wij lazen voor u - Uit „AFC-Schakel", het clubblad van AFC: Gedenk de armen De voorzitter van DWS, een van de clubs uit het betaalde voetbal met een perma nent tekort aan toeschouwers en onvol doende financiën, heeft het plan geopperd om de zogenaamde rijke clubs via een ruime afdracht (50 pet.) van de Europa Cup recettes van hun naar zijn mening overtollige geld te ontdoen. De heer Stoop vindt, dat de machtigen zoals Ajax en Feyenoord maar wat voor ontwikkelings hulp over moeten hebben. Aangezien de armlastigen in het betaalde voetbal veruit in de meerderheid zijn, zal de aardige gedachte van Stoop de rijken voor de armen ongetwijfeld wel aanhangers krijgen. Dat is menselijk. Wij worden allen door begeerte gedreven en de voorzitter van DWS is eerlijk genoeg om daarvan uitgaande zijn lege hand naar de bezittingen van anderen uit te steken. Hij heeft wel over het hoofd gezien, dat de positie van Ajax en Feyenoord ook in de amateurtijd zonder Europa Cup voet bal eigenlijk uniek was. Toegegeven, ze hadden toen wat meer concurrentie dan tegenwoordig, maar Ajax en Feyenoord waren ook toen al sterk en machtig. Wat deze clubs hebben bereikt, is door eigen inspanning en (bestuurlijke) kracht tot stand gebracht. Zij hebben nooit de hand opgehouden en ook nimmer een poging gedaan de bezittingen van anderen als het ware te naasten. Het plan van Stoop zal, ondanks een zekere aanhang, waar schijnlijk geen kans van slagen hebben. DWS schijnt een bloeiende amateur afdeling te hebben. Waarom besteedt de voorzitter van een mislukte of vrijwel mis lukte profclub eigenlijk zijn tijd niet aan nuttige acties van iets wat nog altijd de moeite waard is? Trainer KNOBEL (MVV) in een vraagge sprek met Jean Nelissen na de wedstrijd FeyenoordAjax, die K. zag: „Ajax heeft aan het voetbal nieuwe dimen sie gegeven. De evolutie van het voetbal spel heeft in Amsterdam een stroomver snelling meegemaakt. Ajax' groei naar tactische perfectie is zeer ver gevorderd. In het moderne voetbal heeft een 'gewone' club meestal één aanvallende vleugel speler, bij Ajax hebben de vier verdedigers allen een aanvallende taak. Het is een wonder-mooi geheel dat op dit moment ver boven de rest uitgaat." feyenoordAjax Johan Neeskens op de hielen „gezeten" gaat eruit (Uit: oport, de Limburger) 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 7