kroniek ajax-nieuws Een misschien wat ongebruikelijk begin van de Kroniek: WIJ VRAGEN DITMAAL UW BIJZONDERE AANDACHT VOOR HET OP 12 MEI A.S. DOOR DE AJAX-JEUGDCOMMISSIE GEORGANISEERDE PUPILLEN-TOERNOOI. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar hetgeen hier omtrent elders in dit clubblad staat vermeld. Wij van onze kant zouden er op willen wijzen dat, behalve de (goede) weersomstandigheden veel (uw) belangstelling bijzon der op prijs wordt gesteld; het verhoogt de sfeer, inspireert de deelnemers, kortom draagt zeker bij tot het welslagen van dit voetbalfeest. Daarom adviseren wij u: KOM OOK! Komt u eens kijken naar dat jong talent. Want dat kunnen wij u verzekeren het zit er bij. Gaarne, namens de Jeugdcommissie, TOT 12 MEI A.S. Ja en dan zal oud-Ajaxcaptain Velibor Vasovic, destijds terug gekeerd naar zijn geboorteland Joegoslavië, op 30 mei a.s., als in het Stadion van Rode Ster te Belgrado de finale om Europa Cup I wordt gespeeld, daarin zijn oude club Ajax zien aan treden tegen het Italiaanse Juventus. Want voor de vierde keer in totaal, waarbij DRIEMAAL IN SUC CESSIE, hebben Cruijff c.s. kans gezien zich aan te dienen voor ,,de laatste slag". Real Madrid werd in de strijd om de halve finale door onze jongens uitgeschakeld. Vooral wat de ontmoe ting in Madrid aangaat de opmerking: en hóe! Clubblad van de Amsterdamse Football-Club ,,Ajax" Maandblad Seizoen 1972/1973 - Mei 1973 - No. 8 Abonnement (voor niet-leden): 15,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, J. van Praag, Cas Bollen en als vaste medewerker Tijn Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet vóór 25 mei a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. Foto omslag Zie pagina 15 De eerste wedstrijd in Amsterdam was van Ajax-zijde niet zo glansrijk. We hadden 's zaterdagsavonds daarvóór de FC Twente op bezoek gehad. Daarbij kregen we zo het gevoel dat beide partijen zich méér hadden moeten inspannen dan, met het oog op het a.s. Cupgebeuren (Twente moest immers ook aantreden tegen Borussia Mönchengladbach voor de halve finale (UEFA- Cup) de bedoeling was geweest. Maar ja, de ploeg uit Enschede wilde voor het volgend seizoen wel een herhaling aangaande de Cup-wedstrijden (dus een derde plaats op de ranglijst) en Ajax zou zijn voorsprong op Feyenoord gaarne behouden Dat noopte, zoals gezegd, beide tot nogal wat inzet. Was de FC Twente 's woensdags daarop kansloos (met helaas nog meer ,,loos") tegen de Duitsers, Ajax was in het Olympisch Stadion nog zonder Gerrie Mühren en Johan Cruijff op halve kracht ook niet in zijn beste vorm. Daarbij kwam dat het de onzen niet mee zat ook dat kan zo gebeuren: bal op de latbal nét over enz. enz. Daarbij een tegenpartij die, zo niet spelend als in haar roemrijk verleden, toch een spelletje op de grasmat legde, waarvan te smullen viel, met in het doel een voortreffelijke goalie". Pas na de rust werd er gescoord, tweemaal voor ons: Arie Haan en Ruud Krol. En in plaats van 30, waarop de uitverkochte ,,bak" eigenlijk zat te wachten, werd een vrije schop ons noodlottig: Pirri bracht de stand op 21En dat was teleurstellend want (het werd de einduitslag) het betekende dat de Spanjaarden in Madrid aan 10 reeds genoeg zouden hebben om in de finale te komen. Velen in Nederland zagen er geen ,,heil" meer in. Elders echter o.a. de Engelse bookmakers hielden het ruimschoots op Ajax. Een pluspunt was natuurlijk dat Gerrie Mühren weer van de partij zou zijn een tegenvaller dat Piet Keizer verstek moest laten gaan. En het verliep goed in Madrid. Zeer goed ja, magistraal. Zelden zal we denken zelfs: tot op heden nog niet eerder Real op eigen bodem zó zijn weggespeeld als thans tegen dit Ajax. Met een rust en zelfverzekerdheid domineerde onze ploeg daar in het Estadio Santiago Bernabeu waarvan de Spaanse aanhang stil werd Jammer is het, dat het grote krachtsverschil niet in meer doel punten tot uitdrukking kwam. De kansen daartoe waren zeker wel aanwezig. Maar, zoals we eerder over de ontmoeting te Amsterdam zeiden, daar stond wel weer doelman Garcia Remon onder de Real-lat, van een uitzonderlijke klasse. Als we ons nog herinneren die enorme knal van Johan Cruijff, afgevuurd van enkele meters (we telden 'm al) die hij er uit dook, alsmede andere spectaculaire reacties voor tenminste 30 had Gar cia Remon zich zeker niet behoeven te schamen. Nu bleef het bij het toch verlossende" doelpunt van Gerrie Mühren, de man die het presteerde in de tweede helft zo even tussen de bedrijven door ongehinderd als een jong leur een staaltje balbeheersing ten beste te geven let wel: dit in de halve finale om de Europa Cup voor Landskampioenen! Real wist het tenslotte ook niet meer: wat moesten ze tegen dit Ajax nu aanpakken 't was óp bij de Koninklijke" De overigens altijd nogal chauvinistische Spaanse pers strooide alle lof uit over Ajax, zoals trouwens van alle kanten uit binnen- en buitenland. Mogen wij dan tenslotte niet onvermeld laten dat het een zeer sportieve strijd was en dat de ontmoeting voortreffelijk werd geleid door de Belgische arbiter Loraux. Vele voorafgaande 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 2