Kroniek ajax-nieuws ,,EEN JUICHTOON DAV'RE zo niet langs de velden, zoals de eerste regel van ons clublied zulks vermeldt, maar dan toch wel: DOOR DE AJAX-GELEDEREN EN ALLEN DIE ONZE CLUB EEN WARM HART TOEDRAGEN Onze hartelijke gelukwensen aan de spelers, trainer Ivic en zijn assistent Bob Haarms, aan ons bestuur, aan de medische staf, kortom aan allen die het hunne bijdroegen tot dit succes. Voor de ZEVENTIENDE KEER de LANDSTITEL, waarvan NEGEN MAAL sinds de instelling van de eredivisie, nu twintig jaar geleden. Voorwaar, dachten we zo, wel een prestatie om trots op te zijn. FEYENOORD is de club die ons het dichtst nadert: 11 nationale titels. Daarna Sparta en PSV met elk 6. Hoewel we in de uit-wedstrijd tegen stadgenoot FC Amsterdam officieel als KAMPIOEN VAN NEDERLAND het veld verlieten, was in feite de wedstrijd tegen FEYENOORD die, waarin o.i. de beslissing viel en vonden we vooral de tweede goal van Ruud Geels hét doelpunt dat eigenlijk het KAMPIOENSCHAP bracht. We zullen dat straks in een volgende uitgave van ons club blad, die enigermate het karakter van een kampioensnummer" zal dragen nog eens in beeld brengen, tegelijk met andere herinneringen. Dat we wat de laatste resultaten betreft in deze competitie 1976-1977 in het Olympisch Stadion tegen Jongbloed c.s. een 32 overwinning boekten na een 3O voorsprong, het thuis" tegen Roda JC niet konden bolwerken 12), mag worden gezien als de bekende reactie": we zijn erWij menen daar over hier niet verder behoeven uit te weiden. Zomin over het gelijke spel in Nijmegen tegen NEC, welke OO het behoud voor de eredivisie van de thuisclub betekende. De Graafschap en Eindhoven waren dit seizoen ,,de kinderen van de rekening". Dat we over de gehele linie wat de Ajax-elftallen betreft kunnen spreken van een uitstekend seizoen, wijst de lijst van kampioenen uit: naast AJAX 1 ook ons EERSTE AMATEUR ELFTAL, dat dus op 12 juni a.s. in Zeist om het Kampioenschap van Nederland gaat spelen; AJAX 5 dat hierdoor (nog nimmer voorgekomen) promoveert naar de 4e res. klasse KNVB. Verder de JUNIORES Al, die via een beslissingswedstrijd tegen de kampioen uit de andere afdeling: De Spartaan (hierover straks nog iets meerook de reis naar Zeist (4-5 juni a.s. om de lands titel zeker stelden. Dan waren er verder de JUNIORES A2, JUNIORES BI en JUNIORES B2 alsmede de JUNIORES Clterwijl wij op 15 mei door leider Hans Bijvank werden gebeld met de verheugende mededeling dat de JUNIORES C2, die nog één punt nodig had den om zich ook in de kampioenen-rij te voegen, in de uit-wed- strijd tegen RKAVIC Jun. C1 geen enkele risico hadden genomen en door een 5O overwinning de kroon op het werk zetten. Proficiat! Nu, wat zegt u er van Zes van de tien jeugdelftallen op de bovenste plaats. Een prachtig seizoen! Allen, die aan deze successen het nodige hebben bijgedragen, onze hartelijke gelukwensen, alsook we denken aan onze vol ijverige secretaris de heer J. Neefjes, aan de leiders en com missieleden en anderen die zich vele opofferingen getroostten hartelijk dank namens onze club voor hetgeen u op deze wijze voor Ajax deed. Om nog even op de Juniores A1 terug te komen. In het Jeugd- overzicht van Hans Bijvanck vindt u de eerste wedstrijd tegen De Spartaan beschreven: de 61 overwinning. Iedereen die deze wedstrijd had gezien, klonk de uitslag van de return: 21 voor De Spartaan, als onmogelijk" in de oren. Maar het was de harde waarheid (een zeer slecht Ajax) en het betekende een derde ontmoeting op neutraal terrein. Voor dat laatste werd het veld van AFC aangewezen, als datum: zaterdagavond 14 mei jl. Commentaar van leider Boerkoel: onze jongens hebben erg goed gevoetbald. De Spartaan was kansloos. De 3O overwin ning (v. d. Boog 2x, v. d. Hengst 1x) is eigenlijk een te geringe afspiegeling van ons overwicht. Gemeten naar de kansen die we gehad hebben, had de uitslag wel het dubbele kunnen zijn." Proficiat, allemaal en laten we hopen dat we straks in Zeist beter zullen eindigen dan vorig jaar. Succes! Tot de werkzaamheden van het Werk-Comité FONDS HANS KOK", in de eindfase van zijn actie, behoorden o.a. het houden van 'n tweetal collectes en wel vóór de aanvang van de wedstrijd AJAXFEYENOORD alsmede tijdens het op 7 mei jl. gehouden AJAX-PUPILLENTOERNOOI. Nu, wat de topper" in het Olympisch Stadion betreft, werd het met het rammelen van de bussen allerminst een topper". Deze teleurstelling moet grotendeels worden toegeschreven aan de omstandigheid dat té weinig bekendheid aan de collecte gegeven was en er b.v. hoe dan ook helemaal geen bericht daar omtrent in de publiciteitsmedia verscheen. Jammer maar ge dane zaken nemen geen keer. Alsnog dank aan hen, die in deze hun goede wil toonden (o.a. de Juniores A1 In de berichtgeving van onze Clubavond-Commissie kunt u ken nisnemen van het grandioze resultaat, behaald op een speciaal gehouden klaverjasavond ten behoeve van het Fonds Hans Kok", mede dankzij de inzet hierbij van Henk Molenberg, die ons Werk-Comité een grote steun is. Dat mag hier wel eens worden gezegd. Dan, de inzameling tijdens het Pupillentoernooi kan zeer zeker ook als een groot succes worden beschouwd. Door het wed strijden-verloop was er slechts een korte tijd beschikbaar voor onze ,,Pups" om ,,de bus ter hand te nemen". Om precies te Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1976/1977 - Mei 1977 - No. 9 Abonnement (voor niet-leden) 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, J. van Praag Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 20 juni a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 3