ERE VOORZITTER MARIUS J. KOOLHAAS Onze club leverde in haar 75-jarig bestaan vele topprestaties en bracht daarnaast ook meerdere topfiguren naar voren. Tot hen mag zeker ook onze MARIUS KOOLHAAS gerekend worden. Lid van Ajax geworden op 1 november 1911, bleek na enige tijd duidelijk, dat hij voor de vereniging van grotere waarde achter de groene tafel zou zijn, dan binnen de krijtlijnen. In 1916 aanvaardde hij de functie van 2e secretaris is daarna 40 JAAR als bestuurslid in verschillende functies gebleven, waarbij de jaren 1932-1956 als voorzitter, naar onze mening, wel de allerbeste zyn geweest. Zijn grote leiderschap stelde hij geheel in dienst van zyn Ajax en leverde daarmede een niet geringe bijdrage tot de enorme groei en bloei van onze club. De vele verdere verdiensten van Marius, ook buiten Ajax, o.a. „De Zwaluwen", hier verder te vermelden, zou werkelijk té veel worden. Zeker willen wy wel memoreren, dat bij zyn afscheid op 30 juni 1956 de toenmalige wethouder mr. Van Wijk hem de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau kwam opspelden, als een bewijs van grote waardering. Marius, hier, by het 75-jarig bestaan van jouw, van ons aller AJAX zeer veel dank voor hetgeen je in het belang van onze mooie club hebt gedaan Maar ook nu kwamen we terug: seizoen 1966-'67 DE LANDSTITEL. Met een score van 122 - 34! Weer Europa-Cup, we lootten tegen „master" REAL MADRID. In het Olympisch Stadion reikte Ajax niet verder dan 1-1, hoewel we de beste kansen had den om deze uitslag een voor ons beter aan zien te geven. In een grandioze strijd te Madrid, waarin we beter voetbal speelden dan de thuisclub, was er een verlenging voor nodig en helaas een fout van een onzer spe lers om de Spanjaarden uiteindelijk met 2 1 te doen zegevieren. Doch Ajax weet nóg van geen ophouden. Ook na afloop van de competitie eredivisie 1967-1968 gaat de gouden plak voor de KAMPIOEN VAN NEDERLAND naar Ajax. Op Europees niveau hebben we in middels (natuurlijk) ook de nodige ervaring opgedaan en wat gelukkiger lotend dan de vorige keer schakelen we achtereenvolgens FC Nümberg uit, alsmede Fenerbahce(Istan bul), Benfica in de heroïsche beslissings wedstrijd te Parijs, nadat de Portugezen in Amsterdam met 3 1 zegevierden wij in Lissabon met dezelfde cijfers! In de Franse hoofdstad moest toen met Eusebio c.s. wor den gespeeld: wie-o-wie! Rust 0-0. Einde 0 - 0! Verlenging! Daarin waren het Johan Cruijff en Inge Danielsson, die de strijd ten gunste van Ajax beslisten, ons naar de demi-finale brachten. De oudste (in leeftyd) Ajacied TJERK DE MUNNIK hier gehuldigd op zyn 90e verjaardag. En still going strong! 40

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 62