ajax: voorbeeldig... iaCCa drink correspondentie in blik Voor weinigen zal het als een verrassing overkomen dat Ajax dit jaar voor de ZES TIENDE keer de landstitel gaat binnen halen. En ook straks wanneer de nieuwe competitie 1973-'74 van start zal gaan, zal wéér Ajax als grootste favoriet gel den voor het overgrote deel van het Ne derlandse voetbalpubliek met betrekking tot het eremetaal. Als meest serieuze medekandidaat zal er ondanks alle moei lijkheden thans, toch weer Feyenoord zijn, met als gevolg dat de overige eredivisie clubs wederom naar het tweede of nog lagere plan zullen moeten afzakken. On danks alle geschrijf over de kleiner wor dende afstand tussen top en de rest be wijst de praktijk anders. De competitie stand spreekt boekdelen. Zonder meer is deze constatering in het belang van het Nederlandse voetbal intens triest te noemen. Nog triester is echter de gedachte dat niets wijst op een verandering in de huidige situatie. Het begint er aardig op te lijken dat de hege monie van Ajax en Feyenoord ondoor- breekbaar is. Zelfs een Feyenoord-met- grote-zorgen ziet nog kans zich gemakke lijk op de tweede plaats van de ranglijst te handhaven. Je zou kunnen zeggen: waar blijven nu clubs als Sparta, FC Den Haag, FC Twente en PSV in hun pogingen de afstand naar de top te verkleinen? Uiter aard zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen waaróm dit tot op heden nog niet wil lukken, maar een feit blijft wel dat er wezenlijk niets veranderd in de wat een zijdige machtspositie in Nederland. Voor veel clubs vormt Ajax een soort obsessie, terwijl m.i. het eigenlijk zo hoort te zijn dat Ajax een inspiratiebron voor anderen moet zijn. Inspiratie voor een betere aanpak op het gebied van organi satie en opleiding van jonge talentvolle voetballers. Uiteraard is het niet moge lijk dat iedere club spelers van het kaliber Ajax in de ploeg heeft. Maar Ajax ziet wel kans om van oorspronkelijk „gewone" voetballers als Suurbier, Hulshoff, Krol e.a. spelers van internationale klasse te maken. Ajax ontdekt ook een talent als Johan Neeskens. Ajax weet daarbij dat men niet gelijk van een nieuwe speler het uiterste zal eisen, maar hem de tijd moet gunnen om, via een gedegen oplei ding, trapsgewijs ieder sprankje talent er uit te halen. Johnny Rep is zeker niet van de één op de andere dag geworden wat hij nu is (en nog gaat worden). Wat goed is komt snel, maar wat té snel komt kan ook zo weer wegvallen. Lang niet altijd heeft geld de overhand. Een kampioens elftal is niet te kopen; elf sterspelers vormen nog geen team. PSV kan daarvan meepraten. Voor de onlangs gespeelde vriendschap pelijke interlandontmoeting tegen Spanje werden maar liefst negen Ajax-spelers geselecteerd. Uiteraard mag Ajax daar trots op zijn. Maar eigenlijk is deze een zijdige selectie kenmerkend voor de hui dige voetbalsituatie in Nederland. Van een vorm van evenwicht is geen sprake. Nu zelfs Feyenoord voorlopig heeft moe ten afhaken is de situatie nog somberder geworden. Voor een ieder die het met het Neder landse voetbal goed voor heeft moet dit de grootste zorg zijn: hoe kunnen we enigszins evenwicht in het nationale voet bal terugbrengen? Een ontzettend groot probleem maar dat hoog nodig onder ogen moet worden genomen. Ook Ajax dient zich met dit probleem bezig te houden. Want het is ook in hun belang dat de vaderlandse competitie niet alleen gaat tussen Ajax en Feyenoord. Het spannings element moet terugkeren. Maar de ande ren moeten wel voor ogen houden dat men er niet op mag rekenen dat de aan de top staande clubs een stap terug doen! Dat is onmogelijk en ook irreëel. Een elftal is zo goed of slecht als het speelt en men kan niet van een goed team ver wachten om in het belang van andere slechter te gaan voetballen. Wanneer men denkt op deze wijze het probleem op te lossen, kan men de tent wel sluiten. De clubs zullen bij zichzelf te rade moeten gaan. Ajax is (kan) voor iedereen een goed voorbeeld (zijn). Een voorbeeld: hoe het wél moet. De club uit de Meer is ook niet van de één op de andere dag geworden wat het nu is. Daar zijn jaren overheen gegaan, daar is jaren aan gebouwd. Niet zonder moeite heeft Ajax thans een plaats in het internatio nale voetbal ingenomen, die men voorheen in vergelijking met clubs als Real Madrid, Benfica, AC Milan e.a. voor niet mogelijk hield. Maar het is gelukt. Natuurlijk is het zestiende landskam pioenschap in de eerste plaats een pres tatie van spelers, trainer(s), verzorging, medische begeleiding enz. Téveel wordt m.i. echter voorbijgegaan aan het feit dat primair aan dit alles een goed, een ver standig beleid, vooral ook financieel, hier aan ten grondslag ligt. Daaraan gekop peld een goed systeem bij de ontwikke ling van jeugdspelers en een fijne neus voor nieuwe aankopen. Dat alles bij elkaar, die prachtige orga nisatie is de basis tot de geweldige suc cessen. Laat Ajax een voorbeeld zijn voor anderen bij hun pogingen de achterstand te ver kleinen. Het wordt de hoogste tijd TIJN MIDDENDORP O. d. M. te Amsterdam. Dank voor uw schrijven. Inderdaad was dit een uit stekend geslaagd vraaggesprek. Wat de verdere inhoud aangaat: alle waardering daarvoor, doch wij kunnen tot onze spijt deze niet in ons clubblad opnemen. Wel een en ander ter kennis gebracht van het bestuur. "•"lef een tiYfceU|e P">.' sinas-citroen-grapefruit-cassis 19

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 19