ROB BEEN: VERTROUWEN IN DE JEUGD. Het is lang geleden dat een leider van een jeugdelftal aan het woord geweest is. Een reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Leiders van elftallen behoren bij dat team van mensen dat achter de schermen van hun club ontzettend belangrijk werk verricht. Op de voorgrond treden zij nooit. Alleen al de bereidheid om iedere zondagmorgen voor dag en dauw klaar te staan voor de vereniging om een ploeg voetballers te begeleiden in uit- en thuiswedstrijden verdient waar dering. Bovendien blijft het niet alleen bij begeleiden. Ook door-de- weekse vergaderingen welke nu eenmaal noodzakelijk zijn wil een organisatie goed blijven werken, nemen veel tijd in beslag. Teleurstellend is dat het ontzettend moeilijk is nieuwe mensen te vinden die bereid zijn hun vrije tijd aldus door te brengen. Iedere vereniging kent deze zorgen en Ajax is daarop helaas geen uitzon dering. Toch is het altijd nog gelukt volwaardige begeleiders te vin den. Het is ook niet zo, dat iedereen maar (op de juiste wijze) een team kan vergezellen. Daar komt toch wel enig kennis van zaken bij kijken. Ajax moet daarin vrij hoge eisen stellen. Ook het jeugdvoetbal bedrijft topsport en derhalve moet de club zorgen voor volwaardige begelei ding van een elftal. Niet alleen tijdens een wedstrijd maar ook op andere momenten dient een leider van een elftal beschikbaar te zijn. Bovendien is een nauw kontakt met de trainer een noodzaak. Rob Been is leider van de B1 -juniores, de selectie dus van voetballers tussen 14 en 16 jaar. In die periode, maar ook wel eerder, valt in vele gevallen al te bepalen, met welk talent voetballers zijn geboren. Dat wordt onmiddellijk herkent. De minder begaafde voetballers even eens, waardoor bij de sprong naar de A-juniores duidelijk een schifting wordt gemaakt. Rob Been is bezeten van voetbal, bezeten van Ajax maar is daarnaast nuchter genoeg om allerlei aspecten in het voetbal en in de club op z'n eigen wijze te benaderen: fel, kritisch, overtuigend en principieel. Natuurlijk ging het gesprek dat ik op 25 september jl. met hem had, niet alleen over het leiderschap van de B1 jongens. Onderwerpen als ledenraad, amateurs, organisatie en zelfs het clubblad komen in onderstaand vraaggesprek aan de orde. Rob Been is deze avond uren aan het woord waarin hij ondermeer het volgende zegt: „Het is inderdaad zo dat enorm veel tijd in Ajax gaat zitten. Ik vind dat helemaal niet erg, want ik doe het erg graag. Het kost ook wel veel vrije dagen, vooral wanneer je naar een jeugdtournooi in het buitenland gaat. Maar daar steek je weer enorm veel van op. De jongens leer je kennen We gaan veel naar Frankrijk. Ajax is daar ontzettend popu lair. We zijn laatst in Bordeaux geweest. Erg leuk. Je maakt veel mee, moet veel organiseren, regelen enz. We hebben momenteel een ge weldige jeugd. Ongeloofelijk. Het barst van talent. Daar moet onge twijfeld iets uitkomen. Dat gebeurt ook. Let maar op: daar hebben we het straks nog wel over. Maar om bij het begin te beginnen: ik werd in 6 1942 lid van Ajax. In die tijd mocht je pas bij 12 jaar gaan voetballen. Pupillenvoetbal bestond niet. Eigenlijk wilde ik helemaal niet naar Ajax. Veel liever naar een buurtclub want al je vriendjes gingen daar naar toe; ADW en Amstel waren buurtclubjes en toen ik hoorde dat mijn vader mij had ingeschreven bij Ajax was ik daar niet blij mee. Maar ja, jeging toch maar en niet zonder succes gelukkig. Ikheb altijd vrij hoog gespeeld tot in Ajax 1, zij het dat het laatste van korte duur was. Helaas heb ik in mijn korte voetballoopbaan erg veel blessures opgelopen. Dit bracht ook met zich mee dat ik vrij vroeg met voet ballen moest stoppen. Dertig jaar was ik toen geloof ik. André Kraan heeft mij toen overgehaald zitting te nemen in de seniores-commissie. Ik ben daarin 14 jaar werkzaam geweest. En nu ben ik aan m'n vierde jeugdseizoen bezig. Die verandering van amateurs naar jeugd is niet zó eenvoudig geweest als dat het misschien mag lijken. Kijk, bij de amateurs was ik leider van Ajax 4. En ook toen al was het ieder jaar vreselijk moeilijk spelers vanuit de jeugd te bewegen als senior te gaan spelen in één der amateurelftallen van Ajax. Men ging veel liever voetballen in het eerste elftal van een amateurclub. ORGANISATIE Ajax is een vereniging. Natuurlijk, maar Ajax is tevens een jeugdop leidingsinstituut voor het betaalde voetbal. Het is toch zo dat al zeer vroeg jeugdige voetballers gezegd wordt dat Ajax een club is waaruit volwaardige profvoetballers moeten komen. Dat is het doel waarnaar gestreefd wordt. Daar is alles op afgestemd. De Ajax-jeugd bedrijft topsport, afgestemd op het betaalde voetbal. Dat betekent veel en keihard trainen. En wie dat niet kan valt af. Welnu, het is toch duidelijk dat een jeugdspeler vanuit de A1-juniores teleurgesteld is wanneer hij moet horen niet in aanmerking te kunnen komen voor een kontrakt maar misschien wel in Ajax 3, 4 of 5 kan gaan spelen. Veelal wordt dan gekozen voor een amateurclub waar men meestal erg hoog kan beginnen want, hoe dan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 6