Kroniek ajax-nieuws Niet alleen wat betreft uw komst naar het Ajax Stadion (en eventueel Olympisch Stadion) een hartelijk welkom jegens u allen, ook ten aanzien van uw belangstelling voor ons clubblad, hopen wij, bij de intrede van het seizoen 1977-1978 dat het Ajax-Nieuws een goed binnenkomen" zal mogen hebben. Gaarne rekent de redactie weer op de pennevruchten van haar zeer gewaardeerde medewerkers; mochten anderen de behoefte gevoelen de ,,ganzeveder" ter hand te willen nemen om iets aardigs c.q. nuttiges te produceren zij zijn van harte welkom. Gelet op haar verantwoordelijkheid aangaande de in houd van ons clubblad, behoudt de redactie zich wel het recht voor eventueel over de publicatie van het geschrevene met de auteur van gedachten te wisselen. Ja, zo is het nieuwe voetbalseizoen dan van start gegaan. En dat gebeurde wat Amsterdam betreft officieus met het voor de derde maal georganiseerde internationale voetbaltoer nooi Amsterdam 702. Bijna 100.000 toeschouwers bezochten dit tweedaags sportevenement, waaruit geconcludeerd mag wor den, dat in ieder geval wat betreft de penningen" het een groot succes werd, zodat als het ware nu reeds ,,de kiel" kon den worden gelegd voor Amsterdam 703. Niet ten onrechte merkte een naast ons op de tribune gezeten old-time voetballiefhebber op dat dit Amsterdam-toernooi kon worden beschouwd als een modern AROL-TOERNOOI in de vroegere jaren jaarlijks door AFC aan de Wandelweg tot stand gebracht, waar dan de voor die jaren Upper ten" uit de Nederlandse amateurwereld acte de présence gaf, zo ook bij het Zilveren Bal-toernooi in Rotterdam (organisatie: Spar ta). Dat waren toén twee gebeurtenissen aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen. Alweer zó lang geleden Maar terug naar Amsterdam 702, sportief gezien was de aan wezigheid van FC de Barcelona een grote teleurstelling. Het niet-meespelen van Johan Cruyff scheelt natuurlijk wel een-slok op-een-borrel, maar het optreden van Michels discipelen was met uitzondering van Johan Neeskens zó povertjes, dat we ons afvragen of door Cruyff het geheel wel een beter aanzien had gekregen. Een slechte conditie waardoor niet in staat be hoorlijk partij te geven neen vergane glorie, die alleen maar inzet" toonde voor de verleidelijke financiën. Voorlopig ver geten! Dan waren de partijen tussen Ajax en Liverpool, alsmede de finale AjaxAZ '67 van een ander kaliber. Deze twee ont moetingen brachten sfeer gaven de bezoekers tenminste waar voor hun geld. Had op de eerste wedstrijddag AZ '67 met niet minder dan 40 over de Spanjaarden gezegevierd, Ajax sloeg in een heel wat meer inhoud hebbende partij de Engelse kampioen Liver pool met 21 Zondags in een slaapverwekkend duel verloor FC de Barcelona met 10 van Liverpool in de strijd om de derde en vierde plaats. De vooral in de eerste helft spannende ontmoeting tus sen Ajax en AZ '67 was dan ook een werkelijke verademing, met Ajax meer toonaangevend. (Rust 00). Waarom na de pauze de ploeg van Willem van Hanegem met 30 aan het langste eind trok, daarover zou breedvoerig kun nen worden gediscuseerd; in ieder geval kwam, gelet op kwali teit en andere oorzaken de overwinning de Alkmaarders in ieder geval toe of het nu 10 of misschien 20, in plaats van die 30 had moeten zijn. De competitie Voor de eerste wedstrijd was ons. Haarlem-uit toegewezen. U zult zich mogelijk herinneren dat we daaraan het vorig seizoen niet zo'n beste herinnering hadden (20 verloren). Het werd ditmaal weer 20 maar nu in ons voordeel, door goals van Ruud Geels en de andere Ruud (Krol). Een wedstrijd waarover we in de maandag-edities van enige kranten weer de veroordeling over ons heen kregen met betrek king tot de vooral in de eerste helft verdedigende tak- tiek. Maar terecht merkte Ivic op dat Haarlem-uit altijd en vooral in het begin van de competitie een gevaarlijke tegen stander is en dat het iedere club, óók Ajax, hoe dan ook, gaat om de punten. Woensdagavond 17 augustus omstreeks de klok van 19.30 uur wordt de Middenweg zo langzamerhand een mensen zee, met daartussen een zich traag voortbewegende autofile. Een enorme drukte dus en dat is te begrijpen want binnen de muren van het Ajax-Stadion zal straks niet alleen de eerste thiuswedstrijd in het nieuwe seizoen plaatsvinden, maar het is meteen een topper" ook n.l. AjaxAZ '67 Een tweede treffen dus tussen deze clubs binnen 14 dagen; we herinneren aan de finale van het toernooi Amsterdam 702 op 7 augustus. Zal Ajax revanche nemen voor de 30 nederlaag of zullen de mannen uit Alkmaar gaan bewijzen, dat zij toch superieur zijn (hoewel de uitslag: AZ '67 tegen Volendam 11 wel bedenkingen geeft). Nu, het is een enerverende partij voet bal geworden. AZ '67 mistte weliswaar dirigent" Van Hanegem (geblesseerd) maar je kunt natuurlijk nooit stellen dat dat de reden van de nederlaag is. Want zo werd het wel: Ajax won met 21In een vooral na de rust door ons beter gespeelde partij voetbal. Dat het uiteindelijk een strafschop moest wor- Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1977/1978 - Augustus 1977 - No. 2 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, J. van Praag Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 19 september a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 1