5 18 Hoewel voorkomend in ons Jubileumboek „75 JAAR AJAX", is het op veler ver zoek dat we hier nogeens de AJAX- MARS afdrukken, die ten doop werd gehouden bij het behalen van - voor de éérste keer - het Kampioenschap van Nederland in 1918 Moge deze hernieuwde publicatie er toe bijdragen dat ons clublied weer eens meer gespeeld en gezongen wordt. CLUBLIED 'n Juichtoon da'vre langs de velden, Voor ons dierbaar Rood-en-Wit! De schaar der dapp're Meersche helden, Onze vreugd, ons trotsch bezit! Gevreesd, geducht in heel den lande, Glorie onzer Amstelstad leder draagt ze op de handen, Wie gaat niet op Ajax prat? Refrein Heil Ajax, heil, Rood-Witte Schare Dapp're strijders, fier en koen Bevestigt Uw roemrijke mare, Driewerf heil, onz' kampioen! Ziet onze spelers pijlsnel draven, Fiks zich werpend in den strijd! En nooit bereid tot overgave, Vol van vastberadenheid! In vurig willen, ernstig streven, Naai de overwinningseer, Deed' zij menig club reeds sneven, 't Roemrijk Ajax uit de Meer! Refrein De goede clubgeest zal ons schragen D'eendracht maakt ons hecht en sterk D'Ajax vaan steeds hooger dragen, Zij ons allerschoonste werk! Ons mooie spel vol frisch bekoren Te spelen in 't Rood en Wit, Dat zij ons jaren nog beschoren Vol geest, animo en pit. Refrein D. KNEGT Jllijlejisi' H/XVv u - ol&/yv, (5-VT, 2JO V 4/W tjtAAMbAj OjJL - |yj J 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 44