ilBI Ajax for ever!! 'k Bracht dikwerf Ajax mijn proficiat, ik doe dit weer, bezonken (wat be jaarder), een parel aan de kroon der Amstelstad, een soort moderne voetbalgoudvergaarderi Phida Wolff Weer was het Ajax dat de kroon verwierf wijl het opnieuw zijn naam met goud versierde en Rotterdam zijn duizend doden stierf nu d'allerbeste duidelijk zegevierde. Een zwak begin werd aanstonds overhuifd door beet're dingen, die na heftig strijden de titel brachten, clean-shaved, welgekuifd, voor Ajax naken goede voetbaltijden. Nog is dit Ajax niet het Ajax van weleer, maar alles wijst op daagraads helder gloren en Ivic' brein, zijn lering van het leer deed Ajax deugd en plots lijkt dit herboren. Weer was het Ajax dat naar voren kwam, de kennis en de gang van zaken snapte, het bracht de titel t'rug in Amsterdam vermits het uit een beter vaatje tapte. ^eebtur^eroad &a/tr/ejt MOHTACrE BALANCEREN ELECTROHISCN UITLIJNEN TESTEN-VERVANGEN LJiT VOORRAAD dONTROLE LADEN BV ii AMSTERDAM c%^^fc;,TEL:92"7i20 - privé.;C!4ol5>£> w*mm 17

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 43