als extra attractie het na lange afwezigheid medespelen van ex-Ajax-speler Ruud Geels, waarbij natuurlijk van deze laatste is voor te stellen dat hij bij zonder gebrand was op succes in deze ontmoeting. Nu, het is alles bij elkaar een uitstekende wedstrijd geworden, waarbij het publiek volop heeft genoten van aanvallend voetbal wederzijds en maar liefst 8 goals, waaruit een 43 winst voor Ajax tot stand kwam. Hoe men in de Sparta-kring (de club staat er op de ranglijst nu niet zo best voorzelf over de wedstrijd oordeelde: Werden alle wedstrijden gespeeld zoals SpartaAjax, en de pers dat goed tot uiting bracht, zoals ze dat gedaan heeft (behalve het onafhankelijke" A.D., dat had alleen maar aandacht voor Ivicja dan zouden velen de weg terug vinden naar good-old Sparta. Zó moet het spel ge speeld worden en ik zit (ondanks het verlies) vol trots na te genieten van mijn Sparta. De pessimisten onder u (en dat zijn er heel wat) hebben gezien, dat ,,onze" jongens het nog niet verleerd hebben en deze zelfde jongens moeten hun eventuele frustraties overboord gooien en de nu in geslagen weg blijven volgen. Dat zijn zij verplicht tegenover u en ons, de overgebleven trouwe supporters." En verder over een verbetering van de huidige positie: ,,Daar zal heel hard aan gewerkt moeten worden, want de uitwedstrijden tegen NAC, Vitesse en Haarlem zullen in menig opzicht zwaarder zijn dan de strijd tegen Ajax, dat de mogelijkheid tot .voetballen" schiep." Wat eerder genoemde op ,,korfbalcijfers" gelijkende uit slag aangaat, heeft ook ons, pas om half-vijf de uitslagen ver nemende, bij het noemen van de ,,drie" de schrik wel even om Clubblad van de Amsterdamse Football-Club ,,Ajax" Maandblad Seizoen 1979/1980-Januari 1980-No. 5 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postrekening 123977 en 4512800 Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres 88 §8 Administratie-adres Middenweg 401Amsterdam-Oost Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica'b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopi' voor het volgende nummer moet uiterlijk 15 februari a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 1