Dringend verzoek VAN DE ADMINISTRATIE maximum snelheid 10 km f 80,— 65+ f 60 f 80,— 65+ f 60,— voor me. Afschuwelijk Ook vóór een belangrijke wedstrijd is dat het geval. In gedachte speel ik de wedstrijd dan. Ik had ook in het begin bij Ajax weinig zelfvertrouwen. Mijnheer Boerkoel heeft mij erg goed geholpen dat zelfvertrouwen weer terug te winnen. De hele opvang en begeleiding bij Ajax vind ik geweldig. Nogmaals, ik heb het er erg naar m'n zin. Straks gaan we naar Frankrijk en Portugal, toernooien spelen, nou, dat is toch fantastisch Reizen naar allerlei landen, je ziet wat van de wereld. Geweldig. Dat maakt dat leven voor de sport m.i. erg zinvol. Ik wil zover mogelijk komen in de voetbalsport. Nog een jaar A-junior en dan misschien dat hoop ik een contract voor het C-team. Ik zal er althans mijn uiterste best voor doen. Een paar keer heb ik al met het Jong-Ajax mogen meespelen. Leer ik die jongens een beetje kennen. Tegen AZ '67 heb ik mee gedaan, ook tegen MVV en FC Amsterdam. Het is wel anders als bij de A1harder en sneller. Ik geloof, dat in de Ajax-Jeugd veel jongens rondlopen die om zo te zeggen ,,als een monnik leven voor de sport". Zeker in de selectie-teams. Ik heb dat verhaal van Bob Haarms gelezen en ik moet zeggen dat ik het er niet helemaal mee eens ben. Natuur lijk moet je leven voor je sport, wil je hogerop komen, maar ik meen dat veel jongens dat ook doen. Inderdaad zie je bijna geen straatvoetbal meer. Ja, daar leer je erg veel van. De voeding is belangrijk, het onderhouden van je sportkleding en schoeisel ik ben daar erg precies in. Het is ook een beetje een ongeloof van me. Als iets niet goed zit, speel ik niet lekker. Ik maak dan verschillende keren mijn veters vast, anders gaat het niet goed. En zo heeft iedereen wat. Nou nee, ik heb verder weinig te zeggen goed naar m'n zin bij Ajax, alles loopt geweldig: de begeleiding, de training. Heeft u genoteerd dat over de trainingen van mijnheer Van Daal? Mooi, want daar heb ik veel aan te danken. Eri verder, ach gewoon voetballen, je uiterste best doen. En dan maar zien hoe ver je komt Tijn Middendorp Door overschrijving op postgiro 123977, t.n.v. Penningmeester A.F.C. ,,AJAX", Middenweg 301, Amsterdam, van één der onder staande bedragen, kunt u in het bezit komen van een seizoen kaart voor: attentie! 250,— 65+ 200,— a. Ere-tribune Vak B/C b. Reijnoldstribune Vak K - L (middenvak) 225,— 65+ 175, idem reservering Vak K - L f 300,65+ f 250,- (s.v.p. nummer ouder reservering vermelden) c. Staantribune Vak P (middenvak stadszijde) Staantribune Vak F (middenvak Diemenzijde) Reeds eerder hebben wij in deze kolommen gewezen op het binnen de hekken van ons Ajax-Stadion gelden de gebod: Desondanks wordt op het geasfalteerde wegdek vaak met een vaart gereden, als was men op het circuit van Zandvoort. Vooral de brommers resp. motoren zijn daarbij de grote boosdoeners. Teneinde ongelukken te voorkomen, vragen wij DRIN GEND uw medewerking. Het Bestuur Zoals reeds in het clubblad werd vermeld, zullen met ingang van het seizoen 1977-1978 houders van zogenaamde 65+ kaar ten (zij het wel een beperkt aantal) in de gelegenheid worden gesteld tegen gereduceerde prijzen een seizoenkaart 65+ te kopen bij de administratie op vertoon van een 65+ kaart en twee pasfoto's. Deze seizoenkaarten geven op vertoon recht op een gratis plaats resp. op de Ere-tribune, Reijnoldstribune en staantribune's in het Ajax-stadion bij alle door Ajax 1 en 2 te spelen wedstrijden t.w. 1. COMPETITIEWEDSTRIJDEN; 2. VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN; 3. EUROPACUPWEDSTRIJDEN. Voor bekerwedstrijden om de KNVB-beker is geen enkele sei zoenkaart geldig. Tevens geeft elke seizoenkaart recht op het gratis bijwonen van elke door Ajax 1 en 2 te spelen thuiswedstrijd in het Olympisch Stadion, dus ook Europacupwedstrijden. De seizoenkaarten Ere- en Reijnoldstribune geven hier recht op een benedenzijvak, de seizoenkaarten Staantribune geven recht op een benedenvak van de Staantribune. Wij verzoeken u op uw giro-overmaking duidelijk te willen ver melden welke seizoenkaart door u wordt verlangd. Tevens dient u het totaalbedrag van uw giro-overmaking te verhogen met 5,porto- en administratiekosten, waarna wij u uw seizoen kaarten) aangetekend" toezenden. Ten overvloede maken wij u er nog op attent dat het thans voor alle Ajax-supporters en seizoenkaarthouders mogelijk is zich te abonneren op het officiële maandblad van onze vereniging ,,het Ajax-nieuws". Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u door afzonderlijke giro-overmaking van 20,op boven genoemd gironummer hiervan in het bezit komen. U dient echter wel duidelijk te vermelden „abonnement Ajax-nieuws 1977- 1978". Bent u reeds abonnee op het Ajax-nieuws, dan verzoeken wij u te wachten met betalen, totdat u hiertoe een aanschrijving heeft ontvangen. 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 9