die daarmede te maken hebben, alsook het bestuur, zich bijzonder verheugen. Als we nu toch in de „bouwerij" zitten, laat ik hieraan dan meteen iets toevoegen over de verbouwing van resp. uitbreiding rond de arcade, waarvoor de tekeningen ook bijna klaar zijn. Aangezien ik uit ervaring weet dat niet iedereen het woord: arcade duidelijk is, wil ik dat hier nog even toelichten. Onder de bovenzaal van het Ajax-restau- rant bevindt zich de zaal voor de indoor- training, en aan de buitenzijde daarvan is een ruimte als een soort booggewelf. Die heet: arcade. Welnu, die sportzaal zal danig onderhanden worden genomen, ge moderniseerd, wanden fraai geschilderd, kurken vloer erin, die alléén met gymna stiek- en dat soort schoenen betreden mag worden. De buffetten gaan er uit; daar zal voor de thuiswedstrijden een an dere gelegenheid voor worden aange wezen, kortom hier komt een schitterende indoortraining-gelegenheid tot stand. Wat de eigenlijke arcade aangaat, zullen gelijkvloers de kantoren van de Ad ministratie (Hr. Dalmulder met zijn staf) worden gevestigd. Aangezien de afstand tussen de bagane grond en de vloer van het restaurant hoog genoeg is, zal daar tussen een etage gebouwd worden, waar een ruimte komt als centrum voor de Pers (met de benodigde telefoons en andere communicatie-middelen), terwijl verder voor de spelers van ons eerste elftal een recreatiezaal met een verbinding binnen door trap naar de bestuurskamer zal worden ingericht. Waar NU onze kantoren (Hr. Dalmulder c.s.) zich bevinden, wordt dit straks in gericht ten behoeve van onze medische dienst (dokter, therapeut, masseur etc.). De kamer voor de heer Knobel en zijn assistent is er reeds, zoals bekend, doch zal zeer zeker nog uitgebreid worden. En daarmede zijn wij nog lang niet aan het eind van onze plannen, doch ik wil het voorlopig hierbij laten. Met secretaris Jan Westrik was ik aan wezig bij de loting (in Zürich) voor de tweede ronde aangaande de wedstrijden om de Europa Cup. Naast een spannende aangelegenheid van: wie zal de tegenstan der zijn is dit ook altijd een prettig evenement welke mening ook de an dere aanwezigen is toegedaan nl. het weer ontmoeten van zovele goede beken den uit de verschillende clubs uit de UEFA e.a. Nu, ons „lot" is u inmiddels bekend ge worden: CSKA uit Sofia, gelijk het vorig jaar; alleen is er het verschil dat nu wij eerst thuis spelen. Overigens ik „te ken" voor hetzelfde resultaat als in 1972! Op 24 oktober a.s. 's avonds in het Olym pisch Stadion dus AjaxCSKA; op 7 no vember a.s. de return in Sofia. Gaarne wens ik vanaf deze plaats trainer George Knobel en het elftal véél succes. Tenslotte wil ik hier nog mededelen dat uit een gesprek met dr. Franchi en de heer Bangerter, beiden UEFA-officials, zoals u wellicht bekend, bleek, dat men bij het bestuur van de UEFA alsook dat van de FIFA zeer verbolgen is over Neder land, met name de Sectie Betaald Voetbal van de KNVB, zulks met betrekking tot de handelwijze van deze laatste inzake wijzi gingen in het transfer-systeem. Eerder zijn hierover nl. met KNVB-ver- tegenwoordigers afspraken gemaakt ten aanzien van de richtlijnen die door de UEFA in deze aangelegenheid zouden wor den aangegeven, doch men schijnt daarop in Zeist niet te willen wachten en zijn eigen gang te gaan. J. VAN PRAAG 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 9