Kroniek ajax-nieuws Dat u het laatste nummer van het Ajax-Nieuws in 1978 reeds nü ontvangt, houdt ditmaal niet primair verband met de december- drukte bij Tante Pos. Neen, het zijn twee geheel andere zaken die aan de vroege verzending van ons cluborgaan ten grondslag liggen. DAAR IS IN DE EERSTE PLAATS DE WENS VAN DE HEER J. VAN PRAAG DOCH DIE OOK IN BREDERE KRING VAN WERKENDE-, ONDERSTEUNENDE LEDEN E.A. TE BELUIS TEREN VALT NAMELIJK OM IN EEN BIJEENKOMST, MEER HET KARAKTER DRAGEND VAN DE INTIEME CLUBSFEER, ALLE CLUBGENOTEN IN DE GELEGENHEID TE STELLEN DE AFGETREDEN VOORZITTER ALSNOG DE HAND TE DRUKKEN. Daartoe worden werkende-, buitengewone-, ondersteunende- en junior-leden alsmede alles wat voetbalt in Ajax uitgenodigd, op VRIJDAG 1 DECEMBER a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in het AJ AX-REST AU RANT aanwezig te zijn. Toegang alleen op ver toon van diploma. De tweede mededeling behelst de KIEN AVOND. De oorspron kelijk door de Clubavond-commissie hiertoe aangekondigde woensdagavond 20 december a.s. bleek niet gelukkig gekozen te zijn, aangezien op deze datum de wedstrijd Duitsland Nederland wordt gespeeld. Daarom is besloten het traditionele kienspel te spelen op DONDERDAG 21 DECEMBER A.S. Zelfde plaats, zelfde tijd alles verder hetzelfde zie aankondiging elders in dit blad). De eerste wedstrijd om de UEFA-Cup tegen Lausanne Sports werd voor Ajax een tegenvaller. We wonnen wel, maar slechts met 1O (kopbal van Lerby). Nu moet hier direct de pech aan toegevoegd worden, in casu het uitvallen (reeds in de eerste helft) van Ruud Krol en Pim van Dord. Vooral de afwezigheid van onze captain, als de grote organisator en rustgevende figuur, was een verlies. Daarbij kwam verder, dat de Lausanne-goalie Burgener de wedstrijd van zijn leven speelde; geweldig welk een reactievermogen deze ook voor het nationale team uitkomende doelman had. Hij was het vooral, die een grotere zege voor Ajax in de weg stond. De zeker in de tweede helft niet sterk leidende ,,ref" Lipatov (Rusland) deelde maar twee gele kaarten uit aan de Zwitsers, doch dit hadden er best een paar meer mogen zijn, terwijl één strafschop zeker ook niet zou hebben misstaan, gezien het keiharde spel van de Lausanne-verdediging. Alles met elkaar voor Ajax toch wel teleurstellend zoals gezegd; hopelijk zou het in de return wat beter gaan. Overigens wat niét teleurstellend was: een bijna uitverkocht ,,huis". De eerstvolgende competitie-wedstrijd na de Lausanne-ervaring speelde Ajax in De Goffert te Nijmegen. Tegenstander: NEC. De club met een opmerkelijk aantal gelijke-spelen. Hadden we het in het verleden, wat betreft het verzamelen van punten, vaak moeilijk tegen de mannen uit Noviomagum, ditmaal ging de volle buit mee naar Amsterdam. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeg gen, dat we waarbij deze zondag zeker niet onfortuinlijk waren. Tscheu la Ling en Dick Schoenaker scoorden de twee Ajax-goals, terwijl Piet Schrijvers niet één maal naar het net behoefde te gaan. Derhalve O2. AjaxFeyenaord op zaterdagavond 28 oktober jl. Dé wed strijd met altijd een eigen karakter, ook al staan de ploegen op de ranglijst verder ven elkaar verwijderd. De wedstrijd ook, waarin beide elftallen veelal goed voetbal op de grasmat neer leggen. Waar bovendien er langzamerhand verbetering in de Rotter damse formatie komt door het metterdaad streven naar jong talent (Houtman, Budding, Brand, Staf leu e.a.) was er, ondanks de zes punten achterstand van de Kuip-bewoners op Ajax, een goede wedstrijd te verwachten. Welnu, het werd in ieder geval een prettige ontmoeting om naar te kijken, een partij waarin door beide elftallen veel inzet werd getoond er was spanning en hoewel, gelet op het aantal kansen, Ajax een kleine overwinning wel verdiend had, was het vooral het uitstekend doelverdedigen van Eddy Trey tel, dat de eindstand (O0) tot een rechtvaardige uitkomst bestempelde. En dat ten aanschouwe van 29.000 toeschouwers. Arbiter: Van Ettekoven. De return in de tweede ronde van de UEF A-Cup, wat betreft de wedstrijd Lausanne SportsAjax, is voor Ruud Krol c.s. (gelukkig was de Ajax-aanvoerder weer aanwezig) gunstig ver lopen, zó dat voor hetzelfde geld de uitslag (O4) twee maal zo hoog had kunnen zijn. Reeds bij de eerste goal van Dick Erkens bleek het lot van de Zwitsers geveld. Nadat eerst Ray Clarke (fraaie kopbal) en Frank Arnesen (schitterend af standsschot) de ruststand op O3 hadden bepaald, was na de pauze er slechts sprake van een door Ajax gegeven show, waar voor het 15.000 koppige publiek met dankbaar applaus zijn bewondering uitte. Deze tweede helft had meer het karakter van een voor Ajax oefenpartijtje, waarin Clarke ervoor zorgde dat na een uitstekende actie tussen Geert Meijer en Tscheu la Ling er toch nog een goaftje bij kwam. Aangezien PSV verrassend door Glasgow Rangers en nog Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1978/1979 - November 1978 - No. 4 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, D. J. Boering Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 10 januari 1979 op het redactie-adres aanwezig zijn 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1978 | | pagina 1