De return tegen HELSINGIN JK (Europa Cup 1) leidde op woensdag avond 3 oktober jl. inderdaad niet tot zó'n grote belangstelling. On danks de weer grote overwinning van Krol c.s. (opnieuw 81) bleven de Finnen toch wel zodanig hun best doen om als amateurs hier een zo goed mogelijk figuur te slaan dat onze 'schutterij' mede in aanmerking genomen het ongeveer 8000 koppige publiek zich niet behoefde te vervelen. Voor ons scoorden Ton Blanker (4 maal, waarbij zeker ook het uit stekend voorbereidende werk van Henning Jensen mag worden ge noemd), Krol (2 maal, waarvan één uit een penalty), Lerby en Jan Everse (1 maal). En ons veel bekritiseerde en verguisde scorebord werkte deze avond perfect IHoe bestaat het. Ajax dus naar de tweede ronde, waarvoor de loting op vrijdag 5 oktober te Zürich werd verricht. Aanwezig daar voor onze club: voorzitter Harmsen en secretaris Westrik. Nu, u weet het: eerst thuis op 24 oktober a.s. tegen OMONIA NICOSIA (Cyprus) op 7 november de return. Hoewel in het algemeen de voor keur wordt gegeven aan: 'eerst uit' is de loting ditmaal voor onze penningmeester misschien wel beter Een zeer droeve tijding bereikte vele Ajacieden op dinsdag 2 oktober jl. met name het plotselinge overlijden van onze beste clubgenoot HANS DE VOS op de nog zo jonge leeftijd van 35 jaar. Elders vindt u een 'In Memoriam'geschreven door Wim Schoevaart. Vrijdag 5 oktober is onder een enorme belangstelling aan Hans de laatste eer bewezen. Ook vanaf deze plaats wensen wij mevrouw De Vos de kracht toe dit grote verlies te dragen. Hans hij ruste in Vrede. Zoals de trouwe bezoekers bij onze thuiswedstrijden bemerkt zullen hebben, wordt de omroep in ons Stadion voortaan verzorgd dooreen Vrouw! 'tJa, ook hier de emancipatie! In deze editie een plaatje van (mevrouw) TOOS INNEMEE de micro foon van ondergetekende overnemend Helsingin JKAjax. Sören Lerby in duel Woensdag 3 oktober jl. bereikte ons ere-lid WIM VOLKERS de leeftijd van maar liefst 80 jaar. We weten dat het hem die dag niet aan belangstelling ook van Ajax-zijde heeft ontbroken. Alsnog willen wij vanaf deze plaats Wim en zijn vrouw Rietje van harte gelukwensen en hen beiden nog vele goede en gezonde jaren toewensen. Elders vermelden wij een lijstje aangaande rugnummers van Jong- Ajax (goed idee van Henk Pil). Met de leider van dit elftal, André Kraan, is afgesproken dat eventuele aanvullingen c.q. wijzigingen in het clubblad zullen worden medegedeeld. Een verder toch moeilijke partij voor Ajax; de mensen. Een oude zaak waaraan we nu toch iets willen doen. Een aantal felicitaties ter gelegenheid van het behaalde Landskampioenschap is op onverklaarbare wijze tussen andere stukken geraakt, waardoor dezerzijds tot op heden niet kon worden gereageerd op de geluk wensen resp. loifuitingen. Het zou o.i. getuigen van te weinig appreciatie, indien wij aan een en ander zondermeer voorbij zouden gaan. Vandaaronder aanbieding van onze verontschuldiging alsnog dank aan de afzenders der brieven, kaarten e.d.: FC Twente, Joh. Jaspers, Sparta Rotterdam, Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal Organisaties, Jos. Coler Rotterdam, Dade, G. H. Ziegler, Göcze Péter, Györ, Calpam Neder land en RKSV Belrick. De leden van de AJAX BORDJESCLUB wordt thans reeds medege deeld dat de Reünie 1980 zal worden gehouden op maandag 18 maart a.s. dus op de verjaardag van onze Club een en ander vanwege én 80 jaar Ajax én 35 jaar Ajax-Bordjesclub. Ook kan hier worden gezegd dat en dit als antwoord aan enkele vragenstellers het Comité na redelijke overwegingen heeft beslo ten er GÉÉN avond-met-dames van te maken. Zij wil het karakter van de bijeenkomst, zoals de afgelopen 35 jaar gepresenteerd als een AjaxHelsingin JK (81Frank Arnesen in actie

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 3