nieuwe verkeersregeling bij wedstrijden ajax-stadion BROEKTIEK Slijterij-Wijnhandel De Ullie Law. Heinz: „Toch moet je zo'n wedstrijd niet te gemakkelijk opvatten. Een club als Ajax kan zich niet permitteren om af-te- gaan. Daarvoor hebben wij téveel te verliezen. Maar gewoonlijk spelen we goede wedstrijden in het buitenland, ja." Op mijn laatste vraag of Heinz al enig idee heeft wat hij na zijn voetballoopbaan gaat doen, antwoordt hij: „Nou kijk, mijn vrouw is momentéél veel thuis terwijl ik vaak weg ben voor mijn werk. Ik ben van plan om dat dan maar eens om te draaien (lacht). Nee ik ben bezig om binnen afzienbare tijd een Bar-Bistro te openen in Driehuis. Kijken hoe dat gaat." Als wij afscheid nemen wens ik hem veel sterkte toe bij de komende wedstrijden. „Nou, het zal wel gaan, dacht ik. Voor lopig staan we bovenaan met nog geen wedstrijd verloren." Zo is het maar net TIJN MIDDENDORP Met ingang van zondag 7 oktober werd een nieuwe verkeersregeling van kracht voor de automobilisten-bezoekers van de voetbalwedstrijden in het Ajax-stadion. Het Bureau Voorlichting van de Gemeente Amsterdam gaf hierover een persbericht uit van de volgende inhoud: Deze regeling is noodzakelijk geworden door de steeds groter wordende bezwa ren van de bewoners van Betondorp, die tijdens het voetbalseizoen tweemaal per maand een chaotische auto-invasie krijgen te verwerken met daarbij ongemakken als foutgeparkeerde auto's, onvoldoende par keerruimte voor de bewoners zelf en con flictsituaties met stadionbezoekers. Afgezien van deze ongemakken is de si tuatie tijdens de wedstrijden echter ook levensgevaarlijk: bij een calamiteit in Be tondorp zou de doorgang voor hulpdien sten volledig versperd zijn, wat rampzali ge gevolgen zou kunnen hebben. Betondorp, Diemen en Duivendrecht afgesloten Als basispunten voor de nieuwe regeling dienen: In Betondorp, Diemen en Duivendrecht zal door Ajax-bezoekers niet gepar keerd kunnen worden. Betondorp wordt volledig afgesloten voor het autoverkeer van twee uur vóór tot een kwartier na het begin van de wedstrijd. De enige uitzondering: de bewoners van Betondorp. Ook het gedeelte van de Middenweg tussen de Gooiseweg en de Kruislaan wordt in dezelfde uren volledig afge sloten voor het autoverkeer, met uit zondering van: De bewoners van Betondorp. Openbaar vervoer (inclusief suppor tersbussen) en taxi's. Houders van parkeerkaarten voor het Ajax-stadion (terrein). Diemen wordt eveneens voor anderen dan de bewoners afgesloten geduren de dezelfde tijden. Ook Duivendrecht kan niet binnenge reden worden, behalve door de bewo ners. Om het gebruik van het openbaar ver voer naar het Ajax-stadion te bevorde ren geven de toegangskaarten al sinds het begin van de lopende competitie recht op tram- en busvervoer binnen Amsterdam vanaf twee uur voor het begin van elke wedstrijd tot twee uur na afloop ervan. Extra trams en bussen worden inge legd op de routes van en naar de NS- stations. Auto's van bezoekers van de wedstrij den worden verwezen naar het indus triegebied Amstel ten zuiden van het Amstelstation, tussen Rijksweg 2 (AmsterdamUtrecht) en Duiven drecht waar ruim voldoende par keergelegenheid is. Vanaf dit terrein brengt een pendeldienst van het GVB de bezoekers tot voor het Ajax-sta dion. Na afloop van de wedstrijd stap pen zij weer op dezelfde plaats in, om naar de auto te worden teruggebracht. Voor deze pendeldienst worden 20 tot 25 bussen gereed gehouden. Parkeren De routes naar de parkeergelegenheid in het Amstel-industriegebied worden door middel van gele borden duidelijk gemar keerd: uit de richting 't Gooi: via Gooiseweg, Prins Bernhardplein, Julianaplein (langs het Amstelstation), Overzicht- weg en onder het viaduct door naar de Spaklerweg, die langs het industrie gebied loopt; uit de richting Utrecht: van Rijksweg 2 via de afslag bij het Motel (vóór de Utrechtsebrug over de Amstel) naar de Joan Muyskenweg, eveneens langs het industriegebied; uit de richting Den Haag en Centrum: vanaf de Vrijheidslaan direct na de Berlagebrug rechtsaf via de Weesper- zijde naar de Spaklerweg; uit de richting IJtunnel: via Wibaut- straat, Prins Bernhardplein, Juliana plein, Overzichtweg en onder het via duct door naar de Spaklerweg. Binnen het Industriegebied Amstel zullen de bussen die de pendeldienst naar het Ajax-stadion onderhouden, de volgende route rijden, waarbij zij alle haltes van de nieuwe buslijn 46 zullen aandoen: Joan Muyskenweg - Van der Madeweg - Spak lerweg - Van Marwijk Kooystraat - Abram Herengracht 24 - Weesp - Telefoon 02940-1 3879 MODERNE BROEKENMODE VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN W. W. Wassenaar Albert Cuypstraat 206 - Amsterdam Telefoon 72 49 05 Donderdagsavonds geopend De zaak met de enorme sortering Bols - De Kuyper Legner - Levert Floryn - Bokma etc. etc. 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 22