1894 Uit de ondertekening van deze drie diploma's kan wel worden afgeleid, hoe vaak de functie: secretaris van persoon verwisselde Alleen Stempel bleef altüd {At ~z4e4 ^£^4U?~eSu) 4 4*4^CaC4t$£*^y 'UfeoC? -/e4 sf ^y^6aC^ ■jfaAö/dëïi/'2*^ -A4>V^4Ï4^^?Z*-, -e^, o/t^C^r tS&u)-esjr $Ju^ 4*t^$$*>y^ 0, £,£*4^ Jd^^u/ïcrïru^^ Z Zirtrt)-$es/4cW! C^t&4xs <4)C#^ 4444TCK' jLacoc^£,&ï/~~ *z yA J&tr éffy-d/est '^#t/ zSZ£4-^ -^2^044^ 4t£&4~ 4if~i24t*4-*$4A-i 4- ■££>-£^£4*^' <2/~ey/?-4t-jL4T 2t/z>£/rg4t/ T$ 4^a4>C4z44-£4u^ 06$ <*$4 +$*4. <4*/e4L^ 40Z~4€^44 4r£4i^-. tf&ïJt&nj/a' jLde^r %y*r y$utoa4^:y o4j+*^ *re$) *t *W| 4^446<!<c<<s4Ls '*4^ $Uc£$ z£$Jiu^y£4Tt 44-C^ 44$44^?C44-<Z4-- y^aC-Tri--f (/t-t-oAte- r aan de Willemsbrug in het Willemspark het welk gehuurd werd voor 25, - per 6 wintermaanden, waar de wedstrijden van het eerste jaarfeest 's middags plaats hadden en wel in vèrschoppen, hoogtrappen en doelschoppen. Ook werd er dien middag hard geloopen om prijzen, o.a. een mes, portefuilje enz. van af Jonghart tot het Kalfje en terug. De feestcommissarissen hadden toen rozetten met 2 sliplinten (kleur rood-wit), het was dien dag zeer mooi weer. Kort na dit jaarfeest werd er op een vergadering met meerderheid van stemmen (hoewel onder hevig protest en weder met gevolg van het bedanken van leden) besloten ,,dat de leden, die niet mede wenschten te spelen VERPLICHT waren te bedanken als lid" (dus al de leden moesten toen werkende leden zijn of worden). In dien tijd werd er veel gespeeld tegen „RAP", „HERCULES" en „QUICK" en voornamelijk tegen „VOORWAARTS". Hierna heeft de nu bestaande „Ajax" zijn verdere bekende loop genomen. 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 31