Verder vragen wij uw aandacht voor de proclematie van de heren der Clubavond-Commissie aangaande de komende Kienavond op VRIJ DAGAVOND 21 december a.s. om 20.00 uur in het Ajax-Restaurant. Ook komt in dit nummer reeds een aankondiging voor aangaande het komende Carnaval. Dat duurt nog wel even, maarhet is bekend dat de kaarten weg-vliégen, zodat we maar willen zeggen: indien u een avond van zotheid en Alaaaaaf wilt meebeleven: neem NU kaarten. Leo Willems, uit het ziekenhuis terug na een operatie aan de enkel banden, dankt langs deze weg voor de in velerlei vorm betoonde belangstelling. Leo, succes verder! Zaterdagmorgen 10 november jl. vond in de bestuurskamer de huldi ging plaats van de leden met 40, 50 en 60 Ajax-'dienst'jaren. (Vijf-en- twintig jarigen waren er ditmaal niet bij.) Tijdens een gezellig samenzijn met ega's sprak voorzitter Ton Harmsen de jubilarissen toe, kregen de 'veertigers' het blauwe bord met hun naam er in, de mannen van een halve-eeuw-Ajax, de Gouden Speld. Tot deze laatste categorie behoorde ook Ere-voorzitter Jaap van Praag, reeds in het bezit van 'het goud' van wege het Erelidmaat schap, doch de speld zal nu een verdere veredeling krijgen, zoals dat ook het geval zal zijn met die van de 'top-zestigers Tijdens een bezoek aan de zaal-training van de B-Pupillen o.l.v. trai ner Dirk Spits verenigden zich jongst- met oudst-Ajax voor een aardig plaatje. Aan de reeds bestaande gelegenheden tot het kopen van AJAX-artike- len, is er één toegevoegd, met name 'AJAX-SOUVENIER-SHOP', ge vestigd in het huisje vooraan, links van de Ere-Tribune. De exploitatie ervan is in handen van de ONTSPANNINGS-COM- MISSIE AJAX in samenwerking met het Bestuur. De profijten van de verkoop komen geheel ten goede aan de Ajax Amateur- en Jeugd afdeling. Gaarne bevelen wij de zeer gewaardeerde activiteiten van de Ont- spannings-Commissie AJAX bij u aan. Ga eens kijken! Dat de thuis-wedstrijd tegen PEC Zwolle door ons sléchts met 2O (Krol en Arnesen) werd gewonnen is voornamelijk te danken aan twee uitblinkers bij de bezoekers, met name Rinus Israels en doelman Van Geffen. Het was in deze ontmoeting dat een keihard uitgetrapte (door Van Geffen) bal, het hoofd van Ton Blanker raakte, waardoor deze o.a. een oog-verwonding opliep en zodoende enige tijd op non-actief kwam. De gewoonlijk pittige wedstrijd in de Goffert tegen NEC bracht ons door een 3O zege de volle winst. Vooral in de tweede helft viel er voor 15.000 toeschouwers veel van uitmuntend Ajax-spel te genieten. Het waren Dick Schoenaker, Frank Arnesen en Tscheu la Ling die de doelpunten ter wereld brachten. Zondag 11 november jl.: topper AJAX—PSV. De beide ploegen dus, die op woensdagavond aan deze zondag voorafgaande het in Euro pees verband zo leelijk hadden laten liggen, waarbij de 6O neder laag tegen St. Etienne nog even méér aansprak dan ons falen in Nicosia. Wat een mooie doelpunten, wét een bijzonder succes voor aller Simon Tahamata. Zélf twee prachtige goals scoren en een leeuwe aandeel hebben in het derde doelpunt. Een we zouden haast zeggen 'als-van-ouds' aanwezige schare van 25.000 mensen heeft volop genoten. Liep het voor de rust nog niet zo gunstig, dat we maar met 1O (fraaie kopbal van Dick Schoenaker uit een even mooie voorzet van Wim Muetstege) aan de thee gingen, na de hervatting sloeg Ajax toe. Eerst Simon Tahamata meteen prach tige drop-kick uit een voorzet van rechts, weer een actie grandioos van hem, waarbij de bal zó voor de voeten van Frank Arnesen gelegd werd, dat missen niet meer mogelijk was en tenslotte vlak voor het einde die 'eindeloze' lob over de voor zijn doel verkerende Jan van Beveren. Opnieuw golden de van de tribunes rollende ovaties: Simon Tahamata. Flitsen uit AJAXOMONIA NICOSIA (100) in de strijd om de Europa Cup 1 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 2