matheid. Langzamerhand echter kwam er toch meer spirit in de ploeg en vooral toen Arie Haan de score had geopend, liep het weer .ouderwets" Jan Mulder was er ook weer bij (behalve de eerste helft, ook nog een minuut of vijftien na de pauzeen hij was het die ons het tweede doelpunt bezorgde (rust 2—0). Nadat Neeskens de stand op 3O had gebracht, was het Arnold Muhren, ingevallen voor Jan Mulder, die uit een ,,lob" van Ruud Krol de Haarlem-doelman onhoudbaar passeerde. Johan ging daarna uit de arena", om plaats te maken voor Pim van Dord. Intussen hadden de gasten wèl getracht tot een beter resul taat te komen. Hun technische vaardigheid daartoe was zeker aanwezig; trouwens vorige week werd b.v. van PSV gewonnen. Dat de Haarlemmers daarom zich schuldig maakten aan het onnodig toebrengen van verwondingen bij de tegenpartij en dat vooral als er geen sprake was van een duel resp. de bal al lang weer weg was, viel weinig te loven. O.a. Gerrie Muhren werd daar een ernstig slachtoffer van. Vóór hij het veld verliet had Gerrie kans gezien doelman Lelieveld voor de vijfde keer te passeren, daarmede de eindstand op 5O brengend. Wat JONG-AJAX aangaat, menen we, dat daar de gang van zaken reden tot voldoening geeft. Momenteel wordt achter de FC Den Haag de tweede plaats bezet en hoewel ook hier geldt, dat de-weg-nog-lang-is, het is vooral de opgaande lijn, die tot tevredenheid stemt. Wat de wedstrijden aangaat, ja tegen AZ '67 was het ook hier, gelijk bij AZ'67Ajax (eerste elftallen) een door ons goed gespeelde wedstrijd, met veel winstkansen die, deels door pech, helaas niet werden gerealiseerd. Tegenslag bij ons teken de zich in de eerste drie minuten al af, toen we door een sof- goal achter kwamen te staan. Met volle overgave probeerde Ajax daarna tot een beter resul taat te komen, waarbij het via Paul Bijvanck in ieder geval gelukte gelijk te komen. Hoewel vooral de tweede helft het aanzien volkomen waard was bleef het 11 AjaxSVV. De Schiedammers hadden in hun team een paar eerste-elftal spelers opgenomen, die herstellende waren van blessures. Bovendien en we waren in dit opzicht gewaar schuwd wilde men tegen ons de (lage) plaatsing op de ranglijst eens te niet doen. Ajax was dus op zijn hoede en heeft mede door een goede inzet de gasten geen kans gegeven. Het werd een 2O overwinning door doelpunten van Gerrie Kleton en Wim Zand. De viering van de negentigste verjaardag van TJERK DE MUN- NIK op 18 september jl. in de bestuurskamer van ons Stadion heeft zowel de Jarige zelf als het Comité dat zich voor dit ge beuren had gevormd, grote voldoening gegeven. Zoals Tjerk dat in zijn dankwoord reeds liet uitkomen, was het vooral de hartelijkheid en grote vriendschap hem op deze dag betoond, die hij als het mooiste cadeau beschouwde. Zeker zo'n veertigtal ,,old friends" (waaronder ook enkele dames) waren de nestor van Ajax komen feliciteren. Wim Volkers sprak namens het Comité, overhandigde hem een cadeau (met een bepaald vocht", dat Tjerk in zo'n uitstekende conditie houdt) alsmede een couvert-met-inhoud. Jaap van Praag als de tolk van het Bestuur waarvan Jan Westrik en Arie de Wit aanwezig waren; Henk Timman was met vakantie kwam eveneens met een geschenk aandragen (ook al iets sterks". met twee glazen). Alles met elkaar werd in een paar gezellige uurtjes deze hoogtij dag van Ajax' oudste op gepaste wijze herdacht. (Zie ook foto's op pag. 8.) Toen we Tjerk weer thuis brachten, verzocht hij ons via deze kolommen zijn grote dank tot uitdrukking te brengen jegens allen die hem nogmaals door hun vriendschap zo'n fijne, ja onvergetelijke dag hadden bezorgd. Aan welk verzoek wij hierbij natuurlijk gaarne voldoen. Ook HENK HORDIJK een dag later 80 jaar geworden 6 AjaxHaarlem (50) - Spits Jan Mulder belaajjt Haarlem-duelman Lelieveld heeft het aan belangstelling niet ontbroken. Helaas konden we persoonlijk geen acte de presence geven, doch toen we enkele dagen later Henk heerlijk wandelend in het zonnetje, sigaar tje in de mond in de stad tegenkwamen, vertelde hij ons van een mooie dag, veel belangstelling, cadeaux en zo meer. ,,lk heb het Bestuur al een brief gestuurd waarin ik ze bedank, zet jij in het clubblad ook nog dat ze allemaal bedankt worden." Bij deze, Henk. En nog vele jaren I AjaxHaarlem (50) - Jan Mulder en Piet Keizer in aetie

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 6