Kroniek ajax-meuws We bevinden ons alweer bijna op de drempelop de overgang van 1977 naar 1978 Hier danook de laatste Kroniek in het oude jaar. De aanwezigheid van de Sint is intussen vergeten voorbij, de aandacht gaat uit naar kerstkransen, haas, konijn of kalkoen, kortom naar de dagen der smulpartijen. Daarna wordt besloten met oliebollen, appelflappen, punch en andere alco holica, kortom de tijd dat een blik op de weegschaal omtrent onze kilo's" veel bedenkingen geeft, is komende. Wat die Kroniek betreft, zouden we hier allereerst onze mede werkers weer willen bedanken voor hun bijdrage aan het Ajax- Nieuws in 1977; zonder hen was onze taak ten aanzien van zo'n maandelijkse twintig pagina's heel wat zwaarder, zo niet ondoen lijk. Gaarne rekenen wij weer op hen voor het nieuwe: 1978. Ja, en dan wat het voetbal betreft; ons eerste optreden in de strijd om de KNVB-Beker werd succesvol beëindigd. Een 4 zege aan de Middenweg tegen de laagst geplaatste in de com petitie: Telstar. Geen beste wedstrijd geen tegenstander ook die inspireerde, dus verder vergeten maar en uitzien naar de volgende ronde (op Tweede Kerstdag), wanneer Eindhoven naar Amsterdam komt. Tussen de bedrijven door de ere-wedstrijd tegen Leeds United aan de overzijde van Het Kanaal. Ook hier niet zo'n grootse vertoning, waarin we met 2het onderspit moesten delven. Dan op 27 november jl. de eerste van de drie top-wedstrijden (waarvan we in ons vorig clubnieuws reeds gewaagden), name lijk Sparta-uit. De Rotterdammers, die de competitie aanvankelijk zo succesvol inzetten, hadden evenwel in de laatste drie wed strijden geen enkel puntje meer veroverd. Reden temeer om te mogen verwachten dat de discipelen van trainer Cor Brom alles- op-alles zouden zetten om niet téveel achter te geraken. Het is alles bij elkaar en vooral in de tweede helft een uitstekende partij voetbal geworden, waarbij Ruud Krol c.s. toch het beste van het spel hadden. De uitslag (11) kan juist genoemd worden, ondanks het feit dat de Spartanen in een on gelukkig moment van hun verdediging voor ónze goal zorgden. De 21.000 toeschouwers (wat een goede dag voor Sparta's pen ningmeester) kregen veel te genieten en konden na deze voor treffelijke ,,show" voldaan huiswaarts gaan. Zo was het eigenlijk na afloop van de tweede topper": AJAX PSV ook zo. Een vooral in de tweede helft zo goed door Ajax gespeelde wedstrijd dat PSV toen met 3O voor, waarover straks meer zoals dat heet .nergens meer was". In deze periode verkleinde Geels de achterstand tot 31 en was er tóen nog een tweede Amsterdams doelpunt gevallen (en dat zat lange tijd in de lucht), dan had een gelijkspel zeker niet tot de onmogelijkheden behoort. Maar helaas. Wat we in de eerste helft én verprutst hebben (aan kansen) én cadeau hebben gedaan (weggevertjes van onze defensieonvoorstelbaar! Alsof Ajax helemaal niets wist van b.v. een pijlsnelle Willy van de Kerkhof, gevaarlijke mensen als Deijkers en Lubse (v. d. Kuijlen was afwezig wegens een bles sure, bij ons ontbrak Tscheu la Ling, die overigens uitstekend vervangen werd door Simon Tahamata; Lerby viel in de twee de helft in voor Erkens). Krol c.s. gaven de Eindhovenaren alle ruimte. Althans in de eerste helft. Een niet sluitende buitenspel- val en twee andere fouten .achter" buitten Willy van de Kerkhof (2x) en Poortvliet uit om bij de thee op rozen (O3) te zitten. Over de tweede helft hadden wij het reeds. In plaats van 23 of misschien zelfs nog 33 werd het 14, toen een zwak moment van Zuidema door Deijkers werd benut. Ruim 25.000 toeschouwers ook een tegenvaller hadden wel een goede wedstrijd gezien met Simon als .smaakmaker" maar jammer genoeg voor Ajax werd het nu: 6 punten achter (op PSV) en geen ,,nog maar twee De bal is weliswaar rond maar de lieden uit de Lichtstad staan er zó goed voor, dat zij wel een stootje kunnen hebben Vermelden wij nog dat ,,ret" Jan Keizer de wedstrijd bijkans foutloos leidde De wekelijkse clubavond op vrijdag 2 december jl. droeg als gewoonlijk rond de verjaardag van de Goed Heilig Man een speciaal karakter en was traditie-getrouw: met dames. Nu, het werd een uiterst gezellige avond, veel belangstelling, met om circa half-tien de komst van de Sint met zijn zwarte assistent, om het maar eens in de hedendaagse aanduiding te houden. Het bleek dat de bisschop uit Spanje al heel lang bij ons komt, want hij wist van verschillende ,,old cracks" hun verdiensten resp. daden voor Ajax op te sommen. Alle dames kregen van de Sint een presentje en o.a. secretaris Jan Westrik, wat zou het anders: een enorme sigaar! Nadat de aanwezigen nog een toepasselijk Sinterklaaslied had den gezongen, vertrok Sint die er ondanks zijn ongekend hoge ouderdom nog vief bij liep met Piet (die rakker had al direct de sympathie van de dames!!) naar verdere oorden, maar wel reeds op zijn programma om de volgende dag bij Ajax terug te komen tijdens een feestmiddag voor de Pupillen. En dat is met recht een feestmiddag geworden, georganiseerd Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1977/1978 - December 1977 - No. 5 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, J. van Praag Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 9 januari a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 1