Apollo-Tandtechniek s avonds geopend Kunstgebit vernieuwen!? 'Speakers -wisseling in de Ajax-omroepkamer: met als gaande man Mart. J. W. Middendorp, als komende vrouw Toos Innemee gezellige avond van oude-clubmakkers-onder-elkaar, onveranderd handhaven. Jong-AJAX doet het tot op heden goed. Nog maar steeds overwinnin gen, hoewel, getuige zijnde van de ontmoeting tegen Jong-Haarlem, we niet zo erg onder de indruk waren van onze 'toekomstigenen had doelman Jacgues Storm niet een paar maal zijn goede kwaliteiten vertoond (bij de stand van nog maar 10) óf we dan in staat zouden zijn geweest alsnog naar 30 uit te lopen (w.o. een penalty benut door Gabri Martinez) zoals nu Gelukkig liep de wel volkomen Apollo Tandtechniek biedt u een kunstgebit met luxe porsëleinerr tanden en kiezen voor slechts 495, ontoelaatbare charge van Haarlem-doelman Metgod jegens onze René Kraay achteraf gelukkig goed af, maaren daar waren ook de Haarlem-mensen het mee eens hij (Metgod) verdiende van het veld te worden gestuurd. Overigens een zeer bekwame keeper. In de Seniores-sector wordt met wisselend succes gestreden. Als vanouds verwijzen wij daarvoor naar het desbetreffende overzicht, waarin de resultaten door WIM en WIM bij elkaar zijn vergaard. Een uitgebreid Jeugd-overzicht ditmaal, mede door verslagen van voorbereidings-wedstrijden c.q. tournooien. Uit een en ander blijkt tevens het schrijvers-talent waarover de jeugdige medewerkers schijnen te beschikken. Alleen hebben wij weieens de idee dat niet iedereen zijn pennevruchten ondertekend of wel van zijn naam voor ziet. 't Ja, dan weten wij van de Redactie het ook niet. En we vermelden graag de naam van de 'producer'. Denk daaraan! Nemen we als slot nog de wedstrijd AjaxRoda JC mee: de Limbur gers draaien tot op heden niet zo best in de competitie, zoals bekend. De tijd dat de zuiderlingen konden bogen op 'de beste aanval' is althans momenteel niet meer. Blijft een Nanninga altijd nog gevaarlijk met zijn kopballen, voor de rest is ook hij niet meer de gevreesde tegenstander. Vóór de pauze ging de strijd nog aardig gelijk op, was er een theestand met een bescheiden Ajax-voorsprong (10, Tahamata). In de tweede helft lag het Ajax-tempo hoger, trokken Jongbloed c.s. veel voor eigen doel terug, om met counters te proberen de situatie te verbeteren. Maar onze ploeg drukte nu door en de Limburgse veste, waarin Jong bloed in de eerste 45 minuten al een paar knappe reddingen had verricht o.a. een sublieme kopbal van Henning Jensen en een hard schot van Frank Arnesen beleefde spannende momenten. Ajax was heer-en-meester. Een schitterende inzet van Tscheu uit een mooie voorzet van Lerby, deze laatste met een onhoudbaar schot (vrije trap) en tenslotte Ton Blanker brachten gedrielijk de einduitslag op 40. En dan als allerlaatste: het nieuwe gewaad van ons clubblad. We zijn er maar weer eens op uit getrokken om een andere 'jas' te vinden; de oude, nooit echt naar onze zin geweest, heeft buitendien zijn tijd gehad. Bij 'Graficakonden we terecht. We hopen dat de aanblik u zal bevallen. Daar willen we het ditmaal bij laten. Tot de volgende keer. Mart. J. W. Middendorp Lomanstraat 59 Amsterdam Tel. 020-728393 Geopend: ma. t/m vrij. 8.00 tot 16.00 uur 's avonds: ma. t/m do. 19.00 tot 21.00 uur Onze geachte en zeer gewaardeerde medewerkers aan 'Het Ajax- Nieuws' worden verzocht voortaan wel nauwkeurig de DATUM VAN INLEVERING DER KOPIJ in acht te willen nemen. We willen nl. zodanig met regelmaat ons clubnieuws laten verschij nen dat niet alleen wordt voldaan aan de afspraak met onze adver teerders: 10 nummers per seizoen, ook de drukkerij gaat, in verband met te maken 'planning' zich meer richten naar de datum zoals deze in de colofoon van ons cluborgaan voorkomt. Verder zouden wij hen willen verzoeken die tot nu toe niet SLECHTS AAN ÉÉN ZIJDE BESCHREVEN PAPIER inzonden, dit in het vervolg wél te willen doen. Voor de zetter is een 'z.o.z.' namelijk niet doenlijk en zou een en ander betekenen dat hier op de Redactie alles moet worden overgetypt. Ja, aan getypte kopij wordt natuurlijk altijd nog de voorkeur ge geven, maar wij begrijpen heel goed dat niet iedereen over een schrijfmachine beschikt. Maar, aan één zijde beschreven en niet te dicht op elkaar daarmede komt u de Redactie ook al een heel eind tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De Redactie 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 4