clubavond-commissie Van de Internationale collectie modebrillen Oogmeting Klaverjassen 1. mevr. Spruyt 2. J. M. v. Wijk 3. mevr. D. Priessen 4. J. Cohen 5. H. J. Bartelsman 6. W. ter Meulen 7. A. Plattel 8. W. v. Oostrom 9. N. Boyenk 10. S. d'Ancona 11. J. Westrik 12. A. Polak 13. B. Geelkerken 14. H. Snijders 15. R. Priessen 16. H.v. Alfen 17. B. Molenaar 18. mevr. v. Oostrom 19. B. Jansen 20. J. de Sterke Dart en sjoelbak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. Koek De Sterke Hordijk Westrik Boyenk Ledëgang De Boer Asbeek Brusse Blomvliet 9. mevr. Biljarten Poule 1 1. H. Blomvliet 2. J. Hordijk 3. H. v. Teunenbroek 5853 5502 5354 5199 5197 5148 5141 5059 5027 4954 4941 4925 4922 4881 4866 4865 4760 4743 4701 4689 456 414 411 399 388 388 380 353 348 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. mevr. Jansen G. Dermout L. Swart P. J. Mendes J. Blok G. Fischer J. Potharst A. G. v. Genderen H. F. Raatsie B. Koopman mevr. v. Dekken W.de Boer mevr. M. Priessen mevr. v. Genderen C. v. Dekken G. J. Wiertz K. Alberts A. Hordijk W. H. Rossen W. J. C. Priessen mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. mevr. Mendes Blok Bieshaar Bieler Geelkerken Wiertz v. Mourik Snijders Sacksioni d'Ancona Poule 2 1. H. Asbeek Brusse 2. J. Ledegang 3. C. Bieshaar 4. G. v. Hazendonk Op 15 april jl. werd een klaverjas-avond georganiseerd ten bate van het „FONDS HANS KOK". De belangstelling hiervoor viel wat tegen er waren 52 deel nemers (-sters). Maar het zou blijken van welk een geweldige „kwaliteit" dit gezelschap was. Een geweldige toespraak van niemand minder dan Henk Molen berg ten gunste van bovengenoemd Fonds, maakte diepe in druk sprak tot de harten. Om kort te gaan, met tombola en andere opbrengsten mee, werd door de aanwezigen maar liefst 1275,bij elkaar gebracht! In één woord: GEWELDIG. Hartelijk dank aan allen die hun medewerking verleenden c.q. dit fraaie resultaat mogelijk maakten. Een grote voldoening ook voor de initiatiefnemers. Op 8 april jl. organiseerde de clubavond-commissie traditie getrouw een eieravond met de clubavondbezoekers en de dames. Dat iedere deelnemer naast een keuze van de fraaie prijzen- tafel ook nog met eieren naar huis ging, was te danken aan de fa. Heemskerk uit Noordwijkerhout. Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij iedereen tevreden en voldaan was. Onze dank gaat uit naar allen die de prijzentafel hielpen uitbreiden, als mede de heer J. Ferron voor z'n bittergarnituur en de heren L. Sacksioni, L. Hosser, C. Timman en H. Lauer voor hun assisten tie op deze avond. De resultaten vindt u hieronder vermeld. Klaverjaswedstrijd t.b.v. fonds „Hans Kok' 4673 4638 4514 4480 4436 4403 4399 4372 4371 4371 4326 4301 4054 3995 3984 3983 3963 3962 3867 3412 338 311 305 304 302 301 277 265 263 257 1. T. Merk 5895 27. 2. L. Swart 5858 28. 3. J. M. v. Wijk 5404 29. 4. H. Visser 5392 30. 5. Steenkist 5275 31. 6. mevr. De Gelder 5133 32. 7. S. d'Ancona 5119 33. 8. L. Slosser 5046 34. 9. W. Parre 5023 35. 10. H. Blomvliet 5002 36. 11. B. Koopman 4996 37. 12. W. ter Meulen 4934 38. 13. J. Ledegang 4929 39. 14. mevr. v. Dekken 4925 40. 15. F. de Breet 4917 41. 16. mevr. Bonnet 4880 42. 17. H. de Groot 4854 43. 18. H. Stam 4756 44. 19. J. Potharst 4729 45. 20. C. Deegen 4702 46. 21. G. v. Hazendonk 4634 47. 22. G. F. Bonnet 4624 48. 23. H. J. Bartelsman 4609 49. 24. H. v. Alfen 4569 50. 25. C. Bieshaar 4552 51. 26. De Gelder 4518 52. mevr. Lin 4507 H. Asbeek Brusse 4492 J. Ferron 4418 mevr. Ledegang 4399 C. v. Dekken 4363 G. Fischer 4355 L. Bloemendaal 4289 T. Alleman 4253 B. Geelkerken 4244 N. Boyenk 4237 W. H. Rossen 4236 K. Albers 4215 E. Schetters 4145 A. Hordijk 4143 J. Cohen 4097 J. v. Voorthuizen 4095 A. Plattel 4051 H. Snijders 4039 J. Westrik 3993 L. v. dl. Mey 3970 J. Minderhoud 3905 Fredriks 3809 P. J. Mendes 3611 mevr. Bieshaar 3566 C. Geelkerken 3558 mevr. Blomvliet 3511 Contactlenzenadviseur Ziekenfondsleverancier Foto- en filmartikelen le klas kleur- en zwart-wit afwerking JAVASTRAAT 117 - TELEFOON 350117 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 7