Naar mijn mening wordt het voetbal door de journalisten altijd uit een negatieve hoek benaderd. Ten bewijze dat ik hierin niet alleen sta, laat ik enige uitspraken volgen, voorkomende in V.I. nr. 28. Arnold Mühren omtrent de Engelse pers: 'Die is veel positiever. De televisie laat alleen leuke dingen zien en de kranten houden het altijd positief. Het voetbal wordt echt begeleid door de Pers. Op de dag van de FA-cup beginnen de televisie-uitzendingen al om acht uur 's morgens. Eerst de spelers in het hotel, in de bus naar het stadion, in de kleedkamer, de spelers worden dan nog rustig geïnterviewd. In Nederland is dat onmogelijk. Een maand voor de FA-cup staan de kranten dagelijks vol met verhalen over de finale. Het stadion wordt gewoon volgeschreven.' George Knobel: 'Ik heb altijd geprobeerd de Pers serieus uitte leggen hoe ik voetbal zie. Dat was stom van me, want de meeste journalisten hebben geen verstand van voetbal. Er lopen kopstukken rond in de journalistiek die er geen flikker van snappen en zelfs denken dat zij het voetbal hebben uitgevonden. Wanneer ik interviews lees, is het altijd hetzelfde. Er wordt altijd gescholden en er worden katten uitgedeeld, mensen beledigd en belachelijk gemaakt.' Theo Vonk: 'Ik heb moeite met de benadering van de Pers. Laat ik me tot Studio Sport beperken: elke week worden weer de gele en rode kaarten opgedreund. Ruud ter Weijden wees er smalend op dat de toeschouwersaantallen weliswaar wat omhoog waren gegaan, maar dat kwam alleen door Feyenoord. Bij de rest was het allemaal weer minder geworden. Zo'n losse mededeling, wat heb je d'r aan? Over AZ verscheen een slecht stuk, daar werd op gereageerd en vervolgens verscheen er nog een slechter stuk. Negativisme van de Pers heeft ook invloed op spelers.' Dan nog een eigen ervaring van Ajax. Door bestuur en ledenraad werd op de Ledenraadvergadering van 7 juni 1979 gezamenlijk een perscommuniqué opgemaakt, dat werd doorgebeld naar de Sportredactie van het A.N.P., die het op de telex plaatste. In het communiqué werd de waarheid uiteengezet omtrent onder andere de geruchten die in de Pers waren verschenen omtrent Brom en Clarke. Bij mijn weten heeft geen enkele krant het communiqué gepubliceerd, want dat paste niet in hun straatje. De heer Schalm bleef in het afgelopen verenigingsjaar weer optreden als verbindingsman tussen het bestuur en de journalisten. Zover mij bekend is dit goed verlopen. Namens het bestuur wordt de heer Schalm bedankt voor zijn bereidwillig heid om deze functie op zich te nemen en de wijze waarop hij zijn taak heeft verricht. SUPPORTERSCLUB Ook in het afgelopen verenigingsjaar had er weer een bespreking plaats tussen het bestuur en de heren T. de Groot en W. Bouwman van de supportersclub 'De Ajacied' waarin diverse punten aan de orde kwamen. Persoonlijk ben ik niet altijd even gelukkig met de inhoud van hun blad, omdat ook daarin veelal het bestuur wordt aangevallen zonder dat daarvóór contact heeft plaatsgevonden. Als nieuwigheid werd door de Supportersclub voor 't eerst gratis een Presentatiegids verspreid. Over 't algemeen was de inhoud goed verzorgd, maar er kwamen ontstellend veel typefouten in voor. Naar mijn mening behoort een dergelijk boekje aan 't begin van het seizoen te worden uitgegeven en niet tegen het eind daarvan. Maar alle begin is moeilijk en het streven is toch wel een compliment waard. EEN BLIK VOORUIT OP HET SEIZOEN 1979-1980 De heer Snoeck zei als lid van het sectiebestuur betaald voetbal in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, gehouden op 26 mei 1979, over speeldag en speeltijd onder meer het volgende: 'Betreffende de speeltijd is het bestuur uitgegaan van de alom levende wens in de toekomst op een uniforme tijd te spelen en wel in de dode uren van de zaterdag, d.w.z. tussen 16.00 uur en 18.00 uur.' 30 Bij het vorenstaande wil ik de opmerking maken, dat de uitspraak van een 'alom levende wens' zeker niet afkomstig is van de 37 clubs, maar een politieke wens is. In het rapport 'Gezonder Betaald Voetbal' staat op bladzijde 31 dat bij frequente bezoekers van voetbalwedstrijden, het tijdstip van spelen niet veel verschil maakt. De voorkeur voor de zaterdagmiddag is vastgesteld aan de hand van een telefonisch gehouden enquête, waarbij de vraag ook werd gesteld aan personen die nooit naar een voetbalwedstrijd gaan. Mijns inziens een merkwaardige enquête waaraan niet veel waarde kan worden toegekend, zeker niet om dan te spreken over een 'alom levende wens'. Door de organisaties van winkeliers is b.v. bij de overheid reeds een officieel protest ingediend tegen dit voornemen. Ter overbrugging van de huidige situatie en het tijdstip van inwerkingtre ding van het uitvoeringsbesluit op grond van de motie 'De Boer' van 29 juni 1978 in de Tweede Kamer zullen voor het seizoen 1979-1980 twee speeltijden worden ingesteld, te weten op zaterdag met een aanvangsuur van 19.30 uur en op zondag om 14.30 uur. Vóór de aanvang van het seizoen 1979-1980 dient iedere club zijn speeldag op te geven. Hoewel hierover in het bestuur nog niet is gesproken, dient u er naar mijn mening rekening mede te houden, dat de wedstrijden van Ajax zondags om 14.30 uur zullen aanvangen. Er komt nog wel een mogelijkheid dat de clubs die Europacupvoetbal spelen en de zondag als vaste speeldag hebben gekozen het recht krijgen om na overleg hun competitiewedstrijd naar de zaterdag te verplaatsen. Een dergelijk verzoek dient zo vroeg mogelijk van te voren te worden ingediend en geldt dan voor alle Europacupwedstrijden die door die club moeten worden gespeeld. Gezien de kreet om energie te besparen, lijkt het mij dat de overheid moeilijk zal zijn te bewegen om toestemming te verlenen dat tijdens he.t seizoen 1979-1980 vele wedstrijden bij kunstlicht worden gespeeld en dat met ingang van het seizoen 1980-1981 alleen maar Betaald Voetbal bij kunstlicht gevolgd zal kunnen worden. Laat ik maar terugkeren naar Ajax. Ter voorbereiding op het seizoen 1979-1980 werd op maandag 23 juli 1979 een persdag gehouden. Op die dag begon ook de training voor de A-selectie. Dinsdag 24 juli vertrok de Selectie naar een trainingskamp in Ter Apel en werd een oefenprogramma afgewerkt. De competitie 1979-1980 start in het week-end zaterdag 18, zondag 19 augustus 1979. De loting voor de 1 e ronde van de Europacup, gehouden op 10 juli 1979 te Zürich, waar aanwezig waren vice-voorzitter Boering en penningmeester Brandsteder, bracht uit de bus als tegenstander de kampioen van Finland Helsingin JK. woensdag 19 september 1979: Helsingin JK - Ajax woensdag 3 oktober 1979: Ajax - Helsingin JK Wanneer we het door de competitieleider Huybregts vastgestelde competi tieprogramma bekijken, valt het direct op dat we woensdag 22 en zondag 26 augustus een thuiswedstrijd hebben. Financieel was het vanzelfspre kend beter geweest als we zondag 26 augustus 'uit' hadden moeten spelen tegen Vitesse en woensdag 29 augustus 'thuis' tegen Go Ahead Eagles. De competitiewedstrijden vóór en na de Europacupwedstrijden: zaterdag 15 september AZ '67 'uit' en zondag 30 september 'uit' tegen Feyenoord en zaterdag of zondag 6 of 7 oktober 'uit' tegen Roda JC. Mijns inziens zware wedstrijden rondom het Europacup gebeuren. SLOTBESCHOUWING Hiermede ben ik aan het einde gekomen van het vastleggen van het wel en wee van Ajax in het verenigingsjaar 1 juli 1978 tot en met 30 juni 1979. Volgens artikel 20 van de statuten lid 1 dient de secretaris verslag uit te brengen over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 30