EXAL bv Geldkredieten Tabacco Inn „Quatre-Vingts" J. A. BOYENK Ajax Autorijschool A. Klarenbeek No. 5 januari 1979 bevattende 16 bladzijden; No. 6 februari 1979 bevattende 8 bladzijden; No. 7 maart/april 1979 bevattende 16 bladzijden; No. 8 mei 1979 bevattende 16 bladzijden; No's 9 en 10 juni/juli 1979 bevattende 24 bladzijden. In het verenigingsjaar 1977-1978 kwam het clubnieuws eveneens 10 maal uit; 154 bladzijden tekst bevattende. In aanmerking nemende een ver lengde winterstop van 14 januari tot 11 maart 1979 met als gevolg dat het clubnieuws van februari 1979 slechts 8 bladzijden telde, blijkt dat in het verenigingsjaar 1978-1979 toch 18 bladzijden meer tekst werd geprodu ceerd, wat zeker een prestatie mag worden genoemd. Persoonlijk had ik na de behaalde successen van KNVB-beker en het kampioenschap van Nederland wel een beetje op een extra kampioens nummer gerekend, maar misschien worden de gegevens door de commis sie opgespaard voor een extra nummer in het volgende jaar ter gelegen heid van ons 80-jarig bestaan. De vaste rubrieken waren: Kroniek- M. J. W. Middendorp, Van de voorzitter-J. van Praag, alleen nog in no. 1, Presidentieel - A. Harmsen, Seniores-overzicht - W. W. Heisterkamp en W. F. Schoevaart, Verslagen Jong-Ajax - A. Kraan en een enkele maal door W. F. Schoevaart als remplagant, Jeugdrubriek - H. Bijvank Jr., bijgestaan door diverse jeugdspelers, Pupillen-overzicht - H. Bijvank Jr., Diverse artikelenen Internieuws-M. Middendorp, Jaarverslag en notulen - J. H. Westrik. Het redactielid, de heer M. Middendorp, ging in het afgelopen verenigings jaar verder met zijn lezenswaardige interviews; deze keer waren zijn slachtoffers de heren; J. van Praag, L. Beenhakker, G. Holsheimer, A. Harmsen en M. Vischschoonmaker. In ons programmaboekje, dat bij onze thuiswedstrijden wordt uitgegeven verzorgde hij ook altijd een artikel. De opmaak en druk van ons clubnieuws, alsmede de omslag van hel jaarverslag, zijn vanzelfsprekend wederom verzorgd door Drukkerij 'Grafi- ca' onder leiding van de heer W. van Steenbergen Jr. aan wie namens hel bestuur woorden van dank voor de zorg die altijd wordt besteed aan ons clubblad. De advertentie-exploitatie was wederom in handen van het bureau Sportreclame van de heer Gosewehr. In het afgelopen verenigingsjaar verscheen andermaal het boekje, bevat tende de geschiedenis van Ajax, in de Engelse taal. De tekst was zoals gewoonlijk van de hand van de heren M. en M. J. W. Middendorp en was gedrukt door drukkerij 'Grafica'. Zoals ieder jaar maakt het boekje een zeer verzorgde indruk. Bij onze wedstrijden in het buitenland heeft het grote aftrek. Het plan van onze Hoofdredacteur, de heer M. J. W. Middendorp, om op de voorzijde van de omslag een luchtfoto van ons stadion op te nemen, kon tol op heden tot mijn spijt nog niet worden verwezenlijkt. Tot slot over ons Ajax-Nieuws rest mij de leden van de Redactie commissie met hun vaste medewerkers namens het bestuur hartelijk dank te zeggen voor alle tijd en moeite die door hen is besteed om ons clubnieuws, met ook nog fraaie foto's, in het voorste gelid te doen staan in vergelijking met clubbladen van andere verenigingen. LOODGIETERS- EN ELECTRICITEITSBEDRIJF N.V. Rijnstraat 125, Amsterdam Tel. 445191 - 448744 Landelijk erkend gas- en water-installateur Nieuwbouw- en onderhoudswerken Aanleg CV-installaties Grote collectie verlichting, gashaarden, koelkasten, electrische huish. apparaten enz. enz. Winkelcentrum Groenhof 157a AMSTELVEEN-ZUID Telefoon 457506 A. L. van Loon Wij lessen in Datsun - VW - DAF Middenweg 163 - Telefoon 354888 ,,Bij Ajax beter geslaagd" en Opei Kadett Bar-Restaurant Noorddammerlaan 80 Amstelveen-Bovenkerk Telefoon 020-454881 Klaas C. Alberts Recepties, Lunches, Diners Wim H. v. d. Velde UW VOORVERKOOPADRES VOOR HILVERSUM EN OMGEVING G. van Amstelstraat 161, Hilversum, telefoon 035-14788 CONTROLE - COMMISSIE De commissie bestond bij de aanvang van het seizoen 1978-1979 uit de heren: W. Brouwer; G. Couton; J. van Dalen; G. Dermout; J. H. Jansen; J. J. Ledegang; T. M. Merk; C. Snijder; Ph. v. d. Stam; J. H. de Sterke en H. van Teunenbroek. O met minimum aflossing f 100,- per maand AMSTERDAM, Telefoon 020-116299-414477 25

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 25