Amsterdam, 24 april '77, Ajax—Feyenoord 21 - Met 'n geweldige kopbal scoort Ruud Geels (8) het tweede doelpunt voor Ajax Rijsbergen en Treytel (rechts) geslagen, (foto Nat. Foto Persbureau) zijn maar één kwartier. Maar zij slaagden er in wel om van de circa 150 aanwezigen een bedrag van f 402,41 los te peu teren. HULDE! Nu, de derde verantwoording van penningmeester J. Neefjes toont aan, dat alles bij elkaar er een flink bedrag in wording is. wording is. Maar, zoals wij in het begin reeds schreven, we komen toch zo langzamerhand aan het slotdaarover binnenkort verdere mededelingen. De heer N. Dalmulder gaat ons per 31 mei a.s. verlaten. Dat is dan na precies 12V2 jaar, in welke periode hij onze administratie op voortreffelijke wijze heeft beheerd. Gaarne wensen wij hem met zijn gezin al het goede op het verdere levenspad. Als zijn opvolger is benoemd de heer G. M. Holsheimer, inder daad geen onbekende in onze club. Hij zal zijn werkzaam heden op 1 juli a.s. aanvangen. Gerard, veel succes! Een woord van afscheid alsnog aan het adres van assis tent-administrateur, de heer A. Smolders. Ook voor hem en zijn echtgenote onze beste wensen voor de verdere toekomst. De vervanger op deze post is per 15 april jl. reeds in dienst getreden. Zijn naam: N. Steur. Hoewel in de circulaire van onze Administratie reeds vermeld, willen wij ook hier er nog op attenderen dat een jaarabonnement op ons clubblad thans f 20,bedraagt. Dat was een leuke geste, zondag 8 mei jl., toen, vóór de aan vang van de wedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade, Ajax-aan- hangers uit Didam, deftig gekleed en met hoge hoeden, ons elftal kwamen huldigen c.q. een krentenbrood van maar liefst 11 meter aanboden. Het baksel, geproduceerd door de tienvoudige lands kampioen bakker Som uit Didam, woog circa 100 kg en er kon den 1100 sneetjes uit gesneden worden. Met recht: brood op de plank. Voor de goede orde vermelden wij nog de namen van degenen die deze gebeurtenis mogelijk maakten: Aannemersbedrijf Wel ling, Wegenbouwbedrijf Geven, Schoonmaakbedrijven Volhar ding, Krauts Spar Supermarkt, bakker Som, Kaal Hotel de Lie- mers, de heer A. v. d. Berg, tandarts, de heer A. R. Hageman, wethouder, allen te Didam Gld Verder was hier ook nauw de voetbalvereniging DVC '26 bij be trokken. Deze club was gelijk met Ajax kampioen gewor den in de 2e klasse A. Proficiat, heren, veel succes en nogmaals: de ,,11-meter" was geweldig. De heer J. W. BAARS schrijft ons: eens een klein verslag over de Juniores BA te schrijven, daar hij daar maar weinig over in het clubblad leest In dat verslag van de heer B. vraagt hij dan de aandacht voor de prestaties dit seizoen van ons jongste Juniores B-elftal. Nu, we staan volkomen achter het oordeel dat onze jongens hier een uitstekend resultaat hebben geboekt. In een afdeling van overi gens alleen maar BI -elftallen te spelen, hetgeen betekent veelal tegen fysiek sterkere tegenstanders, en dan toch als no. 2 te eindigen achter Animo B1 met slechts twee punten achterstand, voorwaar, dat is een groot compliment waard. Overigens, dachten we, heeft de Jeugd niet te klagen over de ruimte die voor haar in het clubnieuws wordt ingeruimd. Dat een verslag van rubriek-schrijver de heer Bijvanck de ene keer wat ruimer uitvalt dan een andere maal, komt bij andere elftallen ook voor. Zeker, we weten met hoeveel belangstelling de jongens iedere 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 4