De 25e Ajax-visdag Het was haast te mooi om waar te zijn, die zondagmorgen van de 16e september jl. bij het Tropenmuseum. Daar stond de bus weer, die ons naar de visstek van vandaag zou brengen, mét Karei van Geelen, onze vaste chauffeur. Net terug van vakantie maar hij wós er om de 25 vol te maken. Ik denk, dat dit een uniek feit is. Tegen de gewoonte in was iedereen op tijd en kon de rit naar Zwaagdijk beginnen. Gesteund door het feit dat Ajax de avond te voren een 32 zege op AZ '67 behaalde en dat nog wel in de Alkmaarse Hout was mede aanleiding, zo zou later blijken, tot een geweldige, gezellige en geslaagde visdag. Precies 8.00 uur liet Karei ons uitstappen bij Café De Ark, en maakten wij kennis met Frans Hoogland, eigenaar van dit pas geopende etablissement. Na de koffie (héél goed) en het krentenbrood van Bram Jansen, uitge- serveerd door Frans de Breet, gingen we naar de waterkant ergens in Hoogkarspel. Een en ander gebeurde onder het toeziend oog van de bestuursleden van de visclub 'Moby Dick' (heren Aker, Anholt en Hoogland). Om 9.00 uur klonk het: 'boven water' en kon de eerste ronde begin nen. Het zonnetje was lekker, maar lastig voor de vissers en wat nog erger was: er stond nogal wat onderstroom en de baars had niet veel trek om te bijten. Slechts 30 vissen werden het eerste halfuur gevan gen en dat met 43 vissers Het tweede halfuur was nog slechter: 16 visjes Daarna ging het gelukkig wat beter: 51 stuks in het derde halfuur en de opgaande lijn ging verder tot 97, zodat de ochtend kon worden afge sloten met een toch magerresultaat van totaal 194 stuks, 's Middags in Medemblikzouwerd beweerdde vangst hogerzijn; op grond daarvan werd ons aangeraden gebruik te maken van em mers om de gevangen vis in te bewaren, omdat anders de surveillan ten de goede resultaten niet zouden kunnen bijhouden, met name het tellen van de vis. Nu, WIJ hebben het er niet uit kunnen halen; vijfde ronde 22 stuks, zesde ronde (slot) 6 stuks zodat het totaal op 222 kwam. De visemmers hebben we dus niet behoeven te gebruiken: een boterhammenzakje was voldoende Neen, het heeft niet gelegen aan het bestuur van 'Moby Dick', zij zijn deskundig en hebben hun best voor ons gedaan. Het heeft ook niet gelegen aan het materiaal van Evert Bormann, niet aan de materiaal verzorging langs de waterkant door de gebroeders v. d. Berg, het heeft ook niet gelegen aan de gastronomische 'service', weer in han den van Frans de Breet (geassisteerd ditmaal door Rob Oyevaar) en Bram Jansen had alles weer prima in orde. Neen, dat was allemaal best voor elkaar. Hoe dat slechte vis-resultaat dan wel komtWist ik het maar. Het ging gewoonweg niet. Tot die conclusie kwamen we ook op de terugreis naar Amsterdam. Het is natuurlijk niet leuk, als je in de loop der jaren je naam als 'visser' hebt gemaakt em je moet zo'n dag besluiten met zegge en schrijve: één vis. Maar goed, het kon allemaal de fijne stemming niet bederven. Om 16.00 uur in Amsterdam en ons daarna gereed maken voor het Marriott Hotel. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum was onze vaste chauffeur ook aanwezig en deed het ons deugd eveneens de heren Brand- steder, Boering en Van Eyden met hun dames te mogen verwelkomen. Voorzitter Harmsen en secretaris Jan Westrik waren helaas verhin derd. Nu, het is een geweldig sluitstuk geworden in bovengenoemde gele genheid, een bijzonder gezellige avond met twee optredens van Ben Cramer (die er een geweldige show van maakte) en natuurlijk ons aller Tante Leen. Ja, zonder Tante Leen geen visdag. De uitslag van de viswedstrijd: Fred Jansen en Ted Merk eindigden gelijk (15) en deze beiden ook bij de Toto resp. met 224 en 222 vissen. Dus gelijk op het eindresultaat. Ted won na loting de eerste prijs en mag zich KAMPIOEN 1979 noe men. Fred won na loting de Toto het werd dus aardig verdeeld. Wim de Boer haalde de grootste baars omhoog (26 cm) en veroverde hiermede voor een jaar de wisselprijs. Wat de prijzen in hun totaal aangaat, wel er stond opnieuw het nodige op tafel. 'Johan Bodegraven' was weer knap aan de gang geweest. Aan het eind van de avond ontvingen alle deelnemers een herinne ringstegel, hetgeen zeer in de smaak viel. Al met al een succesvolle dag. We hebben, net als vorig jaar weer geweldig veel steun ondervonden: het uitzoeken van het viswater, financiering van het orkest en het optreden van Ben Cramer, ver zorging van de extra prijzen, hulp van de feestcommissie, vaasjes met orchideeën voor de dames Er is mij uitdrukkelijk verzocht geen namen te noemen van hen die daar allemaal bij betrokken waren maarzeerdankbaarzijn we wel! Ik wil echter niet nalaten erkentelijkheid te betuigen jegens het Ajax- bestuur en de spelers van het eerste elftal voor hun geldelijke bij dragen. Geweldig! Mocht ik toch nog iemand vergeten zijn, bij deze dan alsnog woorden van dank voor alle medewerking. Dit geldt natuurlijk ook voor de heer Wim Hoopman van het Marriott Hotel en zijn assistenten voor hun inzet en goede zorgen. Uitslag Toto (222 vissen) 1. F.Jansen 2. T. Merk 3. W. Meester 4. J. Rettich 5. J. Wolkers 6. L. van Sunder 7. H. Vlaming 8. C. Geelkerken 9. J. Bouwmeester 10. H. Blomvliet 11. B.Jansen 12. W. Zevenboom 13. S. deRömph 14. J. Minderhoud 15. N. Boyenk 16. F. Eelzak 17. G. Fischer 18. F. de Breet 19. W. de Boer 20. P. Mendes 21. J.vanAggelen 22. P. van Deijck 23. W. Wassenaar 24. G. Couton 25. J. de Rooy 26. K. van Geelen 27. L. v. d. Mey 28. P. Breurken 29. C. Bieshaar 30. W.v.d.Berg 31. J. Ledegang 2 224 - 2 220 3 225 - 7 215 - 10 212 13 235 - 21 201 21 243 - 23 199 38 260 - 43 179 46 268 - 79 143 94 316 103 325 122 344 135 357 153 375 157 379 160 382 167 389 169 391 174 396 177 399 178 400 178 400 191 413 192 414 198 420 +202 424 +203 425 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 22