AMSTEL BIER Het is belangrijk op jonge leeftijd met looptraining te beginnen im Conditie is meer dan alleen maar blijven 'gaan' een kontrakt bij Ajax tot 1981. Ja, in die afgelopen jaren is het voor gekomen, dat ik voor verschillende clubs tegelijkertijd werkte; een druk leven, dat wel, maar ook erg leuk. Dat is het altijd als je van je hobby je werk weet te maken. Dat is toch het mooiste wat er bestaat. LOOPTRAINING Atletiek en voetbal hebben natuurlijk raakvlakken: voetbal is een loopspel. Afhankelijk van vermogen en instelling loopt een voetballer ongeveer 12 a 13 kilometer per wedstrijd. De techniek van het lopen is dus vreselijk belangrijk, maar daar mankeert het nog wel eens aan. En het blijkt gewoon mogelijk te zijn spelers te-leren-lopen. Oók op latere leeftijd, hoewel het natuurlijk belangrijk is er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Er is één groot verschil tussen voetbal en atletiek: bij atletiek is het lopen een einddoel, bij voetbal is het lopen een-middel tot. Looptraining heeft tot doel de voetballers de techniek bij te brengen om op zo efficient mogelijke wijze de bewegingspatronen van het lopen uit te voeren. Daar bestaan bepaalde technieken voor, die je als oefenstof kan gebruiken. Die oefeningen zijn in vier groepen te onderscheiden, t.w.: ontspanningsoefeningen, waarbij wordt geleerd het lopen, sprin ten, versnellen e.d. zo ontspannen mogelijk te doen; in de praktijk wordt vaak het bewijs geleverd dat het meeste rendement wordt behaald wanneer men zo ontspannen mogelijk is. lenigheidsoefeningen, die ten doel hebben de soepelheid van de spieren optimaal te maken. Bij voetballers treden vaak door de korte bewegingen spierverkortingen op, waardoor de spanning op de betreffende spier zeer groot wordt. Blessures zijn het gevolg Het is zaak deze oefeningen regelmatig uit te voeren. coördinatieoefeningen, waarbij de bewegingen van de benen zo gecoördineerd mogelijk moeten gaan. Dit wordt weer aangeleerd door bepaalde loop-technische oefeningen. krachttraining. Voorwat dit laatste betreft zou ik sterk willen plei ten voor een 'krachtruimte' bij Ajax, een gelegenheid waar de spelers werken kunnen aan bijv. het wandrek of een ander appa raat, waar men via bepaalde oefeningen de nodige krachten kan opdoen. In het algemeen is het lopen van voetballers erg slecht. Wat dat betreft is er voor looptrainers nog een goeie boterham te verdienen. De meest voorkomende fouten zijn: verkeerde pasfrequentie, verkeerde pas lengte, krachtgebrek, bewegingsstorende elementen, stijve enkels, te weinig knie-inzet en teveel platvoetlanding. Erzijn er nog wel een stuk of wat maar dit zijn wel de meest voorkomende. Op pure voetbaltrai ningen wordt daar veel te weinig aan gedaan. Terwijl toch blijkt dat góed lopen veelal de basis is tot alles. Snél kunnen lopen is belangrijk, snelle voetballers zijn gevaarlijk en be hoeven dan nog niet eens zo érg goed te kunnen spelen. Wim Suur- bier bijv. was vanwege zijn snelheid erg gevaarlijk, maar helemaal geen technisch goede voetballer. Als hij atletiek was gaan doen, zou hij zeker een sterke sprinter zijn geworden; hij was alleen niet zo snel op de eerste meters. Bij Johan Cruijff daarentegen was dat juist wél. Gerrie Mühren 'vrat' kilometer, maar had geen vermogen snel te kunnen sprinten. En zo heb je allerlei type lopers met sterke en zwakke punten. De speler die op de meeste punten sterk is, bezit de beste conditie. Omtrent het begrip van dit laatste bestaat nogal wat misverstand. Conditie is niet alleen maar eindeloos kunnen gaan, het is sterk en krachtig zijn op verschillende punten, in dit geval: van het lopen. Er zijn er inderdaad maar weinigen. Ik vind Tscheu la Ling erg sterk. Maar hij werkt er ook hard voor. Doet intensief mee aan de looptraining. Werkt met gewichten. Doet graag wat extra's. Tahamata is zeer snel met als sterkste punt: het kunnen versnellen óp snelheid. Via krachttraining kan Simon sterker in de lucht worden en ook kopduels gaan winnen van grotere tegenstanders. Frank Arnesen heeft eveneens het talent van: kunnen versnellen, maar zijn loop techniek moet beter kunnen. Meutstege is duidelijk vooruitgegaan. Dick Schoenaker heeft het vermogen onbeperkt te kunnen 'gaan', maar kent nog te weinig 'explosie' in z'n lopen hetgeen (die 'explosie') toch een onderdeel van de konditie is. Mensen met 'explosie' kun je vermogen geven door een juiste looptraining. Ik geloof sterk dat zelfs een type-speler als Schoenaker 'explosie' is aan te leren waardoor zijn sprintkracht sterker wordt. Maar dat lukt niet door 1x per week te Op een slof en een oude voetbalschoen Speelt Synfonia melodieën van toen i Heeft u interesse, kom dan ook eens kijken, wO III 61 IS LOlIl 1110 Met accordeonmuziek kunnen wij uw kennis verrijken Zaaiersweg 180 AMSTERDAM Telefoon 449146 De jeugd heeft de toekomst en doet allerlei Met muziek maken, maakt men iedereen blij Lesavond: donderdag 19.00 tot 22.00 uur Goal Goal Goal Inschrijven: 18.30 tot 19.00 uur 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 11