Activiteiten Ontspanningscommissie Ajax-jeugd Kon ik u in het vorige clubblad niets melden, deze keer des te meer. Als eerste de sluitingsavond voor de klaverjassers, die op a'pril jl. gehouden werd in het Jeugdhonk en zeer goed bezocht was. Als „winnaar tweede kwartaal" kwam uit de bus: de heer Van Hameren, die uit handen van de heer Smeelen een prachtige bokaal in ontvangst mocht nemen. Laatstgenoemde had sinds enige weken het organisatorische werk van dit kaarten in han den genomen, waarvoor wij hem als OC vanaf deze plaats nog hartelijk willen danken. Na afloop van het „spel" kregen alle vaste deelnemers het hun welbekende pakket, dat weer bestond uit: eieren, paasbrood en leverworst, aangeboden. De eindstand van het tweede kwartaal werd: 1. hr. Van Hameren 63388 punten 2. mevr. De Jong 61159 punten 3. mevr. v. d. Burken 61099 punten De marsenprijs bleef in de familie, nl. bij mevr. Van Hameren, en wel met 24, terwijl de heer Polak met 55834 punten de grote „schlemiel" was. Al met al kunnen wij terugzien op een bijzonder gezellig kaart- seizoen. Op zaterdag 2 april 1977 was er, onder leiding van het Trio Klaas Tas, een dansavond, die echter door diverse omstandig heden wat teleurstellend werd bezocht. Dat kan wel eens gebeuren. Op zaterdag 16 april 1977 had de OC het genoegen om met de gehele C-juniores-groep en begeleiders, in totaal zo'n 80 per sonen, op stap te gaan. Vanuit het Jeugdhonk vertrokken we met 2 autobussen naar de rondvaart vanaf het Weteringplantsoen. Het werd 'n zeer aparte vaart, omdat deze ging door de grachten van de Jordaan, dus waar normaal gesproken geen rondvaarten komen. Het einddoel: de aanleg vóór het Victoria-Hotel. Daar zou het zgn. „binnen- gebeuren" plaatsvinden. Nu, we werden hier allereerst, onder het genot van diverse lek kernijen en drankjes, circa twee uur op een aangename wijze beziggehouden door artiest Henk Out. Daarna de koude schotels. Heel veel hulde aan het keukenperso- neel, dat erin geslaagd was een zeer exclusief, geheel in Ajax- stijl passend buffet te produceren, dat erg lekker was. Als sluitstuk van deze dag vertrokken wij met de bussen weer naar het Jeugdhonk, waar een ieder nog een ingelijste kleuren foto van zijn elftal kreeg alsmede een drankje. Het einde van een zeer geslaagde uitstap. Op zaterdag 7 april 1977 ging het restant A- en B-juniores, circa 70 personen incl. begeleiding ook op stap met de OC. Wederom werd er vanaf het Jeugdhonk met een autobus en nu wat eigen vervoer vertrokken naar het restaurant „De 3 kolom men" te Aalsmeer. Daar werd heerlijk gegeten en gedronken en ook hier was alle moeite gedaan om het het Ajax-gezelschap volledig naar de zin te maken. Vanaf deze plaats onze dank hier voor aan dit restaurant. Van Aalsmeer werd koers gezet naar Amsterdam en wel naar Theater Carré, waar wij met zijn allen een voorstelling meemaak ten van Toon Hermans! Na afloop ging het richting Jeugdhonk, waar wij circa 23.45 uur arriveerden om de gebruikelijke slotconsumptie te gebruiken. Opnieuw kon de OC terugzien op een geslaagde uitvoering van haar pian. Met de feestavond op zaterdag 14 mei 1977 zat het OC-werk er voor dit seizoen weer op. A. L. van Zoest, secr. Ontspannings-Commissie Ajax-Jeugd ,,Een uitgenodigd Jeugdcommissielid"aldus de ondertekening, gevoelde behoefte in z ij n bewoordingen iets te schrijven over de uitstap der C-Juniores van 16 april jl. DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE EEN MIDDAG OP STAP MET DE C-JUNIORES VAN AJAX Op zaterdag 16 april! 1977 waren de C-juniores van Ajax door de de „Ontspannings-Commissie Ajax-jeugd" uitgenodigd om een middag op stap te gaan. Ook de leiders alsmede enkele genodigden waren vertegenwoordigd. Om 14.00 uur vertrok het hele gezelschap met 2 bussen vanaf het Jeugdhonk richting stad. Waar de rit naar toe was en wat er verder ging gebeuren was diep geheim en werd aldus een volslagen verrassing. Maar wij lieten alles aan de OC over, want als die iets op touw zet, is het altijd zó goed. Herinneren we maar aan het uitstapje van de B-juniores vorig jaar! Bij het Weteringcircuit werd gestopt en moesten wij overstappen in een rondvaartboot, die ons door grachten en havens van Amsterdam voer. Op de boot werd de dorst gelest en kregen we Aankomst bij het Victoria-Hotel Onderweg met de rondvaartboot 18

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 20