"ARTIS TIEK" F. van Hazendonk Dudok van Heelstraat - Daniël Goedkoop- straat - Spaklerweg, vandaar naar het Amstelstation en vervolgens non-stop naar het Ajax-stadion. Na afloop hetzelfde „programma" in omgekeerde richting. Verdere verkeersmaatregelen Het autoverkeer dat over de Middenweg richting Diemen rijdt, zal bij de Kruislaan rechtsaf worden geleid, vanwaar het via de Rozenburglaan de Gooiseweg kan be reiken. Het verkeer naar het Gooi kan daar links afslaan (richting Diemen) maar uiteraard niet per auto het Ajax-stadion bereiken. Verkeer naar het Gooi kan daar linksaf gaan in de richting Diemen, maar langs die weg kan men niet met de auto het Ajax-stadion bereiken! Het autoverkeer uit de richting Diemen wordt via de Gooiseweg geleid. Het autoverkeer op de Kruislaan zal niet rechtsaf mogen slaan (de zijstraten in), maar zijn weg moeten vervolgen richting Rozenburglaan. Dit om te voorkomen dat de parkeerproblemen die men in het Be tondorp wil uitbannen, zich eenvoudig ver plaatsen naar het gebied ten noorden van de Kruislaan. Op de Kruislaan zelf wordt, tussen de Middenweg en de Rozenburglaan, aan beide zijden een stopverbod ingesteld. Het autoverkeer dat uit de zijstraten van de Kruislaan komt, zal bij de Kruislaan niet linksaf mogen slaan. Op de Gooiseweg zal over de gehele lengte aan beide zijden een stopverbod gelden ,ter aanvulling van de al bestaande stopverboden. Voor het autoverkeer op de Gooiseweg uit de richting Diemen zal een rechtsafverbod naar de Middenweg en naar de Rozenburglaan gelden, voor het verkeer uit de richting Prins Bernhard- plein een linksafverbod naar deze wegen. Op de Rozenburglaan zelf zal een stop- verbod van kracht zijn. Regeling bewoners Betondorp De bewoners van het Betondorp zullen tijdens de periode van afsluiting vrije doorgang hebben, zowel vanaf de Midden weg als vanaf de Gooiseweg en de Rozen burglaan, op vertoon van een door het Wijkcentrum Watergraafsmeer uit te rei ken kaart. Uitsluitend op vertoon van deze kaart zal de politie de bewoners van het Betondorp doorgang verlenen. Wie niet in het bezit is van deze kaart zal moeten wachten tot een kwartier na het begin van de wed strijd, wanneer de afzetting van het Beton dorp wordt opgeheven. De uitreiking van de kaarten geschiedt in de loop van de volgende week door het Wijkcentrum. Op vertoon van een behoor lijke legitimatie en het kentekenbewijs van de auto kunnen de kaarten worden afge haald, dagelijks van maandag 24 septem ber tot en met vrijdag 28 september van 8 tot 10 uur 's avonds, op het adres Vee teeltstraat 82. Regeling bewoners Diemen Aan autobestuurders die kunnen aantonen dat zij in Diemen wonen zal een beperkte toegang door de politie worden verleend, en wel: komende uit de richting Amers foort: op de afslag naar de secundaire weg na de tweede verkeersinstallatie. Ko mende uit Amsterdam: op de toegang tegenover de Diemer ophaalbrug. Regeling bewoners Duivendrecht Autobestuurders die de politie kunnen aatonen, dat zij in Duivendrecht wonen, kan toegang verleend worden tot Duiven drecht, maar in beginsel niet bij de Duiven- drechtse brug nabij de Gooiseweg in Am sterdam. Afloop Na afloop van de wedstrijd, totdat de be zoekers vertrokken zijn, wordt wederom de Middenweg op dezelfde plaatsen af gesloten voor autoverkeer, behalve weer taxi's en bussen. Betondorp zal dan wel toegankelijk zijn vanaf de Rozenburglaan, Diemen en Duivendrecht worden dan niet afgesleten. Waarschuwing Bezoekers die per auto voor Ajax komen, wordt aangeraden zich strikt aan de aan wijzingen van borden en politie-ambtena- ren te houden. Tijdens de wedstrijd zal een speciale groep politie-ambtenaren, voorzien van kraanwagens, controle houden. Zij zullen niet aarzelen eventuele fout geparkeerde auto's weg te doen slepen. moderne haarverzorging Plantage Middenlaan 66 Amsterdam Telefoon 946119 VOORVERKOOP Sigarenmagazijn Postagentschap AJAX en OLYMPISCH STADION Toto-inleveringAjax - BI. Wit - DWS HEDW Derkinderenstraat 64, Amsterdam-West Telefoon: 150107 23

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 23