Inleiding Het is ons een genoegen u hierbij het AJAX-NIEUWS te mogen aanbieden, binnenwaarts voorzien van beelden en geschriften aangaande gebeurtenissen en belangstelling rondom het andermaal - voor de zeventiende keer - behaalde KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND aan de buitenzijde de talloze hulde blijken weergevend, welke in verband met die nationale titel, over onze club nederdaalden. We spreken verder de hoop uit dat deze uitgave voor de heren H. G. A. TIMMAN en A. KRAAN, die beiden aan het einde van dit seizoen hun functies van - onderscheidenlijk - Penningmeester en Commissaris Amateurzaken, zullen neerleggen, een goede herinnering en een waardig slot zal zijn van een periode waarin zij, resp. 13 en 16 jaar lang, op de meest lofwaardige wijze hun taken vervulden en daarmede "Ajax" belangrijke diensten bewezen. Tot slot zouden wij voor de bijdragen "van buiten", als o.m die van de scheidende Burgemeester van Amsterdam, Dr I. Samkalden, onze grote erkentelijkheid willen betuigen. DE REDACTIE

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 27