De heer L. Wijker U denkt op het eerste gezicht dat dit onderschrift niet juist is.inder daad is bovenstaand figuur wijd-en-zijd beter bekend als alleen: LEO! Helaas, gaat hij ons verlaten, is al weg, wanneer dit clubblad in uw brievenbus glijdt. Ruim 10 jaren heeft Leo en op voorbeeldige wijze in het Ajax-Restaurant gewerkt. Altijd vriendelijk, altijd tot elke dienst bereid. Maar het leven in zijn vak is zwaar en Leo wil het wat rustiger aan gaan doen. Wij weten ons zeker de tolk van zeer velen als wij hem danken voor de prettige wijze waarop hij ons steeds tegemoet trad. Dat hem verder een goede gezondheid en voorspoed toebedeeld moge zijn, wensen wij hem gaarne van harte toe. vervangen werd door de heer L. van Wijk) daarover nogeens met het Bestuur zou gaan praten, waarna opnieuw een bijzondere bijeen komst van de Ledenraad als vandaag: zonder bestuurs- en ereleden kon volgen. Met betrekking tot deze voornemens kwam er echter een kink in de kabel. Op de vergadering van 15 november jl. (gewone zitting dus) stelde aan het eind van de bijeenkomst de heer Fischer het Bestuur alsook de ereleden in kennis van de inhoud van het rapport. Het was hier dat na voorlezing twee van de drie Commissieleden hun opdracht teruggaven en wel naar aanleiding van berichten in de Pers aan gaande de onderhavige aangelegenheid. Daarbij betrof de trouwens algemene verontwaardiging daarover nog niet zozeer de vermelding zélf (overigens qua inhoud niet juist) dan wel het feit dat vertrouwelijke gegevens naar buiten (Pers) waren uitgedragen. Hoewel alsnog drie mensen bereid werden gevonden een nieuwe Commissie te vormen had, om kort te gaan, na ampele gedachten- wisseling over bepaalde onderdelen van de-zaak-in-kwestie, het merendeel der aanwezigen zoals bij gehouden stemming bleek geen behoefte aan een verder gesprek met het Bestuur resp. aan een volgende bijzondere Ledenraadbijeenkomst. Dit betekende dat het huidige Bestuur zijn taak zal voortzetten en normaal gesproken het beleid pas weer aan de orde kan worden gesteld, zoals statutair voorgeschreven: op de eerstvolgende jaar vergadering van de Ledenraad aan het eind van dit verenigingsjaar. De heer Brandsteder, die te kennen had gegeven om, wegens zake lijke beslommeringen, zo spoedig mogelijk van zijn functie te worden ontheven, heeft thans toegezegd, in ieder geval zijn taak als penning meester tot het einde dit seizoen te zullen blijven vervullen. Er zal nu op korte termijn aan de stemgerechtigde leden candidaat- stelling inzake de vacature Boering worden gevraagd en ja, dat was ongeveer hetgeen dat wij u uit pure Ajax-bron wilden melden. Een korte berichtgeving van de gebeurtenissen, zoals wij beloofd hadden, waarbij naar wij aannemen u er begrip voor zult hebben, dat we hier niet in finesses hebben kunnen treden. We scharen ons achter hen die de hoop uitspreken dat het Ajax-schip nu eindelijk in wat rustiger water gaat varen. Daartoe is danook wel aller medewerking nodig. ALLEEN HET BELANG VAN DE CLUB, MAAR DANOOK DAT AL-. LEENWaartoe naast uitschakeling van persoonlijke belangen ook behoortminder praten, minder ik-heb-horen-zeggen, dus geruch ten verder vertellen en dat soort zaken meer. Het zijn voor het ogenblik misschien wel interessante verhaaltjes, maar uiteindelijk nadelig voor onze club. Dat was het. U begrijpt nu waarschijnlijk ook, waarom het AJAX- NIEUWS later verscheen; we moesten wachten tot na 15 november, teneinde jegens u hier het een en ander binnen redelijke tijd te kunnen opsommen. Prettige feestdagen voor u en de uwen, een genoegelijke Oud- en een vrolijk Nieuwjaar. Alvast onze beste wensen, goede gezondheid en natuurlijk al het goede voor ons straks 80-jarig AJAX! Mart. J. W. Middendorp P.S. Er is nog wat tijd en ruimte voor 'last minute' nieuws: Onze A-selectie omzeilde in Maastricht de lastige klip met name de wedstrijd MVVAjax. Volbepakte tribunes, daar in het zuiden, zagen de thuisclub zwoegen om Ajax de winst afhandig te maken maar Krol en de zijnen hielden uiteindelijk toch het heft in handen. Voor de pauze een magnifieke goal van Tscheu, welke voorsprong na de hervatting tot 2O werd uitgebreid via 'een loei' van Sören Lerby. Een van Ajax-zijde goed gespeelde partij. TOEKOMST-Ajax (C-elftal), na de nederlaag tegen FC Den Haag in het Zuiderpark van de Residentie, herstelde zich uitstekend in de thuis wedstrijd tegen VOLENDAM, gewoonlijk toch geen 'zacht eitje'. Lei der And ré Kraan vertelde ons dat het een prima wedstrijd was ge weest, één der betere van het seizoen tot nu toe'. Er waren twee goals van Philip UitdenBoogaard, één doelpunt van Martin van Geel en één van Wim Kieft. De gasten redden intussen nog wel de eer, zodat Ajax uiteindelijk op een 41 overwinning kon terugzien en daarmede tevens duidelijk zijn plaats in de kopgroep stelde. Dan kunnen wij u, na een paar weken van afkeuringen, ook nog wat seniores- en juniores-resultaten van zondag 25 november melden: Ajax 3 verspeelde 'thuis' een punt tegen Vitesse '22 2 (33) na nota bene met 3—1 te hebben vóór gestaan. We konden onsvoorstellen dat leider H. v. d. Zwaag dat allemaal hoofdschuddend zag passeren. Inderdaad, er werd dom gespeeld. Ajax 4 kon het tegen BFC 2 in Bussum niet bolwerken (21). Leider Wim Heisterkamp deelde ons mede dat, gelet op de wederzijdse kansen, de uitslag 88 had moeten zijn. Maar ja Ajax 5 kwam niet met lege handen uit llpendam terug. Dat was dan ook de beloning voor een niet alleen verre reis maar ook een vroegtij- 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 4