maand het Jeugdnieuws lezen hoezeer zij erop gebrand zijn daar hun naam bij te vinden (je was vroeger toch niet anders!), maar dat hangt ook veel af van de gegevens die de heer Bijvanck over de wedstrijden ontvangt. Niemand kan zeggen dat hij er niet zeer veel werk van maakt! We hebben wel (en niet éénmaal) opmerkingen gehad over het totaal aantal pagina's dat aan Juniores en Pupillen is gewijd. We hebben dit steeds kunnen verdedigen en zullen dat blijven doen, overtuigd als we zijn van het belang daarvan voor de Jeugd van Ajax ROBUR ET VELOCITAS, de aloude club uit Apeldoorn, bestaat deze maand (meimaar liefst 95 jaar! Daarbij gaan de herinneringen terug naar de tijd dat Robur nog in de oostelijke eerste klasse speelde en b.v. de naam ook voor kwam bij de deelnemers aan het destijds bekende AROL-beker- toernooi van AFC. Ja, sindsdien is er veel veranderd, waren er uiteraard de vele ,,ups" en downs". Kwalitatief hadden deze laatste helaas de overhand, zodat momenteel gespeeld wordt in de vierde klasse der amateurs. Maar wat de club zelf betreft, met haar fraaie accommodatie aan de Anklaarseweg, moeten we constateren dat de geest, de sfeer .eerste klasse" is. Waar de jeugd in het club blad o.m. tot uitdrukking laat komen dat het hardstikke leuk op Robus is", is ongetwijfeld de Apeldoorners nog een lang leven beschoren. Onze hartelijke gelukwensen met het jubileum, veel succes ver der bij de strijd voor d'aloude naam Robur et Velocitas", zoals een strofe uit het clublied luidt. Een bekende gaat terugkeren in de Ajax-gemeenschap: CEES GROOT zal het komende seizoen weer als trainer gaan optreden. Welkom, Cees, en veel succes je toegewenst. Tot zover! Mart. J. W. Middendorp IN MEMORIAM Op maandag 25 april 1977 bereikte ons het droeve bericht aangaande het plotseling overlijden van onze clubgenoot ERWIN VAN WIJNGAARDEN op de leeftijd van 63 jaar. Erwin trad op 9 juli 1929, dus op 16-jarige leeftijd, tot de Ajax- gelederen toe. Hij zou er een succesvolle voetballoopbaan doormaken, met als glansrijke jaren ongetwijfeld die (1933-1939), waarin hij als linksbuiten van het eerste elftal bijdroeg tot de reeks successen, die in onze historie bekend is als de zgn. „Gouden Eeuw" (1929- 1939). Wat zijn verdere activiteiten voor de club betreft, hij had in de eerste jaren van de Ledenraad één periode zitting daarin, doch stelde zich daarna niet meer herkiesbaar. Erwin was een goed clubman, regelmatig bij de wedstrijden als ook een trouw bezoeker van de Bordjesclub-avonden, kortom een clubmakker waaraan wij allen nog lang een goede herinnering zullen bewaren. Onder grote belangstelling, waaronder vele Ajacieden, is hem op vrijdag 29 april de laatste eer bewezen. Erwin, rust in vrede. Mart. J. W. Middendorp Ajax—Roda JC 1—2 - Voor de wedstrijd kreeg Ajax van een Gelderse supportersvereniging een 11 meter lang krentenbrood aangeboden, waarvoor sommige Ajacieden even de hoge hoed opzetten, (foto ANEFO) 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 5