P. KOOIJMAN Wonen in Gooi en Eemland Ajax is een jeugdopleidingsinstituut voor het betaalde voetbal CLUBHUIS AJAX VOORLAND Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn „AJAX "j. slauerhof AGAM AMSTERDAM BV MERCEDES-BENZ ook, wat uit Ajax komt is altijd goed. Je weet niet half wat amateur verenigingen doen om Ajax-jeugdspelers die buiten een contract vallen in hun midden te krijgen. Dat is niet te geloven. Het zal dus steeds moeilijker worden genoeg aanvulling te krijgen voor onze amateurelftallen en ik zie er van komen dat Ajax eens helaas genood zaakt zal zijn het aantal elftallen in te krimpen of misschien slechts één amateurelftal te hebben. NAC uit Breda bijvoorbeeld heeft iets der gelijks gedaan. Dat is wel een langzaam proces geweest, maar mo menteel heeft men de amateur/seniores opgeheven. Ik was en ben nog een voorstander van een scheiding tussen profs en amateurs, hoewel ik besef welke problematiek hieraan gekoppeld is. M.i. ont komen we daar niet aan. Juist, je noemt het nu: kader. De vraag is altijd: waar haal ik mijn kader vandaan wanneer ik geen amateurs/ seniores meer heb? Ik geloof niet dat je het argument vol kan houden dat je enige amateurelftallen op de been moet houden om daar toe komstig kader uit te halen. De praktijk is namelijk anders. Waarom moet je om kaderlid te worden, lid van Ajax zijn? Statutair is er de mogelijkheid om, indien vanuit de club geen geschikt kaderlid aan wezig is, hij van buiten kan worden aangetrokken. En dat gebeurt toch ook. Als de ledenraad straks geen opvolger kan vinden voor Ton Brandsteder zal er toch iemand eventueel extern moeten worden aangetrokken. Want een penningmeester móet er komen. Gelukkig hebben wij een voorzitter gevonden die wel vanuit de club kwam, maar voor hetzelfde geld had ook hij van buiten moeten komen. ONDERHOUD De organisatie bij Ajax is niet gering, maar kan altijd beter. Het is enorm welk een grote hoeveelheid werk moet worden verricht om deze club draaiende te houden, door het bestuur, commissies en anderen. Er moet zo verschrikkelijk veel gedaan worden. Ik noem maar eens het onderhoud van ons Stadion. Omdat ik nu eenmaal èen technische opleiding heb gehad zie ik veel dingen die gedaan moeten worden. Maar het is, geloof ik, een gebrek in de organisatie dat iedereen dit wel weet, maar dat het zolang duurt voor het wordt aangepakt. Zo tussen neus en lippen door probeer ik wel eens iets te doen wat echt hoog noodzakelijk is omdat het niet langer kan. Kapotte douches bijvoorbeeld. Ik wil er niet teveel over zeggen, omdat ik weet dat het ook weer niet zo eenvoudig ligt, maar een feit is wel dat in onze club hoognodig op dit punt maatregelen moeten worden genomen. Er moet iemand zijn die belast wordt met het opknappen van allerlei klusjes. In de ledenraad wordt daar te weinig over gesproken. Er zijn ook vaak nog belangrijkere zaken aan de orde. Maar volgens mij krijgt het punt 'onderhoud stadion' zo langzamerhand grote prioriteit. Neem nu die trap naar het restaurant waar laatst Wim Bruijnesteijn zich heeft bezeerd als gevolg van een paar kapotte tegels. Op de laatste jaarvergadering kwam dat nog ter sprake. Het is het werk van een paar minuten om dit te maken. Ik garandeer je dat als ze zaterdag niet gemaakt zijn, ik het zelf doe. Er moet iemand zijn die er op toeziet dat zo iets ook werkelijk gebeurt. LEDENRAAD Nee, ik ben het niet eens met Ton Harmsen dat de ledenraad te groot zou zijn. Het is de afspiegeling van je ledenbestand. Daar zitten ze uiteindelijk voor. Ik vind wel, dat het niet nodig is dat voor ieder onderwerp de hele ledenraad aanwezig is. Voorop moet ik stellen dat het functioneren hiervan in de afgelopen jaren een stuk verbeterd is. Zondermeer. Maar het kan m.i. nog effectiever. Ik zie het zo: Het bestuur is de Regering en de ledenraad de Tweede Kamer. Trek die vergelijking nu eens door dan zie je dat in de Tweede Kamer Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende goederen p ANT. H. HAK EN ZN. BV Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 (achter Reynoldstribune) Geopend elke dag vanaf 11.00 uur recepties, vergaderingen, enz. Telefoon 935133 even Praten met KAMLAG (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 353621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Donauweg 11 - Amsterdam-Sloterdijk Telefoon 134631, na 18.00 uur 732770 voor nieuw verkoop en leasing op maat en STER-OCCASIONS N. J. van Galen voor Amstelveen: Amsterdamseweg 186, telefoon 458151 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 7