Het clubblad van 13 december 1928 ver meldt dan aan de voorzijde: OPKOMST MET SPOED Bestuurderen van Ajax roepen alle Speelplichtigen, Verlofgangers en Grootverlofgangers op zich met spoed onder de wapenen te stellen. AJAX IN GEVAAR! DREIGING om het eerste klasseschap, waarvoor drommen Ajax-leden zich tal van opofferingen getroost hebben, te verliezen! Het degradatiespook laat zich zien! In deze geest luidde het GROOT-ALARM van, zoals de ondertekening luidde: „Minis ter-President" F. Schoevaart en „Secretaris- Generaal" M. J. Koolhaas. En onze onvol prezen dichter TRIC-TRAC (Jan Schoe vaart T) richtte in deze december-dagen een smeekbede tot St. Nicolaas, waarin o.a. voorkwam „Ons Ajax, ons beroemd Rood-Wit De Club, die wij beminnen Ach Sinthet kropt me in de keel Kan maar geen wedstrijd winnen Het wordt een drama, 't is een sof O 't gaat toch zoo belabberd Maar NU i's 't welletjes hè Sint, Ik smeek je bij je tabberd." Ja, zes punten uit 11 wedstrijden was niet best. Maar uiteindelijk redden we het o.a. door de hulp in te roepen van doelman G ERR IT KEIZER, in Londen woonachtig en daar zaterdags uitkomend (als amateur) voor niets en niemand minder dan het toen zo beroemde elftal van ARSENAL. Na af loop van de wedstrijd nam Gerrit dan het vliegtuig naar Amsterdam, waar hij zondags middags onder de lat stond bij Ajax! Met verder nog enkele - overigens geluk kige kunstgrepen van de elftallen-com missie (o.a. Piet van Deyck centervoor en Joop v. d. Puttelaar centerhalf) kwam Ajax op de achtste plaats Een zucht van ver lichting ging door de club en door Am sterdam. Ajax haalde het boven Stormvogels en UW, de laatste als het kind van de rekening. Beleefden we destijds, na de degradatie in 1914, een periode van grote opbloei de talloze experimenten die de elftallen-com missie in het zojuist afgelopen „donkere" seizoen had moeten nemen om te trachten het vege Ajax-lijf te redden, wierp nu toch Zie verder pagina 32 27 NOVEMBER 1957 Voor de eerste keer Ajax in de strjjd om Europa Cup I we winnen „thuis" van het Oost-Duitse WISMUTH met 1—0 („uit" 13) en komen in de kwartfinale 5 FEBRUARI 1958 in die kwartfinale tegen het Hongaarse VASAS houden we het in Amsterdam nog in evenwicht (22), doch gaan er veertien dagen later in Budapest genadeloos uit (40) 27

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 49