225222 Leidsepleln 20 Spui 28 Rembrandtspiein 12 Ook voor catering-service. Bel: De sponsors stellen ons natuurlijk ook in staat het een en ander voor de trouwe Ajax- aanhang te doen. Uiteindelijk zal dat geld moeten worden geïnvesteerd, maar zeker niet alleen in spelers en/of spelers-salaris sen. Er zal ook mee gewerkt worden voor een verbetering van de accommodatie en vooral een betere service, zodat óók de mensen op de Reynolds-tribune en die op de Staanplaat sen in hun onmiddellijke en natuurlijk ook behoorlijke omgeving een pilsje kunnen krijgen, hun broodje kunnen eten, hun kopje koffie kunnen drinken. Dat moeten we nu langzaam gaan opbouwen, kan natuurlijk niet van vandaag op morgen al voor elkaar zijn. Daarbij komt dat we nog steeds niet weten wat de Gemeente Amsterdam nu pre cies wil aangaande het Ajax-Stadion. Maar dat neemt niet weg dat je ook met redelijke bedragen iets kunt doen, zij het eenvoudiger. Maar het wordt tijd dat er iets gedaan wordt en daar willen we dus zoals ik al zei nu een gedeelte van het sponsorgeld voor gebrui ken. Nu er zojuist het een en ander gezegd is over de 'grote' sponsoring, de langjarige, zou ik willen opmerken dat we ook nog zoeken naar een 'kleine' sponsoring, duidelijker gezegd: naar een eenmalige steun en wel voor het ir augustus a.s. te houden internationale Jeugd-toernooi ter gelegenheid van het 80- jarig bestaan van Ajax. Het vorige in 1975 was een grandioos succes, uitstekend ge organiseerd en we zouden zulks ditmaa gaarne willen herhalen. Ik richt hierbij dus een oproep tot onze eigen leden: het bestuur houdt zich gaarne aanbe volen voor sponsoring als hierboven be doeld. U zoudt er de huidige organisatoren die ik hier zou willen vertegenwoordigen in de persoon van de heer Adri van Eijden, ont zettend gelukkig mee maken. Bij voorbaat onze dank. Ik wil tenslotte deze gelegenheid tevens be nutten om de heer Dick Boering, na zijn af treden als bestuurlid, namens AJAX hartelijk dank te zeggen voor hetgeen hij voor onze club deed. Dat zijn meer jaren geweest zón der mij dan mét mij, maar wat ikervan begre pen heb, droegen Dick's activiteiten steeds een respectabel karakter, waarvoor, nog maals, onze grote erkentelijkheid. A. Harmser De Jubilarissen van 1979 (40, 50 resp. 60 jaar lid) toegesproken door voorzitter Ton Harmsen. 1. Wim In gen bleek (60 jaar) 2. Joop Smit (60 jaar) 3. Jan Bonneveld (50 Jaar) 4. Jaap van Praag (50 jaar) 5. Jan Donk (50 jaar) 6. Harry Sacksioni (40 jaar) 7. Frans van Douwe (40 jaar) 8. Het oudste-Ajax met het jongste-Ajax De heren Looyen (40 jaar) en Gunzel (40 jaar) waren helaas niet aanwezig

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 8