Apollo-Tandtechniek 's avonds geopend Kunstgebit vernieuwen!? een overeenkomst, een uitleenovereenkomst daaronder begrepen, met een kortere contractsduur dan van 1 jaar verbinden om tijdens dat seizoen aan wedstrijden van een buitenlandse club deel te nemen, met dien verstande dat de spelers in de periode gelegen tussen de eerste vrijdag van de maand maart en de laatste speeldag van de competitie, c.q. bekercompetitie, c.q. nacompetitie van dat seizoen, niet gerechtigd zijn aan wedstrijden van de nieuwe club deel te nemen.' Tot zover nieuws uit het Betaalde Voetbal. Een belangrijke gebeurtenis in onze vereniging was de verkiezing van een nieuwe voorzitter in de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1978. Doordat de heer J. van Praag zich niet meer herkiesbaar had gesteld werd in die vergadering bij enkele kandidaatstelling de heer A. Harmsen tot onze nieuwe voorzitter benoemd. In het afgelopen verenigingsjaar ontvielen ons door de dood de hieronder vermelde 19 leden. Werkende leden: C. van Dekken, J. van Eisden en W. Smit. Contractspelers: C. K. v. d. Brink en R. C. Muller. Ondersteunende leden: H. van Alfen, D. Bindt, J. C. Drost, C. M. van Hamond, B. Hermans, C. Hoogendoorn, J. Kea, Mevr. P. J. C. Koot-Burger, J. Moos, J. B. Pits, W. J. C. Priessen, P. Spruitenburg, W. J. Suurendonk en J. de Vries. Zaterdagmorgen 25 november 1978 werden in de bestuurskamer - in het bijzijn van hun echtgenoten - de leden gehuldigd, die in het kalenderjaar 1978, 25, 40, 50 of 60 jaar lid van de vereniging waren. Het waren: 25 jaar lid: G. K. Drager, G. Paulsen en H. Schuuring. 40 jaar lid: G. Couton, D. Keijzer, J. Moos en W. Prins. 50 jaar lid: H. Thijssen, C. W. F. Timman, E. H. van Tuyl en B. J. Vogel. 60 jaar lid: M. Brink, H. Harinck, G. Jurgens, F. C. Molema en M. Roos. Elke jubilaris werd door voorzitter Harmsen toegesproken, waarna hij de hun toekomende onderscheiding overhandigde. De heer Harinck sprak namens de jubilarissen een kort dankwoord. Het gezelschap bleef na het officiële gedeelte nog enige tijd gezellig bij elkaar en u begrijpt het wel: met sterke verhalen uit het verleden. Door de heer Mud werd een 'staatsiefoto' gemaakt. In de loop van het kalenderjaar 1979 zal het voor onderstaande leden 40, 50 of 60 jaar geleden zijn dat zij bij Ajax als lid werden ingeschreven. 40 jaar lid: J. Looyen, H. Sacksioni en W. Gunzel. 50 jaar lid: J. Bonneveld, J. Donk en J. van Praag. 60 jaar lid: W. Ingenbleek, en J. Smit. Traditiegetrouw zal dus het bestuur ook vorenstaande leden met hun echtgenoten op een zaterdagmorgen in het najaar uitnodigen om in de bestuurskamer, tijdens een gezellig samenzijn, hun onderscheiding in ontvangst te komen nemen. Het comité van de 'Bordjesclub' bestaande uit de werkende leden: J. de Boer Sr., W. F. C. Bruijnesteijn (penningmeester), G. Fischer, M. J. W. Middendorp en W. F. Volkers (voorzitter) zond aan de leden, die 25 jaar of langer lid van de vereniging waren de gebruikelijke circulaire waarin ze werden uitgenodigd donderdag 22 maart 1979 om 17.30 uur aanwezig te willen zijn in het restaurant van de Edenhal aan de Kruislaan/Middenweg, waar de 34e reünie van de Bordjesclub zou worden gehouden, ter viering van het 79-jarig bestaan van de A.F.C. 'Ajax'. In de circulaire werd medegedeeld dat de klok van 17.30 uur een lang durende periode voor een gezellige borreltafel zou inluiden, met alles wat de stemming daarbij nog maar kon verhogen. Hierna zouden we aan tafel gaan voor een uitstekend souper, waarbij onze tafelpresident, de heer Wim Volkers, tevens zijn traditionele speech zou houden. De heer M. J. W. Middendorp schreef in het Clubnieuws het volgende over deze avond. 'Het comité zag de avond aanvankelijk wat somber in, dit gezien het feit dat op het laatste ogenblik nog verschillende afmeldingen binnenkwamen, zijnde veelal slachtoffers van de griep. Onder anderen moest de man die ieder jaar voortreffelijk voor de muzikale omlijsting zorgt, onze vriend Harry de Groot, daardoor afzeggen. Het bericht aangaande het overlijden van Wim Smit maakte, vooral bij zijn oude vrienden natuurlijk diepe indruk... neen, het zat alles bij elkaar niet mee. Maar hoe dan ook - je kunt vaak niet zeggen waaraan dat ligt - kwam steeds beter de stemming er in en bevolkten uiteindelijk toch nog zo'n 70 man bar en borreltafels. Om ca. 20.00 uur werd het sein 'aan tafel' gegeven en dat was het begin voor het min of meer officiële gedeelte van de avond. Tafelpresident Wim Volkers opende het diner - of souper, hoe je het noemen wil - op de hem bekende vlotte wijze... een opmerking hier, een kwinkslag daar, met speciale begroetingen aan het adres van Ere-voorzitter Jaap van Praag en Praeses Ton Harmsen, kortom de gezelligheid groeide! Wat de culinaire verzorging aangaat, het was weer voortreffelijk met een fraaie afronding door 'N.N.' die de koffie vergezeld deed gaan van een heerlijk Frans cognacje... Ja, dat viel allemaal goed. Meloen wij nog dat besloten werd aan de door ziekte absente Jaap Belmer, een fruitmand te sturen. Onze in voorgaande jaren zo bekende zanger van 'Mens durf te leven', 'Het Vriendinnetje' en andere levensliederen heeft inmiddels ons verzocht zijn oude vrienden hartelijk dank te zeggen. Met verder nog speeches uitgesproken door President Ton Harmsen, Harry Dade en secretaris Jan Westrik, is naar onze mening hét nodige van het Bordjesfeest gezegd. De foto's van onze 'hoffotograaf' geven ook nog enkele indrukken weer. Rest ons tenslotte toch nog iets te zeggen over de wens, volgend jaar ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Ajax, hetgeen tevens betekent: 35-jaar Bordjesclub, een Reünie met dames te houden. Daar staat het Comité in principe niet afwijzend tegenover; binnenkort reeds zal daarvoor nader overleg plaatsvinden.' j-k Apollo Tandtechniek biedt u een kunstgebit met luxe porseleinen tanden en kiezen voor slechts 495, Lomanstraat 59 Amsterdam Tel. 020-728393 Geopend: ma. t/m vrij. 8.00 tot 16.00 uur 's avonds: ma. t/m do. 19.00 tot 21.00 uur 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 5