Hoe u van een eeuwig verliezende toto-deelnemer, een bekendstaande expert wordt en ook nog een gratis Ajax-souvenier meepikt U bent een strateeg. U neemt onmiddellijk een abonnement op Voetbal International/Goal. En na 'n paar weken zijn de resultaten al waarneembaar. Van de maffe weet-niet, was-dat-buitenspel, wie-is-die-speler, de scheidsrechter- zal-wel-gelijk-hebben-zondagmiddag-kijker, groeit u naar de vorm toe van de man die gerespekteerd wordt om zijn scherpe en terechte kommentaren. Uw inzicht is dan ook gerijpt door de gedegen analyses en het nieuws achter het nieuws in Voetbal International/Goal. Haarscherpe kleurenfoto's hebben u wijzer gemaakt. En die scholing gaat elke week door. Uw kennis van zaken blijkt ook op de tribune, waar men maar al te graag een plaatsje naast, onder of boven u kiest. Een half jaar later is het slechts uw bescheidenheid die u weerhoudt het team van Studio Sport in uw eentje te vervangen. Allemaal gekheid, maar met een kern van waarheid, natuurlijk. Voetbal International/Goal wordt met geweldige inzet en enthousiasme gemaakt. Door kenners. Voor kenners. GRATIS SPORTSOUVENIER Wie abonnee wordt op Voetbal International/Goal ont vangt gratis een wimpel van een der eredivisieclubs. Voor de goede orde: een nieuwe abonnee is iemand die de laatste drie maanden niet in onze administratie voorkwam. VOETBAL INTERNATIONAL/GOAL HET aktuele voetbalblad in kleur met meer dan 360.000 lezers. Per week. Slechts 11,25 per drie maanden. NIEUWE BINNENWEG 165 ROTTERDAM WAARDEBON voor gratis voetbalwimpel Perfekt idee. Ik abonneer mij voor 11,25 per drie maan den op Voetbal International/Goal. Als toekomstig expert ontvang ik de voetbalwimpel no Naam: Adres: Plaats: Stuur deze bon in een OPEN envelop, ZONDER POST ZEGEL, aan Voetbal International/Goal, Antwoordnum mer 2995, Amsterdam. De nummers van de voetbalwimpels zijn: 37 Ajax 38 Feyenoord 39 PSV 40 Twente 41 Sparta 42 Den Haag 43 Eagles 44 MVV 45 Groningen 46 NAC 47 NEC 48 AZ '67 50 Telstar 51 Amsterdam 52 Utrecht 53 Haarlem 56 Roda JC 57 Graafschap wezig is, dank voor het werk door hem verricht als lid van de ledenraad. Hij vraagt de secretaris of deze de heer Keizer schrif telijk wil inlichten. Hierna bedankt hij de heren Been, De Boer Sr. en Volkers voor hun bereidheid om als stembureau te willen fungeren. 6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1972-1973. Na voorlezing hiervan door penningmeester Timman volgt ap plaus uit de vergadering. De voorzitter vraagt of iemand nog nadere toelichting wenst. Niemand heeft daaraan behoefte. Hij zegt dat hij de penning meester geen groter compliment kan geven. Bedankt hem nog maals (applaus). 7. Mededeling van de Financiële Commissie. De heer De Wit leest het rapport voor, dat door de commissie is uitgebracht aan de ledenraad. Hij voegt hieraan toe, dat de ledenraad het advies heeft ge volgd aan de penningmeester en overige bestuursleden décharge te verlenen (applaus). 8. Rondvraag. De voorzitter vraagt wie hij kan noteren voor de rondvraag. Nie mand geeft zich op. 9. Sluiting. De voorzitter drukt er zijn vreugde over uit dat méér leden dan vorig jaar ook wat de ondersteunende leden betreft acte de presence geven. Dit gezien naast het feit dat geen der aan wezigen behoefte had aan een nadere toelichting op het verslag van de penningmeester, er noch aanleiding bestond gebruik te maken van de Rondvraag, geeft zijns inziens aan dat de gang van zaken duidelijk is en daarbij aller instemming heeft. ,,lk herinner mij," vervolgt de heer Van Praag, ,,dat mijn vader mij reeds op jeugdige leeftijd zo'n jaar of tien heeft ge zegd: je bent Ajacied of niet." Met andere woorden: neutrale mensen zijn er ten opzichte van Ajax klaarblijkelijk niet. Wanl tóén reeds leerde de ervaring dat, buiten de club, we te kampen hadden met naijverige lieden. Een gedeelte van de Pers b.v., die nu al zovele jaren haar kolommen met nieuws over Ajax en wat voor nieuws heeft kunnen vullen, schrijft maar al te gauw en al teveel negatief over ons." De voorzitter: ,,Tot zijn spijt heeft het bestuur moeten consta teren dat er helaas onder onze leden ook zijn die zich lenen voor roddel, die o.m. hier aan de bar bedreven wordt. Ik doe een beroep op allen om dit na te laten en onze club niel te schaden. De laatste jaren zijn vervuld van ongeëvenaarde Ajax-successen en ik ben er van overtuigd dat als we het volgenc jaar hier weer zitten, opnieuw gewag kan worden gemaakt van een goed seizoen. Laten we eendrachtig verder gaan: bestuur, spelers, u allen, die Ajax een warm hart toedragen. Zo kwam het altijd in orde, zo zal het ook altijd goed blijven gaan." Met een ,,wel thuis" sloot hij om ruim elf uur deze jaarlijkse algemene vergadering. 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 12