HET LAATSTE TJERK DE MUNNIK /2 1 JL,. Hoewel het misschien niet gebruikelijk is in een uitgave als deze een herdenkingswoord aan het heengaan van een clublid te wijden, menen we dat hier een uitzondering moet worden gemaakt. De nestor van Ajax is op vrijdag 20 mei jl. overleden, op de respectabele leeftijd van 93 jaar. Tjerk, sinds 20 december 1910 deel uitmakend van de Ajax-gemeenschap, onderscheiden als Lid van Verdienste, was bovenal een echte clubman. Bewees hij in de jaren 1916-1918 een uitstekend penningmeester te zijn, was het ook een voortreffelijk lid van de diverse commissies waarin hij vele jaren zitting had, het is vóór alles steeds zijn streven naar gezelligheid in de vereniging, naar clubsfeer geweest, dat hem tot zulk een groot vriend van velen maakte. In het karakter van die clubgeest moet ook het ontstaan van de Ajax-Bordjesclub worden gezien, waarvan hij zonder meer als de geestelijke vader moet worden genoemd. Eens per jaar de „ouwe jongens", 25 jaar en langer lid zijnde, in een reünie bij elkaar, om gezellig te babbelen 'n borreltje te drinken lekker eten zingen pleizier dat was het wat Tjerk vóór stond. De club de sfeer! Hij heeft de hoge ouderdom in goede gezondheid en andere gunstige omstandigheden mogen bereiken. Nauwelijks een jaar geleden nog was hij altijd aanwezig, zowel bij de wedstrijden van Ajax 1 als die van het C-elftal. Maar toch, zoals hij de laatste tijd wel eens vertelde, voelde hij zijn krachten langzamerhand afnemen, was het hem b.v. téveel - wat hem ten aanzien van vervoer ook werd aangeboden - om op 18 maart jl. de avond van de Bordjesclub bij te wonen, iets dat hij tot dan toe nimmer verzuimd had. „Neen het gaat niet meer was zijn reactie, ik heb het zóvele jaren mogen meemaken heb er zulke geweldig fijne herinneringen aan maar het is nu genoeg geweest. Het is mooi zo." Hoezeer hij tot het laatst met zijn club meeleefde (en dat is dan wel mede één van de redenen dat wij zijn heengaan hier vermelden), moge blijken uit het laatste teken van leven dat Ajax van hem ontving, nl. de voor een 93-jarige zo keurig en duidelijk geschreven felicitatie in verband met het op 1 mei jl. behaalde Kampioenschap van Nederland; hij heeft ze alle zeventien mogen meemaken Op een zonovergoten Zorgvlied waren - overeenkomstig zijn wens - slechts enkelen van de naaste familie alsmede oude Ajax-vrienden aanwezig om hem te vergezellen op zijn laatste gang Toen hebben wij afscheid genomen het rood-witte lint aan de bloemen op de kist als een laatste groet van Ajax aan één van zijn grootste zonen. Beste Tjerk, rust in vrede. Mart. J. W. Middendorp - - J* «7»-i -/Li^cL - 1^~ 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 52