Don's Bestuur en Ledenraad Regering en Tweede Kamer In mijn elftal hebben we iets fabelachtigs in huis I haarverzorgers toch ook niet bij elk onderwerp iedereen aanwezig is. Dat hoeft ook niet. Ik vind dat de ledenraad vooral moet bestaan uit actieve mensen en ook gaarne deskundigen: financieel, technisch, juridisch enz. Voor al deze zaken kunnen commissies worden gevormd met aan het hoofd een voorzitter die verantwoordelijk wordt gesteld voor al datgene wat zijn commissie doet of moet doen. Het dagelijks bestuur blijft uiter aard verantwoordelijk voor het totale beleid en verantwoording schuldig aan de totale ledenraad. Nu zie ik voor ogen dat er bijvoorbeeld een onderhoudscommissie is, die bestaat uit een voorzitter plus een paar leden, die de opdracht krijgen een bepaald iets te behandelen. Het financiële gedeelte wordt beoordeeld door de penningmeester c.q. financiële commissie. In dien geldelijk geen problemen bestaan kan de onderhoudscommissie de opdracht krijgen vóór een bepaalde datum iets te herstellen, aan te schaffen of wat dies meer zij. Er wordt veel gerichter gewerkt en dat geldt ook op alle andere vlakken. Vaak zullen dus ad-hoc kleine commissies worden gevormd die een bepaalde opdracht krijgen en waarvan de voorzitter binnen een bepaalde tijd rapport uitbrengt aan het bestuur en/of ledenraad. Dus verantwoordelijkheden stellen en tijd bepalen waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd. Op deze wijze kan het bestuur veel delegeren. Er is nu een gebrek aan een functieverdeling en dat moet m.i. snel veranderen. Ik heb begrepen dat Ton Harmsen van iets dergelijks een voorstander is; ik juich dat toe. Ben ook van mening dat bij het stellen van nieuwe kandidaten voor de ledenraad men antecendenten vermeld van de nieuweling korte gegevens omdat vaak weinig bekend is. Weten wie je kiest, wat voor iemand dat is. Wat houdt zo'n club je anders bezig, niet? Er is altijd zo ontzettend veel te doen. Daar heeft een buitenstaander geen idee van. Ja, een manager daar geloof ik nog steeds in, maar ik weet ook dat het erg moeilijk ligt in Ajax omdat daar het bestuur altijd erg dicht bij de spelers staat en dus al eigenlijk de taak van manager vervult. Dat heeft ook weer z'n voordelen. Bij andere verenigingen, die wel een manager hebben, staat het bestuur vaak (te) ver van het gebeuren af. Daar weet men te weinig van wat zich werkelijk afspeelt. De man moet natuurlijk een taakomschrijving krijgen, hoeveel vrijheid moet zo'n iemand hebben. Ik ben met je eens dat een manager toch de belangen van de club anders zal behartigen dan een eigen bestuur. Een manager kan bijvoorbeeld de club zeer veel nadeel berokkenen, ver trekken, waarna het hem verder een zorg zal zijn wat er verder met Plantage Middenlaan 66 Amsterdam Telefoon 243220 8 Ajax gebeurt. Hetzelfde geldt voor een trainer. Bij een bestuur ligt dat natuurlijk anders. Daar wordt bij iedere maatregel of bij elke beslis sing de vraag gesteld: is het wel in het belang van Ajax? Zo niet, dan gebeurt het niet. Ajax moet over 50 jaar en langer nóg bestaan. En toch kan een manager in principe goed functioneren. De meeste betaalde clubs hebben een dergelijk iemand in dienst. Maar Ajax staat niet te trappelen. Dat is duidelijk. JEUGD Er zijn mensen die weinig positief oordelen over de huidige moderne jeugd. Ik bestrijd dat. Wanneer ik bij Ajax zie wat onze jongens er voor over hebben om topsport te bedrijven, dan is dat niet gering. Ik geef het je te doen om 3 tot 4 keer per week te trainen, naést school, huiswerk e.d. Voor meerdere jongens is het vrijwel iedere dag: op staan, school, naar Ajax, huiswerk, trainen, doodmoe naar huis, sla pen, opstaan enz. enz. Men heeft dat er voor over. Ik moet hieraan onmiddellijk toevoegen, de geweldige waarde in deze van de Jeugdbegeleidingscommissie. Deze commissie doet werk van onschatbare waarde, neemt daarmee veel problemen op elk vlak uit handen van leiders en trainers terwijl de resultaten geweldig zijn. Het huiswerk kan op het Ajax-Stadion ge daan worden. In de perskamer. Dat functioneert erg goed. Dat stimuleert ook de prestaties op het veld. De Ajax-jeugd heeft enorm veel voor zijn sport over. Dat is gewoon fabelachtig. Een grote hoe veelheid talent stormt naar voren. Wat Leo Beenhakker de laatste tijd bij Ajax heeft gedaan, met zijn collega's: Cees Groot, Dick de Groot, Bennie Muller en Dirk Spits is geweldig. De prestaties van de jeugd zijn met sprongen vooruit gegaan; ik zou willen stellen dat ons B1 elftal soms oogstrelend voetbal speelt. Dat klinkt misschien wat arro gant, maar het is werkelijk zo! Daarnaast durf ik op te merken dat er in dat elftal werkelijk talent rondloopt. Je moet eens komen kijken. Maar de hele jeugd is zo sterk. Vrijwel alles wordt gewonnen. En als je dan ziet met wat voor een ongelooflijke kracht en energie tegenstanders ons elftal bestrijden en dat de hardheid tijdens de wedstrijd soms ongehoord fel is dan vraag ik me wel eens af waar dit in hemelsnaam naar toe gaat. De wil om van Ajax te winnen is vaak buiten alle proporties en gaat ten koste van de kwaliteit. Er is altijd een tomeloze inzet waarbij soms ernstige blessures ontstaan ook bij henzelf. Afgelopen zondag bijvoorbeeld tegen Uithoorn brak één van hun jongens z'n pols op verschillende plaatsen. Afschuwelijk. Ik ga net als bij Ajax altijd ook naar zo'n jongen toe, zoek hem thuis op en/of ga naar het ziekenhuis. Ik vind dat je dat moet doen. Die spelers hebben het vaak al moeilijk genoeg tijdens hun herstel. Het komt wel eens voor dat zo'n speler vraagt iemand mee te nemen: iemand bijvoorbeeld waar hij veel bewondering voor heeft en die hij graag wil zien. Alleen maar om hem weer wat kracht te geven en niet helemaal in de put te laten zitten. Toen Ton Blanker in het ziekenhuis lag, na z'n beide benen te hebben gebroken, vroeg hij mij of ik Sjaak Swart wilde vragen ook eens te komen. Nou, Sjaak is geweest en dat gaf weer stimulans. Maar om nog even op die tegenstander terug te komen: het is werkelijk onwaarschijnlijk waartoe een leider of trainer vaak zijn jongens brengt, om toch maar van Ajax te winnen. En niet alleen op leeftijden van 14 tot 16 jaar maar bij jongeren gebeurt het ook: extra trainingen, met z'n allen naar de sauna, samen ontbijten en ga zo maar door. En als dan de wedstrijd eindelijk daar is barst alle opjutterij los. Om uiteindelijk toch bijna altijd te verliezen omdat klasse zich nooit laat wegdrukken door hard voetbal of een gebrek aan techniek. Maar soms is het werkelijk al te gek. Weet je wat het werken met jeugdspelers zo aantrekkelijk maakt? Jeugd is niet stabiel. Een jeugdspeler kan de ene week schitteren en de andere week hopeloos falen. Daar spelen factoren een rol, die bij spelers op latere leeftijd niet meer van toepassing zijn. Daarom zal ik

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 8