van de voorzitter Er is, meen ik, momenteel in zeker op zicht sprake van een spannende start van de competitie. Met Feyenoord staan we aan de kop ja toch HH Critici maar achter ons doet de FC Amsterdam uitstekend mee, zo ook de FC Twente, FC Utrecht, PSV e.a. kortom er is m.i. zo geen reden dan toch hoop, dat een en ander de publieke be langstelling zal doen toenemen. Wat ons betreft mochten we bij Ajax Feyenoord 63.000 toeschouwers zien. Nog zo in het begin van de competitie was zelfs voor dit topduel de nodige span ning nog niet aanwezig, dit mede, omdat beide teams door bepaalde omstandig heden nog niet ,,in vorm" konden aan treden. Dat we met 21 téveel kregen meen ik mét onze kroniekschrijver te moeten bestrijden. Was het dan dat het resultaat tegen AZ '70 tegenviel, ondanks beslist uitstekend spel van Keizer c.s., we konden onze eer ste plaats, zoals hierboven reeds aange haald, desondanks behouden. De wedstrijd tegen Manchester United was er één, waarbij het 48.000 koppige publiek heeft kunnen genieten van een prachtige wedstrijd. Met voor ons natuur lijk uitermate belangrijk (méér dan de uitslag) het her-optreden van Jan Mulder en de invloed van het gehele elftal hierop. Wat de eerste resultaten daarvan te zien gaven, geeft goede hoop We moeten echter toch nog afwachten De naaste toekomst zal, zoals te verwachten is, veel zoniet alles leren. Ik zou thans op iets anders ook belang rijk willen overschakelen. Wat betreft het nieuwe gebouw op Voor land, wat vooral onze Jeugdcommissie zo na aan het hart ligt, doch waarnaar, naar ik meen, wij allen reikhalzend uitzien, kan ik hier mededelen dat de ontwerp-schet- sen in grote lijnen door de diverse instan ties werden goedgekeurd. Ze zijn nu bij het architectenbureau om de definitieve tekeningen te produceren. We zullen nog trachten zonder kostenver hoging de kleedkamers iets groter te mogen maken dan de KNVB voorschrijft (verlangen van de Jeugdcommissie). Gaat dat niet, dan nóg kan gesproken worden van een prachtige accommodatie, van alle comfort voorzien, met een mooie kantine, zelfs een klein terras, ruime kleed kamers voor de scheidsrechters(sters) enzovoorts. Het wordt iets Ajax waardig wat daar tot stand komt, waarover iedereen, vooral zij Wim Volkers overhandigt de jubilaris namens diens Ajax-vrienden e.a. een enveloppe met inhoud TJERK DE MUNNIK 90 JAAR Hij leve hoog ja heel hoog 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 8