Speeldag en Speeltijd VERF - BEHANG - GLAS - AUTOLAKKEN KUNSTSCHILDERSARTIKELEN Rooseveltlaan 67. Amsterdam, Tel. 020-460284 Res. 1e klas (116): 2- 9 AFC2-AJAX3 9- 9: AJAX 3 - Hilversum 2 16-9: De Kennemers 2 - AJAX 3 23-9: AJAX 3-UW 2 30-9: RCH 2 - AJAX 3 7-10: AJAX 3 - Haarlem 3 21/10: BI. Wit 2 - AJAX 3 28-10: AJAX 3-EDO 2 4-11DCG 2 - AJAX 3 11-11: Zeeburgia 2 - AJAX 3 25-11AJAX 3 - Vitesse 22 2-12: return van 2/9 In de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, gehouden op zaterdag 26 mei 1979, zei het lid van het sectiebestuur betaald voetbal de heer Drs. M. Snoeck omtrent bovenstaand onderwerp onder meer het volgende: 'Bij het bestuursvoorstel betreffende de speeltijd is het bestuur Betaald Voetbal uitgegaan van de alom levende wens om in de toekomst op een uniforme tijd te spelen en wel in de dode uren van de zaterdag, d.w.z. tussen 16.00 en 18.00 uur. Door het ontbreken van een winkelsluiting op zaterdag is dit streven op dit moment nog niet haalbaar. Toch wil het bestuur voor komend seizoen een verdergaande uniformering nastreven, terwijl de mogelijkheden om op eerder genoemde dode uren te gaan spelen verder zullen worden uitgezocht.' Spreker legde vervolgens een aantal voorstellen van het bestuur BV aan de vergadering voor: 1. Het sectiebestuur Betaald Voetbal van de KNVB besluit te streven naar de invoering van de zaterdag als vaste speeldag en een uniforme speeltijd, namelijk een aanvangsuur liggend tussen 16.00 uur en 18.00 uur voor betaalde voetbalweds trijden. Ter overbrugging van de huidige situatie en het tijdstip van inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit zullen: 4. Voor het seizoen 1979-1980 twee speeltijden worden ingesteld en wel 19.30 uur op zaterdag en 14.30 uur op zondag. Van deze tijden mag niet worden afgeweken. 5. Vóór de aanvang van het seizoen dient iedere club maximaal twee speeltijden op te geven gespecificeerd naar: a. één tijd voor de najaarsmaanden (vanaf aanvang competitie tot 15 november) en de voorjaarsmaanden (vanaf 15 maart tot einde competitie); De bvo's worden (in verband met de toekomstige speeltijd, en met \i j QQ0I1 de in de naaste toekomst te verwachten autoloze zondagen) dringend geadviseerd om in deze periode's op zaterdag te spelen. b. één tijd voor de wintermaanden (met inachtneming van het onder punt 4 gestelde). Tot zover de heer Snoeck. In de ere-divisie spelen 9 clubs en in de 1e divisie 17 clubs uitsluitend op zondag om 14.30 uur. Naar mijn mening is hiermede het door de heer Snoeck gestelde, dat er een alom levende wens is om op zaterdag in de dode uren tussen 16.00 en 18.00 uur te gaan spelen' voldoende weerlegt. J. H. Westrik Secretaris WEDSTRIJDPROGRAMMA SEIZOEN 1979-1980 (SENIORES) KNVB District West I. Res. 3e klas D (122): AJAX 4 - Vreeswijk 2 UW 3 - AJAX 4 AJAX 4 - SDO 2 Utrechtse Boys 2 - AJAX 4 AJAX 4 - Holland 2 SEC 2 - AJAX 4 AJAX 4 - VVY 2 Sacstum 2 - AJAX 4 AJAX 4 - RKAVIC 2 AJAX 4 - Vriendenschaar 2 BFC 2 - AJAX 4 return van 2/9 Res. 3e klas B (120): AJAX 5 - De Meteoor 2 TOB 2 - AJAX 5 AJAX 5 - ZFC 2 Van Nispen 2 - AJAX 5 AJAX 5 - Velsen 2 DEM 2-AJAX 5 AJAX 5 - ADO '20/2 HBC 2 - AJAX 5 AJAX 5 - Stormvogels 3 AJAX 5 - De Volewijcker llpendam 2 - AJAX 5 return van 2/9 Attentie: 14-10,18-1123-12, 30-12 (eventueel) inhaaldagen. Attentie: AJAX 3 speelt de thuiswedstrijden op het 3e veld (Voorland), aanvang 12 uur. AJAX 4 en AJAX 5 spelen de thuiswedstrijden op het 4e veld (V.V.G.A.) eveneens om 12.00 uur. Bericht inzake terreinkeuringen: AJAX 3, 4 en 5 spelen in de KNVB, District West I (regionaal). Afkeuringen in de KNVB afd. Amsterdam en/of afd. Noord- Holland hebben derhalve geen betrekking op onze senioren elftallen. Opmerkelijk is dat de heer Snoeck in punt 5, letter a, de te verwachten autoloze zondagen naar voren schuift. Ik vraag mij af of de regering, gelet op het verzoek om energie-besparing, er nu wel zo gelukkig mee zal zijn, dat het sectiebestuur betaald voetbal nu ineens voorstelt om vele wedstrijden met gebruikmaking van een lichtinstallatie te gaan spelen. Hoewel de heer Snoeck in zijn inleiding zegt: 'de alom levende wens om in de toekomst in de dode uren van de zaterdag te gaan spelen' en in punt 5, letter a: 'namens het bestuur betaald voetbal dringend adviseert om in het seizoen 1979-1980 daarmede reeds een aanvang te maken', blijkt uit een overzicht, gepubliceerd in 'Voetbal International', nummer 33, dat de clubs het helemaal niet eens zijn met de bewering van een alom levende wens om op zaterdag te spelen. Uit het overzicht blijkt namelijk, dat in de ere-divisie slechts 5 clubs, te weten: AZ '67, MVV, NAC, PEC en PSV de zaterdag verkiezen, met een aanvangsuur van 19.30 uur. Vier clubs, te weten: FC Den Haag, Go Ahead Eagles, NEC en Sparta gaan in de najaars- en voorjaarsmaanden op zaterdagavond, aanvangsuur 19.30 uur, spelen, maar in de wintermaanden op zondag, aanvangstijd 14.30 uur. In de 1 e divisie hebben slechts 2 clubs, te weten FC Den Bosch en Fortuna SC in de najaars- en voorjaarsmaanden voor de zaterdag gekozen, aanvang 19.30 uur. Zondag 16 september a.s. organiseert de clubavondcommissie weer de jaarlijkse visdag. Dit zal een speciale dag moeten worden aangezien het de 25ste keer is dat dit visfestijn plaats zal vinden. Als voorpret op dit gebeuren biedt Evert Bormann, dat is onze man die op de visdag altijd de visattributen beschikbaar stelt, ons op vrijdagavond 14 september in het Ajax restaurant een filmavond aan met als onderwerp 'vissen'. Tevens zal een 'visquiz' gehouden worden. Deze avond is net als iedere clubavond toegankelijk voor alle leden en anderstemmende leden met hun dames. U bent van harte welkom. Karei van Mourik rirn 32

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 32