15 DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM Felicitatie - c.q. afscheidswoord voor het Kampioensnummer van MAjax-nieuws". Ajax kampioen van Nederland! Het is waarachtig niet de eerste keer dat dit uitgeroepen kan worden en ik vertrouw dat het ook in de toekomst nog vele malen zal gebeuren. Toch is het kampioenschap van het seizoen 1976-1977 van bijzondere betekenis, omdat na enkele wat minder opvallende jaren Ajax weer op de goede weg is naar de Europese top, de plaats waar Ajax thuishoort. In mijn 10-jarige ambtsperiode heb ik veel plezier aan de grote successen van Ajax beleefd. Ajax was zonder twijfel één van de beste kwekers van goodwill voor de stad Amsterdam. Ik denk met zeer veel genoegen aan deze successen terug. Nog steeds is het belang van Ajax voor de stad onmiskenbaar. Met name voor de Amsterdammers die zich actief en passief met het voetballen bezighouden. Een wereldstad heeft ook een wereldberoemde voetbalclub nodig. Ik hoop van harte dat Ajax er in zal slagen weer aan de top van het Europese clubvoetbal te komen. Aan mijn gelukwensen voor het behalen van de nationale titel verbind ik dan ook gaarne mijn beste wensen voor nieuwe successen van Ajax in het in

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 41