kroniek Uit het verslag van de vergadering der Ledenraad zie ons vorige Ajax-Nieuwshebt u reeds het een en ander kunnen vernemen omtrent een wijziging in de Redactie, met name dat de heer Cas Bollen door opzegging van zijn lidmaatschap van Ajax werd ver vangen door M. Middendorp (Jr.). Hoewel deze laatste als vaste medewerker" al een paar jaar in de omgeving van de Redactietafel vertoeft, is het nu zover dat hij daar ook mag aanzitten. Naar aanleiding hiervan willen wij hem dan op deze plaats een hartelijk welkom toeroepen, zoals dat officieel gebruikelijk is. Hopelijk is zijn verblijf aldaar van langdurige aard waarbij het hem gegeven moge zijn even zovele jaren de inspiratie tot zijn gewaardeerde artikelen te kunnen vinden. Aan Cas Bollen vanaf deze plaats nog onze dank voor zijn medewerking. Gaan we over tot de dingen-van-de-dag zitten we gelijk bij NACAjax (23). De wedstrijd waarbij iedereen vóór de rust dacht, dat Ajax eens even ongezouten revanche voor de neder lagen (competitie èn KNVB-beker 1972 in Breda) zou gaan nemen. Maar dan komt er in de tweede helft een NAC terug, waarbij je de neiging hebt de gedachten terug te brengen naar hetgeen in de vaderlandse geschiedenis wordt verteld van het turfschip van Breda. Elf vechtjassen, elf duiveltjes (met een grote duivel ajax-riieu ws Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1973/1974 - Oktober 1973 - No. 3 Abonnement (voor niet-leden): 15,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, J. van Praag Redactie-adres 1 M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp j Administratie-adres I Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet vóór 6 november a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. i Foto omslag Jan Mulder (10) terug van lang weg-geweest heeft in J zijn eerste competitiewedstrijdAjaxHaarlem, weer ge- J scoord. In de felicitatie van Arie Haan (6) ligt die van velen tussen de palen alsof die zijn candidatuur voor het Nederl. Elftal stelt) en Ajax gaat naar 22// Ja, ja! Dan laat Wim Suurbier een gloeiende kogel los, waarop doelman De Jong o.i. toch iets te laat reageerde en we staan weer voor. (de andere twee Ajax-eoals kwamen op rekening van Johan Neeskens en Ger Mühren) Als dan met recht in de allerlaatste seconden bij een Bredase aanval free-kick tegen Barry Hulshoff wordt gemaakt, men in de herrie het fluitje niet hoort scoort en ,,ref" Pijper wijst niet naar het midden, zegt dat hij vóór de free-kick al voor het einde gefloten had daarom èn geen NAC-goal èn geen free-kick ja, dan is de hel in het zuiden los. De arbiter moest in bescherming genomen worden oproer, revolutie leek het wel. Maar het bleef 23 voor Ajax. In die zelfde week speelden Feyenoord en PSV in ,,de Kuip" gelijk 11en liep Ajax dus een punt op de achterstand in. Een bijna uitverkocht Olympisch Stadion zag AjaxFeyenoord in een 21 zege voor de thuisclub eindigen. Over de opmerking, dat een gelijkspel de verhouding beter zou hebben weergegeven, liepen de meningen nogal uiteen. Wij zullen ons echter scharen achter hen die het eindresultaat juist vonden. Als we het vèld- overwicht van Feyenoord vóór de rust (01 door Wehry) af wegen tegen dat van Ajax in de tweede helft, dan zou inderdaad van een gelijkopgaande wedstrijd kunnen worden gesproken met een dienovereenkomstige uitslag. Maar de meerdere kansen die Ajax zich wist te scheppen en nu eenmaal doorslaggevend het benutten daarvan, deed de overwinning ongetwijfeld bij het juiste team terechtkomen. En dan praten we b.v. nog maar niet van de .geheide" strafschop die de overigens goed leidende arbiter Van Gemert ons in de eerste helft onthield. Hóé we op 21 kwamen, na de 01 bij de thee, moeten we hier toch nog wel aan de vergetelheid ontrukken. Trainer Knobel had, zo bleek bij de hervatting, voor de tweede 45 minuten de opstelling gewijzigd; Arnold Muhren, eerst op rechts, was nu op links gezet, Piet Keizer in de spits en Johnny Rep van spits vóór de thee stond nu weer op zijn oude plaats: rechts. Dit bleek een aanzienlijke verbetering. Een fraai aan Piet Keizer door de uitstekend op dreef zijnde Heinz Schilcher aangegeven bal werd door de Ajax-captain, na een paar fraaie schijnbewegingen, op werkelijk briljante wijze doorgeschoven naar de aanstormende Gerrie Muhren die schitterend inschoot. Dat was 1. Drie minuten voor tijd bracht Arie Haan de bal op, daar zou een voorzet uit volgen. Arnold Muhren had dat in de gaten en startte eerder in de richting van het Feyenoord- doel dan zijn bewaker Wim Jansen. Was daardoor ook vlugger het doel te plaatsen. Uiteraard grote vreugde bij al wat Ajax was. Nog dit: 's maandags stond in ,,Telesport" van een zekere Stan Huygens een onsmakelijk JOURNAAL AJAXFEYENOORD" te lezen. Hierin werden te goeder naam staande Ajax-mensen e.a. buiten hun wil en toestemming genoemd, hetgeen bij dezen grote ergernis gewekt heeft. De beoordeling ,,BAH" voor deze laag bij de grondse journalistiek is nog maar een vage afspiege ling van het ,,gebodene"Het zal bijzonder op prijs worden M AjaxFeyenoord (21) - De fraaie gelijkmaker van Gerrie Muhren (in tweevoud) 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 2