Van de voorzitter 6 Waar zou de bijdrage van de voorzitter ditmaal anders mee kunnen beginnen dan met uit naam van onze club een woord van oprechte dank uit te spreken jegens allen die ons, in verband met het behaalde Landskampioenschap, hun hulde, hun belangstelling, hun sympathie en waardering in velerlei vorm en verscheidenheid hebben betoond. De vele lofwaardige woorden, geschreven en gesproken, deden mij vooral ook deugd ten aanzien van onze technische leiding (de heren Ivic en Haarms) onze medische staf, onder leiding van dr. Rolink, alsmede de spelers; immers nadat het Kampioenschap een feit was geworden, werd de prestatie door bepaalde media nogal geminiseerd resp. bekritiseerd. Daarom was het goed o.m. op de receptie het tegendeel te mogen beluisteren. Het werd daar in het Apollo Hotel een zeer geanimeerde ontvangst met m.i. hoogtepunten als het verlenen aan Ajax van de gouden medaille (de eerste), uitgereikt namens de KNVB, afd. Amsterdam, door haar voorzitter, de heer Jaspers, zulks als een erkenning van de vele goede diensten resp. medewerking en sportieve opstelling van onze vereniging jegens de bond. Een ander gebaar dat de aandacht vroeg, was het aanbieden door Ruud Krol, namens de A-selectie, van een fraai cadeau aan mevr. Ivic en mevr. Haarms, als erkentelijkheid voor hetgeen onze coach en zijn assistent qua inzet en ijver ten toon hebben gespreid en dat het elftal inspireerde tot dié prestaties welke leidden tot het binnenhalen van de „Gouden Plak". Wel geen gouden plak, maar wel de Kampioensbeker brachten de JUNIORES Al mee uit Zeist, waar ook zij de titulatuur KAMPIOEN VAN NEDERLAND wisten te bevechten en wel op zeer knappe wijze zoals u elders kunt lezen. Namens het bestuur ook vanaf deze plaats nog hartelijke gelukwensen aan spelers, begeleider (de heer Boerkoel), trainer (de heer J. van Daal) en alle anderen (o.a. de Jeugd-Commissie) die bij het succes betrokken waren. We hebben het hier over een zeer goed elftal, dat eerder het met buitenlandse ploegen sterk bezette Eurosportingtoernooi in Rijswijk won. Het betekent dat wij met betrekking tot dit team voor de toekomst daar onze aandacht aan zullen moeten blijven geven. Jammer voor ons eerste amateur-elftal - Ajax 3 - eveneens in Zeist om mee te dingen naar de nationale titel voor eerste-reserve-elftallen, dat door een ongelukkig gebeuren (eigen doel) het kampioenschap aan onze neus voorbij ging, zodat we achter PSV met de tweede plaats genoegen moesten nemen. Wel, ik dacht, toch een zeker te waarderen uitkomst, een welgemeend compliment waard en laat ons hopen dat de reis naar de omgeving van het KNVB- Centrum volgend jaar weer gemaakt kan worden en dan die éne plaats: de éérste daar denkt immers ook Ajax 3 zo over Graag breng ik nog hulde aan mijn mede-redactieleden van ons „clubblad", die met niet aflatende ijver elke uitgave opnieuw met enthousiasme samenstelden. Hoewel er nog niet allemaal aan toe, ligt dat heerlijke jaarlijkse tijdperk: vakantie, weer voor ons. Ik hoop dat er voor u allen veel te genieten valt, mooi weer, en dat u straks uitgerust en vol energie uw taak weer kunt opnemen. J. van Praag Jaspers: onderscheiding van de KNVB afd. Amsterdam

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 32