Kroniek ajax-nieuws Zoniet voor allen, dan toch wel voor het grootste deel van ons zit de 'grote (zomer-)vakantie' - dit ter onderscheiding van de tegenwoordig gebruikelijke 'kleine winterpauze' - er op en dan betekent het 'weer-aan-de-slag' ook dat we weer gaan voetbal len. Als dit clubblad u bereikt zijn de eerste competitie-resultaten reeds weer achter de rug; voor onze A-Selectie, voor Jong-Ajax en voor seniores en juniores staat het seizoen 1979/1980 zo ongeveer op start... Een en ander houdt in dat intussen wel weer een flink stuk werk hier en daar verricht is...: hervatting van de training, oefenwed strijden, de organisatie van dit-en-dat, kortom bestuurs- en commissieleden hebben weer niet stilgezeten om een en ander goed voor te bereiden ten aanzien van het nieuwe seizoen. En vlakt u daarbij ook niet uit hetgeen op onze Administratie wordt verzet o.a. bij het verzenden van de diploma's e.d. (WACHT U NIET TE LANG MET BETALEN!!!) We herinneren hierbij verder aan de eerder gedane mededeling van het Bestuur, met name: slechts toegang met EEN GELDIG DIPLOMA!! En dat diploma kan alleen worden verkregen door storting van het verschuldigde bedrag op de giro-rekening van AJAX en is dus - let wel - NIET TEGEN CONTANTE BETALING BIJ DE ADMINISTRATIE AF TE HALEN. NIMMER! Inderdaag grote drukte bij Administrateur c.s. die echter voortref felijk gesteund worden - con amore!-door Wim Bruynesteyn en Frits Molema. HULDE! Aangezien dit clubblad voor het belangrijkste deel gewijd is aan het - in verkorte vorm - als altijd imposante jaarverslag van secretaris Jan Westrik, alsmede cijfers van de Penningmeester zullen wij het ditmaal, wat de Kroniek aangaat, bescheidener houden dan gewoonlijk. Dit betekent o.a. niet, dat we vanaf deze plaats geen afscheid zouden willen nemen van hen - en we spreken dan over de Betaalde Sector, die het volgende seizoen hun voetbalgeluk elders gaan proberen: R. Alkemade (VUC), R. Brenker (Blauw Wit), R. Clarke (Club Brugge), J. T. H. Erkens (RWDM), F. Lamain (S.K. Tongeren), G. Meyer (Bristol City), R. van Niekerk (HFC 'Haarlem'), J. Papavoine (DS'79), R. H. Tervoort (SK Tongeren), C. Verkaik (HFC 'Haarlem'), D. de Vries (DS '79), G. van Wees (Telstar) en Edwin Cramer (uitgeleend FSC). Johan Zuidema is helemaal met voetballen gestopt. Bij de nieuwe contractanten (12) zien we maar liefst ZES vermeldingen: 'eigen jeugd' t.w. A. Blanker, J. H. Cornet, J. Holshuysen, R. Kraay, J. Storm en Ph. Uit den Boogaard. De 'new-comers' zijn: P. Boeve (ex Vitesse), K. Bonsink (ex RWDM), M. L. G. Geel (ex Willem II), F. Janssen (ex De Kennemers), S. R. Roosblad (ex HFC 'Haarlem') en H. Jensen (ex Real Madrid). Een hartelijk welkom tot al deze nieuwe gezichten, waarbij we de hoop uitspreken dat wederzijds de verwachtingen zullen worden vervuld. Nog even iets uit het oude seizoen, dat immers werd besloten met een reis naar Zuid-Amerika; we willen nog even de resultaten hier vermelden: zowel tegen River Plate als Racing d'Argentina werd met 3-2 verloren, van Talierus echter met dezelfe cijfers gewon nen. Alleen tegen het nationale Braziliaanse elftal was het verlies wel wat aan de al te royale kant (5-0). Maar na het einde van een zeker 'pittig' seizoen én met een sluitstuk als hierboven vermeld, een naar onze mening begrijpelijk einde... Het oefenprogramma, dat met het betrekken van het trainings kamp in TERAPEL begon, hield een aantal wedstrijden in, van 'licht' beginnend tot 'zwaarder' oplopend, met daarbij als eerste, laten we zeggen: 'kwaliteitstest' het tournooi 'Amsterdam 704', waaraan tevens deelnamen: HSV Hamburg, Kampioen van W.-Duitsland, Arsenal uit Londen, winnaar van de Engelse Cup, AJAX, kampioen van Nederland en AZ'67 uit Alkmaar. Gelijk voorgaande jaren een voetbalgebeuren, waarvoor grote belangstelling bestond (in twee dagen ongeveer 80.000 bezoe kers) goed georganiseerd was, het weer méé had en waar soms nog behoorlijk gespeeld werd ook. Maar wel dat 'soms' in aanmerking nemen, want bv. als we ons de partij om de derde/vierde plaats herinneren: HSV-Arsenal (uiteindelijk met 3-0 door de Engelsen gewonnen) dan heeft de wedstrijd van het Nederl. Dameselftal tegen Alcmaria (dames) het publiek heel wat meer genoegen gegeven. Zo was dat het vorig jaar eigenlijk evenzo het geval. De finale; AJAX-AZ'67 vergoedde echter veel en was in ieder geval van dusdanige kwaliteit dat de bezoekers zich niet behoef den te vervelen resp. zich bekocht te gevoelen. Spanning, met wederzijds fraaie kansen én onbegrijpelijke missers. Met AZ'67 deze avond net wat doortastender, hetgeen haar de overwinning (2-1) bracht. Natuurlijk - en dat mag ten opzichte van onze jongens ook wel even gezegd worden: de mannen uit de kaasstad hadden een langere trainings-periode achter de rug (veertien dagen) door het lange seizoen 1978/'79 (o.a. als gevolg van de Zuid-Amerikaanse reis) begon Ajax later. Inmiddels is ook bij de SENIORES de training 'in alle hevigheid' begonnen. Aanvankelijk in het Amsterdamse Bos (wat hebben - in het algemeen gesproken - sporters en sportsters rond Amster- Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax'" Maandblad Seizoen 1979/1980 - September 1979 - No. 1 Abonnement (voor niet-leden) f 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, D. J. Boering Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 20 sept. a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 1