kaarten finale europa cup I ajax—inter milaan b-praat Aangezien de FC Twente thuis Feyenoord met 1O versloeg, was de afstand tussen Amsterdam en Rotterdam tot 7 punten vergroot en scheidde ons nog één overwinning van het VIJF TIENDE landskampioenschap. Donderdagmiddag 13 april jl. vond in het Bowling-Centre van Peter Post aan de Bovenkerkerweg te Amstelveen de officiële huldiging plaats van Johan Cruijff in verband met zijn verkiezing tot Europees voetballer van het Jaar 1971 Het organiserende blad France Football", vertegenwoordigd door de heer Max Urbini, overhandigde Johan de onderscheiding, zijnde de Gouden Bal. Velen uit de sportwereld gaven van hun belangstelling blijk, zoals u ook uit de door de TROS aan deze gebeurtenis ver zorgde tv-uitzending 's avonds hebt kunnen concluderen. Zij nog opgemerkt dat door verblijf in het buitenland voorzitter Jaap van Praag niet aanwezig kon zijn; hij zond Johan een telegram. André Kraan nam namens het bestuur de honneurs waar. In deze functie overhandigde hij de man, waar deze mid dag alles om draaide, een filmcamera waarvan deze gaarne gebruik zal maken om vooral zijn kinderen te filmen. Dat is leuk werk, Johan, we weten het uit ervaring. Zondag 30 april 1972 Niet in IJ muiden bij TelstarAjax zijnde, hebben we pas tegen vier uur 's middags gelegenheid Langs de lijn" op te zoeken. Op dat moment echter worden persberichten de aether ingeslingerd. Zegt de nieuwslezer bijna aan het einde: „Ajax is bijna kampioen van Nederland. In de wedstrijd tegen Telstar staan de Amsterdammers met 21 voor en er is nog ongeveer een kwartier te spelen We zijn er bijna Er komen nog spannende ogenblikken! Vier minuten scheiden ons van het einde Dan blaast scheidsrechter Dorpmans inderdaad voor de laatste keer: AJAX VOOR DE VIJFTIENDE MAAL KAMPIOEN VAN NEDERLAND!! Vreugde, intense vreugde, al blijkt dat niet zo naar buiten, maar ze is er wel Alleen, pas één van de drie wensen is vervuld. Met een 11 mei en een 31 mei wachten Keizer c.s. nog twee zware taken. Onze hartelijke gelukwensen inmiddels aan Piet en zijn mede spelers, aan trainer Kovacs, aan Han Grijzenhout, dr. Rolink c.s., Salo Muller en al die anderen. Ons bestuur dient natuurlijk evenzeer in de hulde te worden betrokken; hopelijk kunnen wij hierop na Hemelvaartsdag of/en 20 dagen later nader terugkomen. Met onze beste wensen voor succes! T. M. Sr. Op dezelfde dag van FeyenoordAjax speelden onze reserves op de Middenweg tegen Utrecht B. Een pittige toespraak van trainer Han Grijzenhout, waarbij geen blad: voor de mond genomen werd miste zijn uitwerking niet. Ook hier viel Ajax een 51-overwinning ten deel, de top-score van dit seizoen. In IJmuiden, tegen Telstar B, hebben onze reserves het niet kunnen bolwerken. Hierbij moet echter niet: uit het oog worden verloren, dat enkele spelers waren opgenomen in het jeugd- elftal dat was uitgenodigd voor het Benfica-toernooi en er boven dien gekampt werd met ziekte. Zo moesten de punten (20) helaas in de visstad worden achter gelaten. Zoals u inmiddels uit de pers hebt kunnen vernemen, heeft bij bovengenoemde ontmoeting op 31 mei a.s. in het Feyenoord- Stadion, Ajax met de organisatie daarvan niets te maken. Offi cieel vindt de wedstrijd plaats op neutraal terrein (al is dat nu toevallig Rotterdam) en is het de UEFA die alles regelt en o.a. voor de toewijzing der kaarten zorgt. Dit betekent dat de hoe veelheid, waarover wij de beschikking krijgen, te gering is om daarmede de voorverkoop-adressen te voorzien. Daarom hebben wij tot het volgende moeten besluiten: Werkende Leden, Buitengewone Leden, Ondersteunende Leden en Obligatie-houders komen in aanmerking voor TWEE KAARTEN. Houders van Seizoenkaarten alsmede houders van Registratie- kaarten komen in aanmerking voor ÉÉN KAART. B- C-Juniores alsmede Pupillen: ÉÉN STAANPLAATS. De juiste datum, waarop de verkoop zal beginnen, wordt bekend gemaakt in het officiële „Rood-Wit Thuis" bij de wedstrijd AJAXVITESSE op 22 mei a.s. (Tweede Pinksterdag). Hoe de verdeling der kaarten in grote lijnen ligt? Werkende Leden en Buitengewone Leden: Ere-Tribune. Ondersteunende Leden en Obligatie-houders: Maas-Tribune. Seizoen- en Registratie-kaarten ZITPLAATSEN: Zijvakken. Seizoen- en Registratie-kaarten STAANPLAATSEN: Staan plaatsen. Dan nog de prijzen: Ere-Tribune 50, Maas-Tribune 40, Zijvakken Ie Ring f 30, Zijvakken 2e Ring 20, Staanplaatsen 10, De kaarten kunnen (uitreiking in ons Stadion) worden ver kregen tegen INLEVERING VAN LIDMAATSCHAP-DIPLOMA, resp. SEIZOENKAART of REGISTRATIE-KAART. Hieraan zal stipt de hand worden gehouden. Denkt u daar wel aan!!! H.H. Obligatie-houders ontvangen over de verstrekking van hun kaarten nader bericht. Hiermede is, naar wij menen, de zaak voor iedereen duidelijk. Het heeft geen zin onze Administratie verder te benaderen, noch de H.H. bestuursleden te bellen, er zijn niet meer kaarten beschikbaar dan die volgens bovenstaande verdeling. 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 5