SM 1 'fif tot een feit maakten hetgeen tevens deelname aan de wedstrijden om de Europa Cup be tekende. Voor de eerste ronde vrijgeloot, konden we daarna baas blijven over het Oost-Duitse W1SMUTH, maar tegen VASAS (Honga rije) gingen we ,,er uit". Thuis, in het Olym pisch Stadion, kwamen we niet verder dan 2 - 2, in het Nep-Stadion te Budapest waren we gewoon kansloos (4 - 1). Spraken we daarstraks over het FEYEN- OORD - AJAX-tijdperk, in het seizoen 1959-1960 valt daarover weer een „top" te memoreren, met name dat aan het eind van de competitie beide clubs gelijk eindigden en een beslissingswedstrijd nodig was om uit te maken: Amsterdam of Rotterdam kampioen. Dé wedstrijd van het jaar De wedstrijd ook van de sensatie (rust 1-0 achter door penalty), de wedstrijd zondermeer van cen tervoor WIM BLEYENBERG, invaller voor CEES GROOT. De uiteindelijke over winning 5 1 hetgeen tevens het TIENDE LANDSKAMPIOENSCHAP in hield. Hadden we daarmede voor de Europa Cup alle kruit verspeeld Het leek er wel op. We faalden tenminste in de eerste ronde al tegen n.b. de Noorste amateurclub FREDE- R1KSTADT. Neen, dat was zeer teleurstel lend. We gaan over naar 1964. De op 26 juli 1963 geïnstalleerde Ledenraad kiest op zijn eerste jaarvergadering een nieuw bestuur, t.w. J. van Praag, voorzitter; J. H. Westerik, secretaris; H. G. A. Timman, penningmees ter; M. Bremer, J. Hordijk en A. A. M. Knijn vormende de afd. Betaald Voetbal en W. F. C. Bruynesteyn, A. Kraan en H. Smit voor de afdeling Amateurs. (In 1966 werd besloten de bestuursformatie te wijzigen in haar huidige vorm: het dagelijks bestuur met één commissaris amateurzaken en één commissaris voor het betaalde voetbal, welke functie inmiddels veranderd is in: commis saris algemene zaken.) Er viel voor deze heren „binnenshuis" heel wat recht te zetten èn er voor te zor gen dat binnen de krijtlijnen weer een elftal op de been kwam Ajax waardig. Want, gelijk in 1928-1929: het eerste elftal toefde in de onderste regionen, ook thans de drei ging: degradatie. Daarbij werd de leiding (nog) steeds gehinderd bij de ontplooiing van haar werk, haar inzet door allerlei nare zaken en verdere beroerde omstandigheden doorkruisd, ja, er werd van het bestuur e.a. zeer veel gevergd. Het plotselinge ver trek van Vic Buckingham, zo maar op een morgen direct daarop: komst van RINUS MICHELS. Maar gelijk in 1928-1929 kwa men we uit de narigheid, eindigend op de 13e plaats Maar intussen is wel al reeds begonnen aan Jjemer-vrnrm'»®* WffiWM lïn'. in^ «SBriSS i;y a n ,m>- w* LONDEN - 2 JUNI 1971 Finale Europa Cup 1971 te Eonden tussen Ajax en Panathinaikos (20). Het eerste doelpunt gescoord door Dick van Dijk uit een fraaie voorzet van Piet Keizer In de tweede helft: de „kluwen" van vreugde na het tweede doelpunt, gescoord door Arie Haan JÊÊ*»; 36

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 58