Kroniek ajax-nieuws ff 'Grafica'b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. ff Dit clubblad verschijnt door allerlei onvoorziene omstandigheden later dan in ons voornemen lag. Daardoor is deze uitgave tevens de laatste in 1979, aangezien dooro.a. de grote drukte bij de Posterijen in verband met de feestdagen, bedrijfssluiting e.d. het niet meer moge lijk is vóór het einde van dit jaar nog een keer te verschijnen. De totale inhoud moet nu gezien worden als zijnde die van de nummers 3 en 4 van het AJAX-NIEUWS. Wat de Europa Cup-wedstrijd AJAX—OMONIA NICOSIA aangaat, op 24 oktober jl. in De Meer gespeeld, wel we kunnen het er over eens zijn dat het publiek wel waar voor zijn geld gekregen heeft in de vorm van TIEN Ajax-doelpunten. Wat ook een nieuw record op onze naam bracht nl. 26 goals (inclusief de wedstrijden tegen de Finnen) ge scoord in drie wedstrijden Europa Cup Voetbal! Dat is tot op heden nog niet door een andere club gepresteerd. De score zelf: Sören Lerby nam maar liefst 5 goals voor zijn rekening; Ton Blanker 3, Frank Arnesen en Ruud Krol (penalty) elk 1. TIEN NULhoorden we een dame zeggen:hapt zo heerlijk weg. Maar het-is-nooit-goed-of-het-deugt-niet als je VI leest (Cees van Cuilenburg). De schrijver is van oordeel dattrainers en scouts, die er op uit gestuurd worden om de aanstaande tegenstander te beglu ren, ook een economische functie hebben en niet openlijk aan de Pers mededeling doen aangaande de kwaliteit van de komende opponent, als het oordeel daarover tenminste negatief uitvalt. Het Stadion moet immers vol en dat bereikt je niet als je tevoren vertelt dat er een wedstrijd op komst is tegen een stelletje 'klungels Deze 'visie' naar aanleiding van het Rapport van de man die voor ons in Nicosia was wezen 'gluren': TON PRONK. Hij gaf als zijn mening opgedaan op Cyprus weer: het peil valt mee, is althans hoger dan verwacht werd. De heer C. weer: Pronk is iemand die door alle voetbalwateren gewassen werd en verder genoeg zakenman is om te beseffen wat hij de buitenwacht moet melden, teneinde het publiek geen argument in handen te spelen om weg te blijven. (Tussen twee haakjes: er is gelijke kritiek aan het adres van Feyenoord inzake Malmö dat in grote lijnen handelde gelijk Ajax). Met andere woorden: het publiek werd min of meer om de tuin geleid. OF de Pers hier niet juist werd ingelicht? Dat het kan voorkomen dat de informatie niet volledig is, in verband met bepaalde (club/elftal-) belangen, is voorstelbaar. Zó gelukkig behoef je gewoonlijk met kran tenberichten, waarin vaak bezijden de werkelijkheid wordt geschre ven, niet te zijn. Denken we, wat dat betreft maar eens de 'beschou wing' in 'De Telegraaf' vorig jaar, vóór de wedstrijd Honved—Ajax in Budapest. Een 'beschouwing' die tot een negatieve uitwerking op het Ajax-elftal leidde. Maar wérd de Pers wel zo onjuist c.q. onvolledig ingelicht als de heer C. meent. Omonia Nicosia, hoe dan ook, was Landskampioen in 1961, 1966, 1972 en vanaf 1974 tot heden zelfs onafgebroken. De aandui ding 'slechts amateurs' heeft gewoonlijk tot doel als 'underdog' te worden aangemerkt en moet o.i. verder met een korreltje zout worden genomen. Verder merken wij op dat volgens de heer C., IJsland en Luxemburg jn staat zijn heel wat meer kwaliteit te leveren dan deze (Omonia) kampioen van Cyprus. Weten we dan verder dat deze kampioen het Luxemburgse RED BOYS in de eerste ronde uitschakelde (12 en 61) dan lijkt ons de betiteling 'dwergen in voetballand' sterk over trokken. Bovendienallesbij elkaar genomen waar praat/schrijft de heer C. eigenlijk over, vooral als we van hem lezen dat de 12.000 bezoekers nog een best leuke avond hadden (leuker dan de heer C. lijkt ons toe want tien goals zie je inderdaad niet elke week en het hadden er ook 15 kunnen zijn. Een wedstrijd van een sterk aanvallend Ajax- elftal, dat dóór bleef gaan en niet bij vijf- of zesnul afremde, neen, na de tiende goal nog zin had in de elfde. Een wedstrijd waarvan het publiek met volle teugen genootmijn liefje wat wil je nog meer? Had ons iets moeten overkomen als bij de FC Twente tegen Panionios het huis- of liever gezegd krant en/of blad waren te klein geweest. En neem het geval dat 'thuis', gesteund door zo'n 20.000 fanatieke supporters, datzelfde Omonia onverhoopt toch niet zo gemakkelijk te 'nemenis, als waartoe de situatie in De Meer aanleiding gaf te ver onderstellen, dan is die voorsprong toch goud waard Aldus schreven we op maandagavond 7 november 1979. Twee dagen later 's avonds laat vertelt Wim Jesse van AN P-Sport Den Haag ons dat Ajax in Nicosia met 40 verloren 111 heeft. Dus had Tonny Pronk toch gelijk Over de eigenlijke oorzaak van deze blamerende nederlaag zullen we het hier maar niet verder hebben. Wat Bekervoetbal betreft kwamen we ook op Vaderlands niveau weer een stap verder. In Haarlem werd de ploeg van Barry Hughes met 24 verslagen na een aanvankelijke 10 voorsprong voorde thuisclub, 's Avonds in STUDIO SPORT de loting voor de volgende ronde ver richt door Bonds-official Jaap van Praag. Wat Ajax betreft, werd VITESSE onze volgende tegenstander in de strijd om de KNVB-Beker en wel op 6 januari 1980. St. Nicolaas met zijn trouwe helper Zwarte Pietal jaren lang zo in de eerste dagen van december vaste gasten bij de allerjongste Ajax Jeugd maakten ook dit jaar weer hun opwachting en wel op zater dag 1 december. Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1979/1980 - November/December 1979 - No. 3/4 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postgiro 123977-Gemeente Giro A 2800 II Redactie A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk SS Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 21 december a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 1