ledenraad cl uba vond- nieuws Het bestuur had de Ledenraad op 3 mei jl. bijeengeroepen voor een vergadering ,,open huis". In zijn openingswoord deelde voorzitter Van Praag mede, dat de heren J. de Boer Sr. en Boering afwezig waren in verband met verblijf in het buitenland (Dick bij de jeugd in Lissabon) en dat Piet van Deyck helaas in het ziekenhuis was opgenomen. Pieter, namens alle vrienden en bekenden wensen we je een spoedig herstel. Ook Ere-voorzitter Koolhaas was niet aanwezig maar die was danook jarig. Jawel, 86 geworden! (Felicitatie elders). Ten aanzien van: Mededelingen van het bestuur gaf de voor zitter een uitvoerige uiteenzetting rondom de moeilijkheden vóór de wedstrijd Bayern MünchenAjax om de Europa Cup I o.a. met betrekking tot Johan Cruijff. Terloops was daarbij nog een verklaring van Arie de Wit te beluisteren, over diens bemoei ingen in deze (op verzoek van het bestuur). Duidelijk kon wor den gevolgd hoe deze zaak zich heeft toegedragen en bleek dat in meer dan één opzicht de normen der ethiek jegens Ajax e.a. zijn overtreden. Na enige discussie kon de voorzitter dit onderwerp voor gesloten verklaren als zijnde deze zaak met instemming van de Leden raad door ons bestuur behandeld. Een ander belangrijk punt dat de vergadering bezig hield was Aan de vooravond van Pasen 1973 organiseerde de Clubavond commissie weer de gebruikelijke „Eieren-avond" door het doen verspelen van wedstrijden in: klaverjassen, sjoelbakken, biljarten en vlotbrug. Er was een grote opkomst en vooral een goede stemming, wat alles bij elkaar er toe leidde, dat van een succesvolle bijeen komst gesproken kan worden. Aan de Clubavond-commissie alsnog de hartelijke dank van de deelnemers(sters) en gaarne tot het volgend jaar! Tenslotte volgen hieronder nog de uitslagen: Sjoelbakken en vlotbrug 1. mevr. Raatsie 16. mevr. Hofdijk 2. mevr. Blomvliet 17. mevr. Asbeek-Brusse 3. mevr. De Bock 18. mevr. v. d. Stam 4. mevr. Ledegang 19. mevr. Snijders 5. mevr. v. d. Raay 20. mevr. Alleman 6. mevr. Sacksioni 21. mevr. v. Mourik 7. mevr. Keyser 22. mevr. Eelzak 8. dhr. Van Dalen 23. mevr. Burgman 9. dhr. Nolte 24. mevr. Van het Kruis 10. dhr. La Fleur 25. mevr. Rettich 11. dhr. v. d. Toorren 26. mevr. Timman 12. dhr. Kees Timman 27. mevr. H. Stam 13. mevr. Zevenboom 28. mevr. Deegen 14. mevr. Bieshaar 29. mevr. Meester 15. mevr. Stroe 30. mevr. Nijhuis 18 een reeds meerdere malen besproken nieuwe accommo datie op Voorland. Een stokpaard van speciaal de Jeugdcom missie en in het bijzonder: Karei Kamlag. Penningmeester Timman kwam met twee plannen ter tafel: een stenen gebouw óf een houten (demontage-) bouw, dus met de mogelijkheid van verplaatsing. Hoewel voor de uitvoering der werkzaamheden uiteraard nog wel het een en ander te bekijken resp. te bespreken is, hechtte de Ledenraad met algemene stemmen zijn goedkeuring aan een nieuwbouw, zodat bij de aanvang van het komende seizoen Voor land zal zijn voorzien van een prachtige accommodatie Ajax waardig. Een gelukkige Jeugdcommissie een stralende Karei Bij de rondvraag ontspon zich een levendige discussie, zulks mede naar aanleiding van een bij het bestuur binnengekomen schrijven namens de spelers van het derde elftal, aangaande het beleid ten aanzien van de amateurs. Uiteindelijk kon worden geconcludeerd dat overleg en communi catie ook hier als onontbeerlijke factoren moeten worden gezien, voor een juist begrip en goede samenwerking. De Commissie voor de Reglementswijziging (mr. dr. E. W. Catz, voorzitter, en de heren A. de Wit en J. Lambregts) is klaar met haar opdracht. Men benut echter tevens de gelegenheid het Huishoudelijk Reglement in zijn totaliteit nogeens door te nemen, teneinde na te gaan of verdere aanpassing aan de huidige om standigheden gewenst is. Binnenkort zal een speciale vergadering van de Ledenraad daarvoor worden uitgeschreven. Te circa 23.00 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst. Biljarten Afdeling I 1. H. Bargmon 4 pnt. 2. K. v. Mourik Sr. 4 pnt. 3. C. Bieshaar 2 pnt. 4. H. Asbeek-Brusse 2 pnt. Klaverjassen 1. L. v. Sunder 4761 2. J. Minderhoud 4752 3. P. Marcelis 4735 4. Ferron 4735 5. mevr. v. Alfen 4701 6. G. Fischer 4694 7. J. Cohen 4686 8. Veffer 4666 9. H. Blomvliet 4651 10. L. v. d. Mey 4624 11. L. Swart 4602 12. H. v. Alfen 4562 13. v. Voorthuysen 4562 14. K. v. Alfen 4537 15. v. d. Raay 4528 16. W. Meester 4493 17. C. v. Dekken 4437 18. L. Sacksioni 4423 19. Rettich 4394 20. Bloemendaal 4335 21. Wiertz 4312 22. Plattel 4310 23. J. Ledegang 4264 24. G. Hendriks 4257 Afdeling II 1. H. Stam 8 pnt. 2. G. Ziegeler 8 pnt. 3. J. de Bock 6 pnt. 4. F. v. Tienhoven 4 pnt. 5. O. Keizer 4 pnt. 6. J. Deegen 0 pnt. 25. C. Welling 4161 26. A. Hordijk 4148 27. mevr. Dukker 4141 28. G. Dermant 4112 29. T. Alleman 4104 30. Ko Stam 4099 31. De Geest 4093 32. P. v. Deyck 4003 33. Hofdijk 3976 34. 'S de Ancona 3963 35. Nijhuis 3959 36. Ter Meulen 3942 37. F. Dukker 3869 38. Raatsie 3864 39. v. 't Kruis 3857 40. J. Westrik 3797 41. P. Mendes 3654 42. Ted Merk 3627 43. Snijders 3561 44. F. Eelzak 3288 45. H. Dammen 3250 46. F. Stroe 3117 47. C. Deegen 2819 48. mevr. v. Dekken 2237

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 18