Presidentieel gaf van een goede conditie en al kan dan zeker gezegd worden dat de grotere activiteit van Ajax in de tweede helft met wat meer geluk zeker tot meerdere doelpunten geleid zou hebben. Ook onze opponenten waren een paar maal gevaarlijk in het gebied van Piet Schrijvers, waarbij het voor Ajax goed afliep. Een aan ons toegekende penalty - door meerderen omstreden - gaf captain Krol de gelegenheid er 2-1 van te maken. Maar verdiend...? De op zondag 26 augustus in de Meer gespeelde wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles was min of meereen getrouwe copie van de partij tegen NAC. Al binnen een kwartier kon je constateren dat het er ook vandaag nog niet 'in' zat. En het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de Deventenaren het eerst scoorden door Groeneweg na goed werk van Van Kooten. Ajax zag zelfs geen kans - mede door goed werk van goalie Endeman - nog voor de thee gelijk te komen. Laten we, vóór we het over de tweede helft zullen hebben, nog even memoreren dat Piet Wijnberg nog steeds afwezig, werd vervan gen door Cees Zwam born en dat Peter Boeve speelde op de plaats van Jan Everse (blessure). Goed, na de pauze een alsmaar aanvallend Ajax tegen een 'Eagles-muur'. Met onder zulke omstandigheden toch vaak gevaarlijke situaties inhoudend bij snelle 'counters'. En daar waren dan een paar rappe jongens bij... Maar het zou weer Henning Jensen zijn die ging scoren en hij deed dat met een fraaie kopbal uit een voorzet van rechts. En Ajax bleef beuken, rook de kans op de zege die, zij het op het nippertje (nog twéé! minuten speeltijd) kwam; een goed genomen corner van Frank Arnesen, kopte Tscheu la Ling uiterst fraai in. Een 'narrow escape' voor Ajax, een begrijpelijk zeer teleurgestelde Deventer-ploeg. We zeggen ook ditmaal: de volle winst was tóch nog behaald. Maar verdiend...? Dat algemeen de ontmoeting te Arnhem tegen VITESSE werd beschouwd als: niet gemakkelijk, werd al spoedig bewaarheid. Het gaf daarbij de thuisclub enorme moed dat reeds vier minuten na het begin AJAX op achterstand kon worden gezet. Dan gaat gewoonlijk 'de pot' (dicht, verdedigen en nog eens verdedigen, met zo nu en dan de mogelijkheid tot een niet ongevaarlijke uitval. Daarbij redde Piet Schrijvers ons éénmaal voor grotere negatieve cijfers. Was het vooral na de pauze alsmaar een aanvallend AJAX, het 'afmaken' was er niet bij en wanneer wij nog eens een aantal geheide kansen in de herinnering oproepen, dan was de helft daarvan voldoende geweest voor een uitslag met een verschil van zo'n vier goals in ons voordeel. Nu moesten we wachten tot 10 minuten voor tijd op de gelijkmaker, gescoord door Frank Arnesen. Het werd toen wel stil op Monnikenhuizen. Zou AJAX weer in de laatste minuten toch nog de volle winst meepikken? Maar tot opluchting van het Arnhemse publiek kwam het zóver niet; het bleef 1-1. En wat de Amsterdamse supporters aangaat, die uitten nóg steeds hun kritiek op 'ref.' Keizer voor dat (ten onrechte...?) afgekeurde doelpunt van Lerby. Gingen echter netjes huiswaarts. Er bereikte ons een brief van de heer A. van Zoest, secretaris van de - tot nu toe geheten - ONTSPANNINGS-COMMISSIE AJAX JEUGD. Hij meldde ons dat in overleg met het bestuur de activiteiten zich voortaan ook gaan uitstrekken tot de SENIORES. De 'O.C.' heet dientengevolge vanaf heden 'ONTSPANNINGS COMMISSIE AJAX'. In verband hiermede is maar meteen een eerste KIEN- DANSAVOND georganiseerd en wel op zaterdagavond 29 september a.s. in het Jeugdhonk, aanvang 20.30 uur. In het volgende clubnieuws volgen meerdere gegevens aan gaande nieuwe plannen van de Commissie, haar samenstelling enz. Zo, daar laten we het bij. Nogmaals, denkt u aan de Algemene Ledenvergadering op 13 september a.s. aanvang 20.00 uur. Zegt het voort. Wij groeten u hartelijk, Mart. J. W. Middendorp 't Ja, het nieuwe voetbalseizoen is alweer enige weken oud (waar blijft de tijd) en onze A-selectie heeft, na een druk oefenpro gramma te hebben afgewerkt, de eerste schreden in de competitie 1979/1980 gezet, zij het nog niet zo overtuigend. Redacteur Middendorp heeft gevraagd mijn bijdrage aan ons clubblad ditmaal wat te willen beperken, aangezien hij in deze uitgave zoveel ruimte nodig heeft voor het weliswaar verkorte; maar dan tóch nog altijd lijvige jaarverslag van onze secretaris. En aangezien dat deze keer weer zo'n tien a twaalf bladzijden type-werk meer is dan vorig jaar, hulde Jan, kan ik mij het verzoek van Mart. J. W. Middendorp voorstellen en zal het kort houden. Ik zou echter hier in ieder geval afscheid willen nemen van hen, 'hoog' tot 'laag' m.a.w. van A-selectie-spelers tot en met de pupillen, die onze club hebben verlaten teneinde hun voetbalgeluk elders te beproeven. Vanaf deze plaats wens ik hen, mede namens mijn mede-bestuursleden veel succes in hun nieuwe omgeving toe, met dank voor hetgeen zij voor Ajax hebben gedaan. Hierbij wil ik ook betrekken fysio-therapeut Hans Wolff en masseur Henk Langenberg. Het ga hen beiden goed op hun verdere levenspad. Ik wil allen hierboven bedoeld nog zeggen dat mochten zij t.z.t. nogeens een kijkje bij ons willen nemen, de Ajax-deur steeds voor hen openstaat. Een hartelijk welkom tot de 'nieuwelingen' en mag ik daarbij de wens uitspreken dat wederzijds aan de verwachtingen zal worden beantwoord. Niet zonder trots wijs ik daarbij op de lijst van contract-spelers die dit jaar met zes jeugdige talenten uit de juniores A1 is verrijkt. Waarbij het belangrijke werk van onze Jeugd-Commissie en andere als bijvoorbeeld jeugdtrainers, wel eens met ere genoemd mag worden. Ik ben er van overtuigd dat wij daardoor vol vertrouwen in de toekomst kunnen blikken. Als ik dan degene mag zijn die u - wel in het kort ditmaal - nog het een en ander uit de jaarvergadering van de ledenraad, gehouden op 28 augustus mag mededelen: jaarverslag van secretaris en penningmeester spreken voor zich, deze laatste en overige leden van het bestuur kregen décharge voor het gevoerde financiële beleid. Het vaststellen van de begroting werd verschoven naar de volgende vergadering. De ledenraad stond achter het door het bestuur gevoerde beleid. Secretaris Jan Westrik en Commissaris Algemene Zaken Dick Boering werden bij acclamatie herkozen, zo ook Han Lambregts als lid van de Financiële Commissie. Arie van Dijk werd benoemd tot plaatsvervangend lid van deze Commissie terwijl in de Technische Commissie inplaats van de heren G. Fischer en P. Keizer, Peet Petersen en Jaap Hordijk plaatsnamen. Ik mag mij thans ook rekenen te behoren tot de Commissie van Redactie tesamen met de beide Middendorpen. De bespreking van het door Middendorp Sr. geopperde idee de statuten zodanig te wijzigen dat het mogelijk wordt dat een kandidaat voor een bestuursfunctie een inwerk-periode krijgt zal nader worden bestu deerd; dit is niet zo'n eenvoudige materie. Zo, ongetwijfeld volgt in het volgende Ajax-Nieuws nog een uittreksel uit de notulen van de secretaris, maar u bent thans alvast enigermate ingelicht. A. Harmsen. Dankbetuiging 'Het is mij een behoefte, mede namens mijn kinderen en verdere familie, allen, die steeds zoveel belangstelling tijdens de ziekte van mijn inmiddels overleden vrouw hebben betoond, daarvoor onze grote erkentelijkheid te betuigen. Verder moge ik onze hartelijke dank uitspreken jegens hen die haar op haar laatste gang begeleidden; de aanwezigheid van zovelen maakte op ons een diepe indruk. A. Boerkoel. 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 3