Van de voorzitter Gaf het verloop van de wedstrijd tegen INTER Internazionale is het eigenlijk) alle reden om ervan overtuigd te zijn, dat onze jongens het-zouden-halen toch zou het pas bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Héliès zijn, dat je je realiseerde: waarachtig, het is gelukt, we hebben alles. Een droom was werkelijkheid geworden: Kampioen van Nederland, de KNVB-Beker en dan nu en opnieuw: de Europa Cup. Dat is sinds het begin van deze (Europese) competitie ooit nog maar aan één club gelukt, nl. Celtic, toen het in 1967 naast het Schotse kampioenschap en dito Beker in de finale te Lissabon Inter met 21 versloeg. Dat alles flitst in enkele ogenblikken voorbij want je krijgt geen tijd om daar verder over na te denken Je wordt immers opgenomen in de juichende, zingende en hossende menigte. Felicitaties van links en rechts, naast mij een volop in de vreugde delende heer Van Vollenhove, die het Koninklijk Huis vertegenwoordigt, kortom allemaal blijde mensen. Daar zijn de spelers, met aan het hoofd een dolgelukkige aanvoerder Piet Keizer, die zijn emoties niet onder stoelen of banken steekt. Wat er nog meer van te zeggen; u was er zelf bij of maakte deel uit van de meer dan 300.000.000 andere zielen in 28 landen, die via de moderne communicatie middelen hebben kunnen aanschouwen hoe een geweldig spelend Ajax de gevreesde Italianen aan banden legde. Ook in deze kolommen wil ik hulde brengen aan onze spelers en verder ALLEN, VAN HOOG TOT LAAG, die elk op hun wijze, hetzij vóór, hetzij achter de schermen betrokken waren bij de grandiose resultaten van dit seizoen. Met opzet noem ik geen namen, omdat er zo velen zijn, die hun aandeel leverden en ik beslist niemand wil vergeten. Gaarne hoop ik dat u uw zo gewaardeerde krachten nog verder aan onze mooie club zult willen geven. Ook dank ik onze supporters, het publiek e.a. voor hun onmisbare steun en aanwezigheid. Dank aan de heren van de Pers voor hun publiciteit aangaande de verrichtingen van Ajax binnen de krijt lijnen en gebeurtenissen van andere strekking. We hebben een prachtig elftal en als ik de woorden van Gerrie Mühren mag citeren: ,,we zijn nog niet aan de top van ons kunnen wel dan meen ik dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Gaarne hoop ik dat u ALLEN met dit geluid zult instemmen en niet direct van gedachte gaat veranderen, als het eens minder goed verloopt dan we ons voorgesteld hadden. Ik denk in dit verband nog aan de wedstrijd Ajax Sparta, in het afgelopen seizoen, toen, vooral in de tweede helft, het niet zó draaide, zoals men ge(vèr-)wend is. Inderdaad wonnen wij toen wat gelukkig! Welk een kritiek echter daarna volgde In dit opzicht en dat vond ik bijzonder betreurenswaardig ervaarden wij vooral in clubverband opmerkingen jegens Keizer c.s. en anderen in deze omgeving, alsook aan het adres van het bestuur, die beslist ongemotiveerd waren. Op dat moment was nog geen wedstrijd verloren en, zoals reeds gezegd, ook tegen Sparta werd alsnog gewonnen Als het nu eens niet zo van een leien dakje gaat, gaat het toch niet aan om metéén maar zondebokken te gaan zoeken. Denkt u daar eens aan Gaarne! Onder verwijzing naar het telegram van HM Koningin Juliana en ZKH Prins Bernhard wel aan mij gericht, doch uiteraard voor geheel Ajax bestemd wil ik speciaal Zijne Koninklijke Hoogheid nog hartelijk dankzeggen voor zijn zo sympathieke geste. Hij nam nl. de moeite mij op 1 juni, dus daags na de wedstrijd, 's morgens reeds om kwart over acht op te bellen voor zijn felicitaties. Bijzonder aardig. Burgemeester dr. Samkalden, de H.H. wethouders en van dezen in het bijzonder de heer Verheij, wil ik bedanken voor de geweldige ontvangst op het Stadhuis alsook voor de prachtige onderscheiding: de Gouden Speld van de stad Amsterdam, speciaal voor deze gelegen heid ontworpen. Onze erkentelijkheid gaat tevens uit naar het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en met name naar de Excellenties minister-president Biesheuvel en minister Engels met betrekking tot ons bezoek aan het Catshuis en de daar aan ons elftal uitgereikte hoge onderscheiding, de Bronner-medaille in zilver, als een

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 32